You are here

Share page with AddThis

Judo

Utolsó módosítás:
2020.09.15.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
3 nap
Kiszerelés: 
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
piretroidok
karbamátok
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre kifejezetten kockázatos.

Forgalmi kategória: II.

Rovarölő szer rágó kártevők ellen.

Minden levéltetűfaj, aknázó-, sodró-, gyümölcsmoly, növénykárosító legyek lárvái, vetésfehérítő bogarak, más rágó kártevők ellen hatékony.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kalászosok (búza, árpa, tritikále, rozs, zab)levéltetvek, vetésfehérítő bogarakLevéltetvek ellen 1,25 l/ha,
vetésfehérítő bogarak ellen 1,50 l/ha,
vetésfehérítő bogarak betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell kijuttatni, levéltetvek esetében azok betelepedésének idején.
28 nap
napraforgólevéltetvek1,25 l/ha, betelepedés idején. 28 nap
cukorrépalevéltetvek, bagolylepkékLevéltetvek ellen 1,25 l/ha,
bagolylepkék ellen 1,50 l/ha,
levéltetvek esetében a betelepedés idején, bagolylepke lárvák kelésének időszakában.
14 nap
burgonyalevéltetvek, burgonyabogárLevéltetvek ellen 1,25 l/ha, a betelepedés idején,
burgonyabogár ellen 1,50 l/ha.
14 nap
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)gyümölcs-, sodró- és aknázómolyok, levéltetvek1,0-1,2 l/ha, sodró- és gyümölcsmolyok ellen a lárvakelés kezdetén, aknázómolyok ellen a tömeges rajzás időszakában, hosszabb ideig tartó rajzás, hernyók elhúzódása esetén 10-12 naponta ismételni kell a kezelést.10 nap
káposztafélék (fejeskáposzta, kelkáposzta, kínai kel, karalábé, bimbós kel, karfiol, brokkoli)levéltetvek, bagolylepkék lárvái1,2-1,5 l/ha, levéltetvek ellen a betelepedés idején, felszaporodás mértékétől függően 10-14 naponként ismételni kell a kezelést, bagolylepke lárvái ellen L1-L2-es állapotban.7 nap
csonthéjasok (cseresznye, meggy, ringló, szilva, őszi- és kajszibarack, nektarin)gyümölcs-, sodró- és aknázómolyok, levéltetvek, cseresznyelégy1,0-1,2 l/ha, sodró- és gyümölcsmolyok ellen a lárvakelés kezdetén, aknázómolyok ellen a tömeges rajzás időszakában, cseresznyelégy ellen a rajzás kezdetén, hosszabb ideig tartó rajzás, hernyók elhúzódása esetén 10-12 naponta ismételni kell a kezelést.7 nap
borsólevéltetvek1,0-1,2 l/ha, betelepedés idején, a betelepedés időszakában, a tömeges felszaporodás előtt.7 nap
paprika, paradicsom, uborkalevéltetvek bagolylepkék lárvái, burgonyabogárLevéltetvek ellen 1,0-1,2 l/ha, bagolylepkék lárvái és burgonyabogár ellen 1,5 l/ha, levéltetvek ellen a betelepedés idején, felszaporodás mértékétől függően 10-14 naponként ismételni kell a kezelést, bagolylepke lárvái ellen L1-L2-es állapotban, paradicsomban burgonyabogár ellen a lárvák L1-L2-es állapotában.paradicsom, uborka 3 nap, paprika 5 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Almatermésűek

Borsó

Brokkoli

Burgonya

Csonthéjasok

Cukorrépa

Fejeskáposzta

Kalászosok

Karalábé

Karfiol

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m, légi kezelés esetén 100 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • SPe8 Méhekre kifejezetten veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!
 • Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható! Virágzó növények esetén nem alkalmazható!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P331 TILOS hánytatni.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, A1P2 jelű szűrőbetéttel felszerelt légzésvédő félálarc
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1P2 szűrőbetéttel felszerelt légzésvédő félálarc.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199