You are here

Share page with AddThis
Affirm Opti

Affirm Opti

Utolsó módosítás:
2019.07.05.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Hatóanyagtartalom: 
Formuláció: 
WG (vízben diszpergálható granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

Forgalmi kategória: I.

Ültetvényekre fejlesztve. Új formuláció, hosszú hatástartam, kiváló hatékonyság molykártevők ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya, japán naspolya)almamoly, sodrómolyok, aknázómolyokDózisa 2 kg/ha,
lémennyiség: 500-1500 l/ha
kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): 5-10 mm-es gyümölcskezdemények megjelenésétől fogyasztásra érettségig (BBCH 71-89)
7 nap
SzilvaszilvamolyDózisa 2,5 kg/ha,
lémennyiség 500-1250 l/ha
kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): magháznövekedéstől fogyasztásra érettségig (BBCH 71-89)
-

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében a készítmény kizárólag a kultúrnövény elvirágzását követően alkalmazható! Mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)

Szilva

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet 90%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett!
 • A nem-cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet 90%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett!
 • 75%-os elsodródás csökkentő szórófej esetén 10 m, 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett 20 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges.
 • SPe 8 Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében a készítmény csak az elvirágzást követően használható!
 • Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható! A növényvédő szer alkalmazása előtt távolítsa el vagy fedje le a virágzó gyomnövényeket!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199