You are here

A napraforgó hőn áhított hőösszege

Hír
2022.03.30.

Régi népi mondás, miszerint „ki korán kel, aranyat lel” sok mindenre igaz lehet, de a korai vetésre nem feltétlenül. A jelen pillant szerint döntést hozni - a közeljövő biztos ismerete nélkül - veszélyes is lehet.

Az időbeli vetés, a időzítés fontos agrotechnikai elem, de mi alapján mondhatjuk ki, hogy most jó vetni?

A meglévő víz hasznosítása fontos, de csak ezt az egy tényezőt fókuszba helyezve, kellemetlen meglepetések érhetnek minket. Az kajszibarackjaink programja adott, nem tudnak mást tenni, mivel olyan környezetből származnak, ahol rövid a tavasz és a nyár, és kevés idő áll rendelkezésükre. Kapkodniuk kell. Itthon rendre el is fagynak. De a napraforgó programja mást tartalmaz. Számolja a hőt, de csak magasabb szintről indít.

A  vetésidő épp ezért gyakran felmerülő kérdés, amelyre nehéz egyöntetűen jó választ adni. Ahol olyan a talaj szerkezete, hogy csak korlátozott időszakban, megfelelő talajnedvességnél lehet jó munkát végezni, ott nyilván a talaj diktál. Azonban ahol ez nem sarkaló tényező, köszönhetően a napraforgó flexibilitásának, ott érdemes kivárni.

A dilemmák csökkentése érdekében szeretnénk megmutatni néhány adatot, tágítandó a szempontokat, a nézőpontot. A következő diagramon (1. ábra) a 2021. évi üzemi fajtasoraink vetésideje és termésátlagai láthatók. 2021-ben a zöld sávval jelölt vetési időszak adta tendenciózusan a magasabb természintet.

1. ábra: A napraforgó vetésidő és termésátlag szórása 2021. április 2-től május 21-ig terjedő vetésidő tartományban.
1. ábra: A napraforgó vetésidő és termésátlag szórása 2021. április 2-től május 21-ig terjedő vetésidő tartományban.

A napraforgó széles időintervallumban vethető a terméscsökkenés kockázata nélkül. A későbbi, melegebb talajba történő vetés gyorsabb kelést eredményez. A gyorsabb, kevésbé elhúzódó kelésnél hamarabb kinő a kártevők foga alól. A korai vetésnek csak kevés helyen van előnye.

Amennyiben a vetésidőt és a preemergens gyomirtást az érkező esőhöz igazítjuk, és van elegendő gépi kapacitásunk vetésre és gyomirtószer kipermetezésre, az esetben jobb esélyt adhatunk az alapherbicideknek is (pl. Gardoprim Plus Gold), hogy kis idő múlva bemosódva dolgozzanak. A rugalmasabban kezelt vetésidővel ez a lehetőség is kihasználható.

Hogyan számolja a napraforgó a hőt, a hasznos hőt?

A zöldborsónál, a feldolgozóipari tervezés miatt klasszikusan alkalmazott hasznos hőösszeg számítást a kukoricánál is megtaláljuk, ahol a 10 °C feletti napi középhőmérsékleteket használjuk a tenyészidő követésére. A napraforgónál is számolhatunk, göngyölhetjük a hasznos hőösszeget, de míg a zöldborsónál a 4,4 °C feletti napi közepeket, addig a napraforgónál sok forrásban 6,7 °C feletti értékeket (világirodalomban 5-6,7 °C-ig találunk értékeket) adják össze. Amikor összegyűlt a 85-105 °C hőösszeg megtörténik a kelés. Negatív számokkal nem dolgozunk, így amikor a napi átlag alatta van a jelzett értéknek, akkor azt nulla értéknek vesszük.

Nézzünk egy vetés- és kelésidő szimulációt a Meteoblue Baján, 2021-ben mért átlaghőmérsékleteivel különböző vetésidőkre. Az egyszerűség kedvéért kerek 6 °C bázishőmérséklettel végeztük a számítást.

Ugyan mikor jön össze a kelésközeli hasznos hőösszeg (2. ábra)?

2. ábra. Vetés- és kelésidő szimuláció 6 oC feletti hasznos hőösszegekkel kalkulálva 2021-es adatok alapján.
2. ábra. Vetés- és kelésidő szimuláció 6 °C feletti hasznos hőösszegekkel kalkulálva 2021-es adatok alapján.

Játék ez a számokkal, de talán a kelésbiztonság, a gyomirtószer hatás kihasználása érdekében a napraforgónál is hasznos lehet a hőösszegekkel számolni. Aki tudja a korábbi évek vetés és kelés idejét vissza is számolhat, hogy mennyire lehet ezeket az értékeket alkalmazni nálunk. A talajok felmelegedési ideje is eltérő, így a helyi jellemzők fontos befolyásoló tényezők.

De nézzünk egy valós helyzetet is az előző évből. Előbb egy későbbi vetés Mélykúton (3. ábra) , majd egy korai vetést Mezőfalva (4. ábra) közelében.

3. ábra Mélykút 04.12 vetésidőt követően 11 nap alatt 32 fok gyűlt össze, a napraforgó már kicsírázott.
3. ábra  Mélykút 04.12 vetésidőt követően 11 nap alatt 32 fok gyűlt össze, a napraforgó már kicsírázott.

4. ábra Mezőfalva közelében a 26. napon még számos, csak szikleveles állapotoig jutott növényt találtunk, amelyek között sok barkó által rágottat is találtunk.
4. ábra Mezőfalva közelében a 26. napon még számos, csak szikleveles állapotoig jutott növényt találtunk, amelyek között sok barkó által rágottat is találtunk.

Az első 8 nap, köszönhetően a korai felmelegedésnek jó starttal indult, majd erőteljes fékezés történt a következő két hétben, mert lehűlt a talaj, fagyos reggelek jöttek, alig gyarapodott a hasznos hőösszeg.

A vetéskezdés felelőssége nyilván mindig a gazda kezében van, akinek sok tényezőt kell mérlegelni, de az itt leírtak talán adnak némi segítséget, hogy a legjobb döntést hozhassák meg.

A magabiztos napraforgó hibridjeinkről itt olvashatnak bővebben >>

Szeleczki Attila
fejlesztőmérnök
Syngenta Kft.