Emelkedett a Syngenta 6 tonna programban résztvevők termésátlaga

Hír
Emelkedett a Syngenta 6 tonna programban résztvevők termésátlaga

A száraz és forró, szűkös terméseket adó 2022. évet követően az idei évben, a versenybe csomagolt, de valójában a termelőkkel közös napraforgó tanulási programunk ismét hasznos tanulságokkal szolgált.

A szorosabb, kisebb különbséget adó betakarítási eredmények jelezték, amennyiben az időjárás és környezeti adottságok hasonlóak egy-egy térségben, akkor a hibridtől függő terméskülönbségek már nem lehetnek jelentősek. Ez igazolja a Syngenta napraforgó hibridek rugalmasságát, alkalmazkodóképességét, azaz továbbra is nehéz tévedni a hibridválasztásban.

Az egyes országrészek között azonban most is tonnás eltéréseket mérhettünk, jelezvén, hogy nem mindenütt tette rendbe a természet a mulasztásait, többek között a vízhiányt. A hiány, különösen dél-keleten kettős, hiszen kevesebb lett a téli feltöltő csapadék, de a tenyészidőben hulló is alatta maradt az országosnak.

A programhoz idén már 75 termelő csatlakozott  de már két kategóriában jellemzően 20-20 ha területtel (2022-ben 51 termelő vett részt a programban). Talajvizsgálatok idén csak ott történtek, összesen 50 cégnél 0-90 cm-es mélységig, ahol biztosítottnak látszott a hozamtérkép. A területeken zónázás után végzett talajmintavételek, majd a minták laborvizsgálatok eredményei alapján a tél végéig megtörtént javaslattétel, elsősorban nitrogén ellátásra.

Az előző évi tapasztalatok megmutatták, hogy még a betakarított, precízen bemért 6 ha átlagtermése is túl nagy ahhoz, hogy a pontszerűbb talajadatokkal hiteles képet adjon a napraforgó sajátosságairól.

A hozamtérkép illetve a közben elvégzett talaj szkennelés az új Interra Scan rendszer segítségével remélhetőleg már megbízhatóbb információkkal segíti a sajátos igényű napraforgó kiismerését. Ez egy időigényesebb folyamat, így jelen cikk keretein belül a talajminta elemzések néhány adatát tudjuk megosztani.

Az adatok elgondolkoztatóak, mivel merőben más értékeket kaptunk mint korábban. A kén tekintetében megerősítést kaptunk arra nézve, hogy még ha alacsonyak is a 0-30 cm-ben mért értékek, a mélyebb rétegekben található mennyiség elegendő, különösen a mélyen gyökerező napraforgó számára (1.ábra).

1. Ábra: A felvehető kén átlagos mennyiségei (mg/kg) 50 hazai helyszín 203 mintapontján
1. Ábra: A felvehető kén átlagos mennyiségei (mg/kg) 50 hazai helyszín 203 mintapontján

A kén hasonlóan mozog a talajban mint a nitrogén, így várható volt a magasabb koncentráció a nagyobb mélységben, de ez több mint amit gondoltunk. A kicsit több helyett, többszörös mennyiséget találtunk a felső 0-30 cm-es réteghez képest.

A nitrit, nitrát, eloszlása is utólag magyarázva, tükrözi az évjárat sajátosságait eloszlást, rétegződését tekintve (2. ábra). Ezek az értékek közel harmad akkorák mint az előző év hasonló időszakában mértek.

2. ábra: A nitrit, nitrát mennyisége és eloszlása 0-90 cm mélységig a 2023. év tél végi mintavételei alapján
2. ábra: A nitrit, nitrát mennyisége és eloszlása 0-90 cm mélységig a 2023. év tél végi mintavételei alapján

A rendkívül száraz 2022-es évben még ha az alacsony termések nem is vettek ki túl sok nitrogén, hiányzott az utánpótlás. A keveset viszont az őszi csapadék már mélyebb rétegbe mozgatta. Így a javasolt, műtrágyával pótlandó mennyiségek idén jelentősen emelkedtek a korábbi évhez képest.
Az ismét igazolást nyert, hogy mérni érdemes.

De megmértük az igazi versenyzőket a nevezett hibrideket is. 12 hibrid került elvetésre a végül bemért 44 táblába. A kedvezőbb évjáratnak köszönhetően, szemben a korábbi évvel 7 résztvevő 5 t/ha, 27 résztvevő 4 t/ha feletti szintet ért el. Az országos legjobb terméshozamot Nyírderzsen a Sureli érte el 5,62 t/ha-al. A régiónkénti első 3 helyezéseket a 1. táblázatba foglaltuk össze. Dél-Nyugati régióban nem volt  szignifikáns differencia a két legjobb között, így két első díjat is átadhattunk.

Syngenta 6 tonna program 2023-as termésverseny régiónkénti eredménye - 2023
RégióHelyezésHelyTerméshozam
t/ha
Hibrid
OrszágosINyírderzs5,62Sureli
DKIDunavecse5,13Sureli
DKIIDunapataj4,88SY Bacardi
DKIIIDoboz4,54Sureli
DNYITamási5,06SY Excellio
DNYIDombóvár5,06Tutti
DNYIIVillány4,64Tutti
DNYIIISzalánta4,6Subeo
ÉKIZagyvarékas5,06SY Excellio
ÉKIIHernádkak5,04NK Kondi
ÉKIIICigánd4,77SY Onestar
ÉNYIDány5,45SY Bacardi
ÉNYIIKisoroszi4,96SY Excellio
ÉNYIIIEte4,91SY Excellio

A Syngenta fődíja a Vándorkupa most Nyírderzsen várja, hogy jövőre is marad vagy tovább áll, mert valahol az országban 2024-ben valaki más éri el a legmagasabb eredményt.

Az idei program még nem zárult le, hiszen várjuk a talajszekennelés és a hozamtérképek vizsgálatából származó eredményeket, amellyel egy következő számban jelentkezünk.

Szeleczki Attila
fejlesztőmérnök
Syngenta Kft.