You are here

Voliam rovarölő szer

Voliam

Utolsó módosítás:
2022.03.07.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
200 ml
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
diamid
Formuláció: 
SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmazási kategória: 20 ml-nél nagyobb kiszerelések II.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózisÉ.V.I
Burgonyaburgonyabogár50-60 ml/ha28 nap
Kukorica (vető-, takarmány)kukoricamoly100-125 ml/ha14 nap
gyapottok-bagolylepke125-150 ml/ha
Csemegekukoricakukoricamoly100-125 ml/ha10 nap
gyapottok-bagolylepke125-150 ml/ha
Almaalmamoly és más sodrómolyok125-200 ml/ha14 nap
aknázómolyok160-200 ml/ha
Körte, birs, naspolyaalmamoly és más sodrómolyok125-200 ml/ha14 nap
aknázómolyok160-200 ml/ha
Borszőlő, csemegeszőlőszőlőmolyok150-175 ml/ha30 nap

A Voliam azonos a 02.5/1126/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Coragen 20 SC rovarölő permetezőszerrel.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Alma

Birs

Borszőlő

Burgonya

Csemegekukorica

Csemegeszőlő

Körte

Kukorica (takarmány)

Kukorica (vetőmag)

Naspolya

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe2 Nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken (felszíni karszt és vízbázis védelmi védőterületek).
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől kukorica és burgonya kultúráknál 5 m, almaültetvény esetében 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: permet ellen védő növényvédelmi védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, növényvédelmi (3. kateg., 3. védelmi osztályú) védőkesztyű, vegyi anyagok elleni, zárt, gumipántos védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: permet ellen védő növényvédelmi védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, növényvédelmi (3. kateg., 3. védelmi osztályú) védőkesztyű, vegyi anyagok elleni, zárt, gumipántos védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199