You are here

Afinto rovarölő szer

Afinto

Utolsó módosítás:
2022.01.17.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Kiszerelés: 
140 g
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
piridinkarboxamid
Formuláció: 
WG (vízben diszpergálható granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre nem jelölésköteles. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmazási kategória: III.

A permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, valamint az alkalmazott gép típusától függően kell megválasztani.

A készítménnyel tank-kombinációban olaj alapú készítmény vagy adjuváns használata nem javasolt.

Kiskerti felhasználáshoz 10 liter permetlére megadott szermennyiség: 1,5 gramm.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózisÉ.V.I
kalászosok
(búza, árpa, rozs, zab, tritikálé)
levéltetű fajok0,14 kg/ha28 nap
burgonya0,16 kg/ha14 nap
almatermésűek
(alma, körte, birs, naspolya)
0,14 kg/ha21 nap
őszibarack0,14 kg/ha14 nap
cseresznye, meggy, szilva0,12 - 0,14 kg/hacseresznye, meggy 14 nap szilva 21 nap
paprika
(szabadföldi és hajtatott)
0,12 - 0,14 kg/ha5 nap
hajtatott paradicsom0,10 kg/ha3 nap
hajtatott uborka0,14 kg/ha3 nap
zöldborsó
(hüvely nélkül)
0,14 kg/ha14 nap
dohány0,14 kg/haelőírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
dísznövények
(szabadföldi)
0,16 kg/haelőírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
dísznövények
(hajtatott)
0,16 kg/haelőírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
olajtök0,16 kg/ha3 nap
sárgadinnye, görögdinnye
(szabadföldi)
0,10 kg/ha1 nap

Az Afinto azonos a 02.5/1174/4/2007. MgSzHK számon engedélyezett Teppeki rovarölő permetezőszerrel.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Alma

Árpa

Birs

Burgonya

Búza

Cseresznye

Dísznövények (hajtatott)

Dísznövények (szabadföldi)

Dohány

Görögdinnye (szabadföldi)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken, működő drénezett talajokon ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • EUH208 Dinátrium maleátot tartalmaz (371-47-1). Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199