You are here

Force Evo rovarölő szer

Force Evo

Utolsó módosítás:
2022.03.03.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
10 kg
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
piretroidok
Formuláció: 
GR (granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

Piretroid típusú rovarölő talajfertőtlenítő granulátum.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kukoricaamerikai kukoricabogár lárva (erős fertőzés esetén)16-20 kg/ha, vetéssel egy menetbenElőírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
drótférgek (pattanó bogár lárvák), amerikai kukoricabogár lárva (enyhe fertőzés esetén)16 kg/ha, vetéssel egy menetben
burgonyadrótférgek (pattanóbogár lárvák), bagolylepke lárvák16 kg/ha, ültetéssel egy menetben

Előírt növényvédelmi technológia:

 • Kukoricában a készítményt sorkezelés formájában – megfelelő kijuttató eszközzel – a vetéssel egy menetben kell alkalmazni. A kezelés során biztosítani kell a granulátumok talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott granulátumok maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását!
 • Burgonyában a készítményt sorkezelés formájában – megfelelő kijuttató eszközzel – az ültetéssel egy menetben kell alkalmazni. A kezelés során biztosítani kell a granulátumok talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott granulátumok maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását!

A forgalmazó munka- és környezetvédelmi ajánlásai:

 • A csomagolóanyag kinyitása előtt a zsák finom rázásával az esetleges csomók könnyen széttörhetők, így biztosítható az egyenletes eloszlás.
 • A zsákot közvetlenül a felnyitás előtt nem szabad erősen felrázni.
 • Szállítás, kibontás, tartályok feltöltése, kijuttatás, a berendezés tisztítása során egyéni védőfelszerelés -  védőruha, védőkesztyű védőszemüveg és P3 típusú porálarc - használata kötelező.
 • A granulátum tartályba töltésekor ügyeljen, hogy az arca ne legyen egy szinten a beöntő nyílással.
 • Alkalmazzon tisztavizes kézmosó tartályt a kesztyű leöblítésére, kézmosásra, ügyeljen, hogy a fülke és a kormánykerék ne szennyeződjön.
 • Vetés közben gondoskodni kell a szemcsék és magvak teljes talajtakarásáról, különösen ügyeljen erre a táblák végén a vetőgép fordulásánál
 • A granulátum szóró tartályát a munka végeztével gondosan meg kell tisztítani, a szermaradékot teljesen ki kell üríteni a tartályból visszaöntve azt az eredeti csomagolóanyagba, majd kefével le kell dörzsölni a maradványokat. Az eredeti csomagoló anyagba összegyűjtött maradékokat és a kiürült zsákokat a törvényileg előírt eljárásnak megfelelően kell kezelni, és a CSEBER KFT gyűjtőhelyeire szállítani. A kiürült csomagoló anyag eltemetése vagy elégetése tilos !
 • Az előkészítő munka és a granulátum szóró berendezés tisztítása során kerülje el a készítmény kiszóródását.
 • A munka befejezése után azonnal vegye le a védőruházatot és mosakodjon meg.
 • Ha munka közben bármikor irritáló tüneteket észlel, azonnal hagyja abba a munkát, és mossa le a kitett részeket a további expozíció elkerülése érdekében. (A mosás rövid időre súlyosbíthatja a tüneteket mert a mosás során további expozíció léphet fel). Ha rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz és a termék címkéjét mutassa meg orvosának. Jelentse az eseteket a Syngenta helyi képviselőjének.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Burgonya

Kukorica

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a granulátumot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
 • SPe6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött granulátumot!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P284 Légzésvédelem használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: Folyékony vegyi anyag, permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, veszélyes vegyi anyag cseppek, aeroszol/permet elleni (3 – s jelölésű) arcvédő, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: Folyékony vegyi anyag, permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, veszélyes vegyi anyag cseppek, aeroszol/permet elleni (3 – s jelölésű) arcvédő, védőlábbeli.

Egyéb környezetvédelmi előírások

A szer méhekre veszélyes, ezért a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében minimálisra kell csökkenteni a granulátum kijuttatása során leporlódó növényvédő szer elsodródását!
A granulátum nem vethető a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 10 m-es biztonsági távolságon belül! A biztonsági sáv növényzettel borított (zárt gyep) legyen!
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199