You are here

Vertimec Pro

Utolsó módosítás:
2018.08.15.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 ml, 250 ml, 1 l
Hatóanyagtartalom: 
Formuláció: 
SC (Vizes szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre kifejezetten kockázatos.

Forgalmi kategória: II.

Vízbázisú rovarölő szer.

A Vertimec Pro új, vízbázisú formulációval áll a termelők rendelkezésére atka, tripsz és aknázólégy problémák leküzdésére, számos kultúrában. A jól ismert abamektin természetes eredetű hatóanyag, kiváló akaricid és inszekticid hatással rendelkezik, több ponton blokkolja az idegi működést. Kontakt és felszívódó (transzlamináris) tulajdonságokkal és kiváló tartamhatással rendelkezik.

Hatásspektrum és dózis
Kultúra Károsító Dózis ÉVI
szer
mennyiség
l/ha
házikerti felhasználás: szer mennyiség (ml) 10 l vízhez
alma piros gyümölcsfa-takácsatka, közönséges takácsatka, levélatka 0,75 l/ha 8-10 ml/10 l víz 28
birs, naspolya takácsatka, gubacsatka, levélatka fajok 0,75 l/ha 8-10 ml/10 l víz 28
körte * körte - levélbolha 0,75 – 1,0 l/ha 10-15 ml/10 l víz 28
kajszi, szilva, kökény szilva-levélbolha 0,75-1,0 l/ha 10-15 ml/10 l víz 28
paradicsom (hajtatott) takácsatka, gerbera-aknázólégy 0,5-0,75 l/ha 5-10 ml/10 l víz 3
uborka, cukkini (hajtatott) takácsatka, nyugati virágtripsz 0,5-0,75 l/ha 10-15 ml/10 l víz 3
paprika (hajtatott) takácsatka, nyugati virágtripsz 0,5-0,75 l/ha 5-10 ml/10 l víz 3
póréhagyma levélatka, gyökératka, takácsatka, aknázólégy, és tripsz fajok 0,5 l/ha 5 ml/10 l víz 7
tojásgyümölcs (hajtatott) takácsatka, levélatka, tripsz, aknázólégy fajok 0,75 l/ha 5-10 ml/10 l víz 3
salátafélék (endivia, fejes saláta, cikória, borsmustár (rukkola)) tripsz fajok, aknázólégy fajok 0,5 l/ha 5 ml/10 l víz 14
szamóca szamócaatka, takácsatka 1,0-1,2 l/ha 15-25 ml/10 l víz 3
görögdinnye, sárgadinnye, tökfélék (hajtatott) takácsatka, nyugati virágtripsz 0,5-0,75 l/ha 10-20 ml / 10 l víz 3
szőlő (bor, csemege) takácsatka, szőlő-levélatka, szőlő-gubacsatka 0,75 l/ha 10 ml/10 l víz 28
kukorica (vetőmagtermesztés) takácsatka 0,75-1,0 l/ha - előírása nem szükséges
Zöld fűszernövények (metélőhagyma, metélőpetrezselyem, kapor, levélzeller, angelika, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, majoranna, zamatos turbolya) takácsatka, gubacsatka, levélatka, aknázólégy és tripsz fajok 0,5-0,75 l/ha 5-10 ml/10 l víz 14
Dísznövények (szegfű, rózsa, gerbera, afrikai ibolya, ciklámen, fukszia, Croton, Ficus benjamina, Asplenium nidus, Nephrolepis exaltata, Impatiens walleriana, Rhoicissus capensis) nyugati virágtripsz, üvegházi liszteske, közönséges takácsatka, gerbera-agnázólégy 0,5-0,75 l/ha 5-10 ml/10 l víz előírása nem szükséges
díszfák, díszcserjék (közterületen) takácsatka, levélatka, gubacsatka, tripsz fajok 0,75-1,2 l/ha 10-15 ml/10 l víz előírása nem szükséges

*paraffinolaj tartalmú készítménnyel kombinációban

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Alma

Birs

Borszőlő

Cikória

Cukkini hajtatott

Díszfák, díszcserjék (közterületi)

Dísznövények

Endívia

Fejessaláta

Görögdinnye hajtatott

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • Spe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől gyümölcsösre 30 m, szőlőre 10 m, szántóföldi növényekre (zöldségfélékre) 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.
 • Spe 8 A készítmény felhasználása méhekre kifejezetten kockázatos! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban és az azt megelőző 3 napon belül nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények, mézharmat jelenléte esetén nem alkal

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H373 Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
 • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P301+312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetben kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szem/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges.)

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nerm cél ízeltlábúak védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni. Az ivóvízbázisok belső védterületén felhasználni tilos, külső védterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. Üvegházi felhasználás esetén egy napig várni kell a poszméhek betelepítésével.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A permetlé mennyiségét a kezelendő lombfelület nagyságától függően kell megválasztani. Legalább 0,05 %-os koncentrációval kell elvégezni a kezelést.
  • A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban és az azt megelőző 3 napon belül nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
  • Üvegházi felhasználás esetén a kijuttatást követően egy napot várni kell a poszméhek betelepítésével!
   Almában birsben és naspolyában piros gyümölcsfa-takácsatka ellen pirosbimbós állapotban kell védekezni, ha a téli tojások mortalitása alacsony, a vesszők, gallyak 30 %-a életképes tojással fertőzött. Erősebb tavaszi kártétel esetén gyümölcsfejlődés és -növekedés kezdetén 5 atka/levél küszöbérték felett, illetve ősszel szüret után kell védekezni. Közönséges takácsatka ellen a kezelést virágzás után, a kártételi küszöbérték alapján kell elvégezni. Alma-levélatka ellen az előrejelzések alapján, általában a terméskötődés után egy alkalommal elegendő védekezni.
   A készítmény felhasználása szerrotációban javasolt a rezisztencia kialakulásának elkerülésére.
  • Körtében körtelevélbola ellen a kezeléseket helyi megfigyelésre vagy előrejelzésre alapozva az áttelelő nemzedék kifejlett alakjai és a tavaszi nemzedék fiatal lárvái ellen kell irányítani. A készítmény biológiai hatása paraffinolaj tartalmú  adalékanyag hozzáadásával fokozható. Az olajos kombináció a perzselési tünetek megelőzése érdekében elemi ként valamint ként is tartalmazó permetező szerekkel (pl. ftálimidek, dinitro-karbamátok) nem keverhető!
  • Kajsziban, szilvában és kökényben szilva levélbolha ellen először a teleléstől visszaérkező imágók ellen, majd virágzás után a lárvák és nimfák ellen kell védekezni. A készítmény felhasználása szerrotációban javasoolt a rezisztencia kialakulásának elkerülésére.
  • Szamóca kultúrában közönséges takácsatka ellen a permetezéseket, a veszélyességi küszöbérték alakulásának ismeretében a virágzás előtti stádiumban javasolt elvégezni. A készítmény hosszú (40–60 nap) hatástartama miatt a második kezelés - a fertőzöttség függvényében - csak a termés betakarítása után lehet indokolt. Szamócaatka ellen a kezeléseket előrejelzés alapján egy-egy alkalommal, a virágzás előtti és a betakarítás utáni időszakban célszerű elvégezni. A permetezés során ügyelni kell, arra hogy a szívlevelek permetlével megfelelően fedettek legyenek. Szamócában a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása javasolt.
  • Vetőmag céljára termesztett kukoricában a permetezést hidas traktorra felszerelt, belógó üreges kúpos szórófejes permetezőgéppel javasolt elvégezni. Az első védekezés általában akkor időszerű, amikor utoljára végezhető az állományban kultivátorozás. Előzetesen a legalsó levelek fonákán fel kell mérni a betelepedő kifejlett egyedek és az első lerakott tojások számát.
   A betelepedés figyelemmel kísérését segítheti, ha a szegélyben és az állományban lévő gyomokat megfigyeljük (különösen szulák fajok), hiszen innen valószínű az atkák betelepedése a kukoricára. A Vertimec Pro kiváló tartamhatással bír, ha észleljük az atkák megjelenését a gyomokon, érdemes a kukoricaállományt kezelnünk, mert betelepülésük után nagyon hamar képesek felszaporodni a kultúrnövényen is.
   A kijuttatás során célszerű nedvesítő szert alkalmazni. Egy vegetációs időszakban kétszer juttatható ki, a kezelések között minimum 7 napnak kell eltelnie.
  • Zöldség és dísznövény kultúrákban az engedélyokiratnak megfelelően, előrejelzésre és állomány-megfigyelésre alapozva 1-2 alkalommal javasolt kijuttatni, szerrotációban a rezisztencia kialakulásának elkerülésére.