Hyvido - megújult erővel a maximális terméshozamért

Hír
Hyvido - megújult erővel a maximális terméshozamért

Aki ma termesztésre adja a fejét, legyen szó bármely kultúráról, jóval nagyobb fába vágja a fejszéjét, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A viszonylag kiszámítható időjárási tényezők az elmúlt években egyre hektikusabbá és kiszámíthatatlanná váltak, a növények genetikai fejlesztése jelentősen előrehaladt, a termesztéstechnológia pedig már régen túlmutat a bevett, általánosan elfogadott, úgymond „kaptafa” eljárásokon. A termesztésnek ma már sok esetben termésmaximalizálás a célja, és bár minden adott (genetika, agrotechnika, tápanyagok, növényvédelmi megoldások), sokkal komplexebb feladat kihozni termesztésünkből a maximumot: először is termőterületünk adottságainak, és egyre átfogóbb fajtaismereteink birtokában ki kell választanunk a megfelelő fajtát, majd műszaki/technikai hátterünk ismeretében meg kell terveznünk a lehető legszakszerűbb termesztéstechnológiát. 

Az utóbbi években egyre hangsúlyosabb figyelmet szentelünk az okszerű, a növény igényeit messzemenően kielégítő, s egyben környezetkímélő tápanyag-utánpótlás megvalósításának, valamint a leghatékonyabb növényvédelem megszervezésének és kivitelezésének. Lélekben pedig fel kell készülnünk az időjárás szélsőségeire, és nyugalmat csak az a tudat adhat, hogy mi - jó gazda módjára - megtettünk mindent a jó termés érdekében.

A hivatalos EU statisztikákat* figyelembe véve, 2020-ban az összes kalászos termőterület az EU-27-ben közel 41,5 millió hektár, melyből 11,3 millió hektáron árpát termesztenek. Magyarországon, ugyanezen adatok alakulása össz- kalászos hektáradatokat nézve 1,2 millió, ebből az árpa (őszi és tavaszi) 260 ezer hektár, melyből 248 ezer hektáron az őszi árpa képviselteti magát.

Figyelembe véve a kalászosok és azon belül is az árpa kiemelkedő takarmányozási szerepét a világ és az Európai Unió országaiban, köztük hazánkban is, nem meglepő, hogy a Syngenta is jelentős figyelmet szentel kalászos genetikájának folyamatos fejlesztésére. Ennek köszönhetően büszkén viseljük, hogy a Syngenta nem csak a napraforgó, de kalászos genetikájával is a világ élvonalát képviseli. 

Elsők között voltunk, akik megkezdtük kalászos gabona nemesítésükben a hibridizáció bevezetését. Ez különösen nehéz az öntermékenyülő kalászosok esetében, ezért számított nemesítési bravúrnak az első hibridárpánk kifejlesztése, melyet a kétezres évek elején regisztráltattunk Angliában, Colossos® néven.  Ráadásul az őszi árpa hibridizációjában jelentős különbség mutatkozik a hibrid búzához képest. Hiszen amíg a hibrid búza esetében kémiai úton történik a hímsterilitás kialakítása, az árpánál ezt vegyszeres kezelés nélkül, genetikai úton, citoplazmatikus hímsterilitással sikerült elérni.  Az azóta eltelt években már szerte Európában hasznosíthatják a termelők a Syngenta kitűnő hibridárpáinak előnyeit, melyek a Hyvido™ gyűjtőnév alatt kerülnek köztermesztésbe.
De kanyarodjunk vissza a felvezetésemhez, ahol arra utalok, hogy ma már egy eredményes termesztéshez többre van szükség az „átlagosnál”.

A nagy és versenyképes terméshozamok eléréséhez bizony már szerteágazó tudásra, termék-, és fajtaismeretre, komplex gondolkodásra, tervezésre, kivitelezésre, okszerű tápanyag-gazdálkodásra van szükség. S bár mindez valóban magasabb ráfordítást igényel, az intenzifikációnak számos előnye is van, hiszen nem csak termésünket tudjuk akár 20-30%-kal növelni, de újabb és gyengébb minőségű termőterületet is termesztés alá tudunk vonni, olyan növénykultúra termesztése céljából, ami eddig számításba sem jöhetett.    

A termesztési cél tehát adott, a feltételek mind genetikai oldalról, mind agrotechnikai oldalról adottak, Hyvido programunk célja pedig éppen az, hogy az intenzifikációval termelőink „többek” és versenyképesek tudjanak lenni ebben a hatalmas versenyben és hektikus környezetben. Mi hibridárpa ajánlatunkkal segíteni tudjuk a termelőt a legmegfelelőbb hibrid megválasztásában, míg agrotechnológiai ajánlásunkkal a kívánt termésszint eléréséhez tudjuk őt hozzá segíteni!

Összességében elmondható, hogy árpát termeszteni Magyarország bármely talaján lehet, a legideálisabb számára mégis az enyhén savanyú, középkötött vályog- és barna erdőtalajok.
Ezzel szemben a Hyvido hibridárpa jövedelmezően fog teremni, sőt valódi erejét és benne rejlő potenciált a laza, akár homokos, vagy sekély termőrétegű, erodált talajokon mutatja meg csak igazán. Legfőképpen így ezen területekre ajánljuk, ezzel is növelve a gyengébb területek értékteremtő produktivitását. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy tápanyagban szegény körülmények között is jól tud teljesíteni.

Hyvido™ hibrid árpáink termesztésének egyik sarkalatos pontja a megfelelően időzített és mennyiségben kijuttatott tápanyag-utánpótlás. Vizsgálatok szerint 1 tonna terméshez 22 kg nitrogén szükséges, de emellett 16 kg foszfort és 23 kg káliumot is a növény rendelkezésére kell bocsátani.

Javasolt Hyvido™ termesztéstechnológiánk egyik alappillére a tavaszi differenciált N hatóanyag (70-100 kg) kijuttatás, melyet optimális esetben három fejtrágyázás alkalmával juttatjuk ki:

  • 30% bokrosodás kezdete (BBCH 21-25)
  • 50% első nódusz megjelenésekor (BBCH 30-31)
  • 20% szárba szökkenéstől zászlóslevél megjelenéséig (BBCH 32- 37)

Szárazabb termelési körülmények között, vagy lazább talajszerkezet esetén két részletben is kijuttatható a tervezett nitrogén mennyisége az alábbi megosztásban:

  • 30% bokrosodás kezdete (BBCH 21-25)
  • 70% szárba szökkenés idején (BBCH 32-37)

Az időzítés fontos, hiszen a bokrosodás és zászlóslevél megjelenése között differenciálódik a termés. Ha ebben az időszakban nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű, könnyen felvehető nitrogén, akkor sajnos nem számíthatunk maximális termésre.

A Hyvido™ hibridárpáink előnye nem kizárólag a reproduktív heterózisban mutatkozik meg a fajtákkal szemben, hanem egy erőteljesebb, robbanásszerű kezdeti fejlődés is jellemzi őket, így vetésidejük jóval rugalmasabban alakítható. Jó példa erre az idei állomány is, mert az elhúzódó vetési időszak miatt később földbe került vetés is kellő fejlettséggel tudott már a télbe menni.
Javasolt vetésidejük így ideális esetben szeptember 25. és október 30. közé esik, 2 millió csíra/ha vetőmagnormával, aprómorzsás, 2-3 cm mély magágyba vetve. A gondosan kivitelezett vetést a Hyvido hibridárpa a föld alatt, gyökértömegben is számottevő pozitív különbséggel fogja meghálálni fajta társaihoz viszonyítva. Tavaszi újraindulásuk, regenerálódásuk, bokrosodásuk intenzívebb a fajtákénál. Vegetatív fejlődésük során kevésbé reagálnak a szárazság okozta stresszre, ellenállóbbak lesznek a betegségekkel szemben, köszönhetően a már előbb említett mélyre hatoló, robusztus gyökérzetnek, mely biztosítja a jobb víz- és tápanyagfelvételt a talaj alsóbb szintjeiről is.

Többéves magyarországi tapasztalat alapján mondhatjuk, hogy a már jól ismert Jallon hibridárpánk, az ország bármely táján, akár könnyebb talajokon is 10-20%-kal magasabb hozamot képes elérni a hagyományos fajtákkal szemben.

Az idei év újdonságai között szerepel az SY Dooblin és az SY Dakoota, melyek a Syngenta hibridárpa nemesítésének már a harmadik nemzedékéhez tartoznak. Míg az SY Dooblin esetében egy korai hatsoros, addig az SY Dakoota egy közép-korai hatsoros árpa erős kalászorsóval, mindkettő nagyon jó általános betegségtoleranciával jellemezhető a kiváló termésstabilitás és magas termésszint mellett. Mindkettő esetében ajánlatos a növényvédelmi és agrotechnológiai javaslatok betartása.

Az SY Dooblin árpát kifejezetten intenzív körülmények közé ajánljuk. Az intenzív technológia betartása mellett ez a hibridünk a 2019-es adaptációs kísérletekben a Jallon hibridárpához viszonyítva +200 kg, a kísérleti átlagnál pedig közel fél tonna plusz hozamot tudott produkálni.

SY Dooblin hibrid árpa vetőmag

SY Dooblin

Az SY Dakoota esetében kiemelendő, hogy jó beltartalmi paramétereinek és könnyű darálhatóságának köszönhetően kiváló takarmányárpa. Minden talajviszonyhoz jól adaptálódik, jó télállóság, nagyfokú betegség-ellenállóság jellemzi, középmagas állománya dőlésre nem hajlamos.

SY Dakoota hibrid árpa vetőmag

SY Dakoota

A 2019/20-as Syngenta 4 helyszínes adaptációs kísérleteiben mind az SY Dakoota, mind az SY Dooblin 10 tonna fölötti eredményeket értek el, megelőzve ezzel legfőbb versenytársainkat.

A kiemelkedő termésszint és termésstabilitás ugyanakkor már a vetés előtt eldőlhet. A megfelelő magágy a gyomirtásnál kezdődik (Box-R Pack), továbbá elengedhetetlen az állomány már preventív módon kijuttatott fungicides (Elatus Era), inszekticides (Karate Zeon 5 CS) és szárszilárdítós (Moddus Evo) növényvédelmi kezelése. Hyvido™ hibrid árpáink a prémium SDHI hatóanyag-tartalmú Vibrance Duo csávázószerrel kerülnek forgalomba.

*DG Agridata Cereals Production