You are here

Judo

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
3 nap
Kiszerelés: 
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
piretroidok
karbamátok
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre kifejezetten kockázatos.

Forgalmi kategória: II.

Rovarölő szer rágó kártevők ellen.

Minden levéltetűfaj, aknázó-, sodró-, gyümölcsmoly, növénykárosító legyek lárvái, vetésfehérítő bogarak, más rágó kártevők ellen hatékony.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kalászosok (búza, árpa, tritikále, rozs, zab)levéltetvek, vetésfehérítő bogarakLevéltetvek ellen 1,25 l/ha,
vetésfehérítő bogarak ellen 1,50 l/ha,
utolsó kezelés fenostádiuma: virágzás (BBCH69)
35 nap
napraforgólevéltetvek1,25 l/ha, betelepedés idején. 
utolsó kezelés fenostádiuma: teljesen elkülönülő virágzat (BBCH 58)
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
cukorrépalevéltetvek, bagolylepkékLevéltetvek ellen 1,25 l/ha,
bagolylepkék ellen 1,50 l/ha,
utolsó kezelés fenostádiuma: sorzáródás vége (BBCH 39)
14 nap
burgonyalevéltetvekLevéltetvek ellen 1,25 l/ha,
utolsó kezelés fenostádiuma: sorzáródás vége (BBCH 39)
14 nap
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)gyümölcs-, sodró- és aknázómolyok, levéltetvek1,0-1,2 l/ha,
utolsó kezelés fenostádiuma: piros bimbós és fehér bimbós (körte) stádium kezdete (BBCH 57)
10 nap
káposztafélék (fejes káposzta, kelkáposzta, bimbós kel)levéltetvek, bagolylepkék lárvái1,2-1,5 l/ha,
utolsó kezelés fenostádiuma: 50 %-os fejátmérő (BBCH 45)
7 nap
hajtatott kínai kellevéltetvek, bagolylepkék lárvái1,0 l/ha,
utolsó kezelés fenostádiuma: 50 %-os fejátmérő (BBCH 45)
7 nap
csonthéjasok (cseresznye, meggy, ringló, szilva, őszi- és kajszibarack, nektarin)gyümölcs-, sodró- és aknázómolyok, levéltetvek, cseresznyelégy1,0-1,2 l/ha,
utolsó kezelés fenostádiuma: erősödő színeződés (BBCH 83)
7 nap
borsó (zöld- és szárazborsó)levéltetvek1,0-1,2 l/ha,
utolsó kezelés fenostádiuma: érés kezdete (BBCH 81)
szárazborsó: 14 nap, zöldborsó: 7 nap
paprika, paradicsom (szabadföldi és hajtatott)levéltetvek bagolylepkék lárváiLevéltetvek ellen 1,0-1,2 l/ha, bagolylepkék lárvái ellen 1,5 l/ha,
utolsó kezelés fenostádiuma: érés kezdete (BBCH 81)
paradicsom 3 nap, paprika 5 nap
uborka (szabadföldi és hajtatott)levéltetvek1,0-1,2 l/ha, utolsó kezelés fenostádiuma: termésfejlődés kezdete (BBCH 70)3 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Almatermésűek

Bimbóskel

Borsó (zöld- és szárazborsó)

Burgonya

Csonthéjasok

Cukorrépa

Fejes káposzta

Kalászosok

Kelkáposzta

Kínai kel (hajtatott)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m, légi kezelés esetén 100 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • SPe8 Méhekre kifejezetten veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható! Virágzó növények esetén nem alkalmazható!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H351 Feltehetően rákot okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 Pirimikarb-ot tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.
 • EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
 • P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
 • P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon orvoshoz.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon orvoshoz.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő, FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1P2 szűrőbetéttel felszerelt légzésvédő félálarc
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő, FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1P2 szűrőbetéttel felszerelt légzésvédő félálarc (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199