Syngenta Express® toleráns hibridek gyomirtása Fluence®-el

Hír

A Syngenta ajánlatában szereplő nagy termőképességű Express® toleráns hibridek (Suman HTS, Sumiko HTS, Subaro HTS) posztemergens gyomirtására 2020 száraz tavaszán nagy szükség van. 

A preemergens gyomirtások a bemosó csapadék hiánya miatt általában gyengébb hatékonyságot mutattak. Ilyen körülmények között különösen fontos a posztemergens gyomirtó szer alkalmazása és pontos időzítése.

Ebben a szegmensben ajánlhatjuk azon termelők részére a Fluence®1 gyomirtó szert, akik a fenti hibridek alkalmazása mellett a maximális termőképesség kiaknázására törekszenek.

A készítmény hatékonysága kimagasló a száraz időben nehezen irtható libatop fajok (Chenopodium spp.), selyemmályva (Abutilon theophrasti), csattanó maszlag (Datura stramonium) és szerbtövis fajok (Xanthium spp.) illetve mezei acat (Cirsium arvense) ellen. Ellenük a Fluence® dózisa 45 g/ha. Minden esetben javasolt nedvesítő szer, a Trend 90 0,1 %-os koncentrációban. Elhúzódó gyomkelés és parlagfű (Ambrosia aremisiifolia) ellen az osztott kezelésre van szükség, a gyomok szik-2 leveles állapotában elvégezve. A két kezelés között 10-14 napnak kell eltelnie. Mindkét kezeléshez szükség van a nedvesítő szerre is. Amennyiben a területünk egyszikű gyomokkal is fertőzött, úgy a Leopard 5 EC2 szelektív egyszikű irtó készítménnyel tudunk ellenük biztonságos módon védekezni, a Fluence® kezelés után minimum 7-10 nap várakozás betartása mellett.

Balra Fluence® hatása gyomokkal erősen fertőzött területen Vácrátót, 2019.06.13.

Balra Fluence® hatása gyomokkal erősen fertőzött területen Vácrátót, 2019.06.13.

A készítmény szelektivitása biztosítja a napraforgó biztonságát, a legnagyobb termésátlagok lehetőségét a gyommentes területen, amelyet fejlesztő csapatunk több éven keresztül végzett kísérletsorozata igazolja.

Ezek alapján viszont nem javasoljuk ezen hibridek esetén felülkezelésre a tribenuron-metil + tifenszulfuron-metil hatóanyagú Evorelle Express3 alkalmazását. Az esetleges felhasználás során fellépő fitotoxikus tünetekért a felelősséget nem vállaljuk!

A készítmény más gyomirtó szerekkel történő együttes kijuttatása nem javasolt!

  • Express® és a Fluence® az FMC bejegyzett védjegye
  • 1 Fluence azonos az Express 50 SX 534/2006 NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel
  • 2 A Leopard 5 EC az ADAMA Hungary Zrt. bejegyzett márkaneve
  • 3 Evorelle Express az FMC bejegyzett márkaneve