You are here

Monospel 24 EW rovarölő szer

Monospel 24 EW

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
piretroidok
Formuláció: 
(EW) olajemulzió vizes fázisban
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

Méhekre nem jelölésköteles rovarölő szer, amely virágzó kultúrákban nappal is használható. Taglózó hatású tartamhatással rendelkező készítmény.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I
kalászosok (őszi búza, rozs, tritikálé, árpa, zab)vetésfehérítő bogár, levéltetvek, poloskák0,2 l/ha, utolsó kezelés ideje: szemképződés (BBCH 70)30 nap
őszi káposztarepcerepce-fénybogár, repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, repcedarázs, mustárdarázs, levéltetvek0,2 l/ha, utolsó kezelés ideje: virágzás (BBCH 67)56 nap
mustár, olajretek
napraforgólevéltetvek, poloskák0,2 l/ha, utolsó kezelés ideje: virágzás ( BBCH 67)60 nap
almaalmamoly, aknázómoly, levéltetvek0,2-0,3 l/ha, utolsó kezelés ideje: végső gyümölcsméret (BBCH 80)30 nap
szőlőszőlőmolyok, amerikai szőlőkabóca0,2-0,3 l/ha, utolsó kezelés ideje: érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)21 nap

*: A Monospel 24 EW azonos a 02.5/2322/2/2007. MgSzHK számon engedélyezett Klartan 24 EW rovarölő permetezőszerrel

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Alma

Kalászos gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, tritikálé)

Mustár

Napraforgó

Olajretek

Őszi káposztarepce

Szőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében nem alkalmazható kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken.
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m (légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • A nem cél-szervezetek védelme érdekében más mezőgazdasági kultúráktól és a nem mezőgazdasági földterülettől légi kezelés esetén 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: növényvédelmi védőruha, védőkalap, kesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, kesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő, védőlábbeli.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288 Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199