You are here

Voliam Targo

Utolsó módosítás:
2022.01.07.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
diamid
Formuláció: 
SC (szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Forgalmi kategória: II.

Lepkék lárvái , levélbolhák, atkák, aknózólégy és tripszek ellen.

Kombinált megoldás almatermésűekben, kukorica vetőmag-előállításában és hajtatott zöldségfélékben lepkék (alma-, gyümölcs-, aknázó-, kukoricamoly és a gyapotok bagolylepke) lárvái, levélbolhák, tripszek, aknázólegyek és atkák ellen. A Voliam Targo két hatóanyagot tartalmaz: a klorantraniliprol kontakt és gyomorméregként fejti ki hatását, transzlaminárisan beszívódik a növénybe, hosszú tartamhatással rendelkezik, az abamektin felszívódó hatóanyagként eltérő hatásmechanizmussal és hatásspektrummal bír. A két hatóanyag egymást támogatva gyors hatást és hosszan tartó hatékonyságot biztosít a lepkék lárvái ellen, egyúttal megbízhatóan véd a levélbolhák, atkák, aknózólégy és tripszek ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózisÉ.V.I.
alma, körtealmamoly, almailonca, levélaknázó molyok, körtelevélbolha, takácsatkák, levélatkák, keleti gyümölcsmoly0,75-1,0 l/ha14 nap
paradicsom, padlizsán (tojásgyümölcs) zárt termesztőberendezésbengyapottok-bagolylepke, gerbera aknázólégy, takácsatkák0,8 l/ha3 nap
paprika zárt termesztőberendezésbengyapottok-bagolylepke, gerbera aknázólégy, takácsatkák0,8 l/ha3 nap
uborka zárt termesztőberendezésbengyapottok-bagolylepke, gerbera aknázólégy, takácsatkák0,8 l/ha3 nap
főzeléktök zárt termesztőberendezésbengyapottok-bagolylepke, gerbera aknázólégy, takácsatkák0,8 l/ha3 nap
retek (zárt termesztőberendezésben)keresztesvirágúak földibolhái0,75 l/ha21 nap
hibrid kukorica (vetőmagtermesztés)takácsatka, kukoricamoly, gyapottokbagolylepke0,75 - 1,0 l/haelőírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Alma

Főzeléktök

Körte

Kukorica (vetőmag)

Padlizsán

Paprika

Paradicsom

Retek (zárt termesztőberendezésben)

Uborka

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • Spe8 Méhekre kifejezetten kockázatos! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Az alkalmazás idejére és a kezelés után 1 napig távolítsa el vagy fedje be a kaptárakat!
 • Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható! Virágzás előtt távolítsa el a gyomnövényeket/ 1 nappal a virágzás előtt már nem alkalmazható!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (idegrendszer)
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P260 A permet belélegzése tilos.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A csomagolás/tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe ürítendő.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: vegyi anyag (freccsenés, permet) átbocsátással szemben korlátozott védelmi képességű (6. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi agyag cseppek, freccsenés, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg vagy arcvédő vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli. Rosszul szellőztetett zárt térben végzett előkészítés esetén a belégzés megelőzésére – fentiek mellett – FFP2D részecskeszűrő félálarc.
 • Kijuttatóknak: vegyi anyag (freccsenés, permet) átbocsátással szemben korlátozott védelmi képességű (6. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi agyag cseppek, freccsenés, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg vagy arcvédő vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli. Rosszul szellőztetett zárt térben (fóliaházban, üvegházban) végzett felhasználás esetén permet/aeroszol belégzésének, szájba jutásának megelőzésére – fentiek mellett – FFP2D részecskeszűrő félálarc.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Almában almamoly ellen szexferomon csapdás rajzásmegfigyelés alapján kell a kezelést elvégezni a tömeges rajzás kezdetéhez igazítva. A készítmény kiválóan alkalmas a nyári nemzedékek összecsúszása esetén, valamint a sodrómolyok nyári felszaporodása és lárvakelése idején való kijuttatásra ovicid és lárvicid hatása miatt. Elhúzódó rajzás esetén a kezelést 10-14 nap múlva célszerű megismételni. Körtében körtelevélbolha ellen a készítmény biológiai hatékonysága 0,25% Agrol Plus hozzáadásával fokozható. Az olajos kombináció a perzselési tünetek megelőzése érdekében elemi ként tartalmazó szerekkel (pl. ftálimidek, ditiokarbamátok) nem keverhető.
  • Takács- és levélatkák ellen az első permetezést a tömeges lárvakelés idejére kell időzíteni. A további kezelések szükségességét az egyedszám határozza meg. A védekezés indokolt, ha a kártevők létszáma meghaladja a 3-5 takácsatka/levél, illetve a 30 levélatka/levél veszélyességi küszöbértéket.
  • Paprikában, paradicsomban, padlizsánban, uborkában és főzeléktökben gyapottok-bagolylepke hernyói ellen a tojásrakást követően kell védekezni. A kezelést zárt termesztőberendezésben 7 nap múlva ajánlott megismételni. A szükséges további kezelések más hatásmechanizmusú készítményekkel végezhetők. Gerbera-aknázólegyek ellen a kezelést a rajzásmegfigyelésre alapozva, a legyek megjelenésekor szükséges elvégezni. Elhúzódó rajzáskor a védekezést 7-10 nap múlva ajánlott megismételni.
  • A permetlé mennyiségét a kezelendő lombfelület nagyságától függően kell meghatározni.
  • A kezelések maximális száma egy vegetációs ciklusban 2.
  • A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban, valamint virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható.