Hagyja, hogy növényei a legjobb formájukat mutassák a Quantis biostimulátor segítségével

Hír
Dr. Nagy Viktor – Biológiai termékmenedzser
Dr. Nagy Viktor
Biológiai termékmenedzser

A Syngenta Quantis névre hallgató, természetes alapú biostimulátor készítménye már hosszú évek óta bizonyítja a növényekre gyakorolt pozitív élettani hatásaiból fakadó, a termés tekintetetében kedvező hatását szerte a világon. 

Számos növénykultúrában sikerrel alkalmazzák, mint például gyapot, kávé (1. ábra), cukornád, banán, papaja, vöröshagyma, dinnye stb. 

quantistermescikk-1-kep.jpg
1. ábra. A Quantis-szal kiegészített Syngenta növényvédelmi technológia és az üzemi gyakorlat összehasonlítása kávé ültetvényben (Brazília, 2017-2018).

Megérkezett Magyarországra is a Quantis a következő paraméterekkel:

 • valamennyi szántóföldi kultúrában engedélyezett,
 • egy vegetációs időszak alatt 2 alkalommal is használható,
 • dózisa 2 - 3 l/ha,
 • a korai fejlődés szakaszától a virágzás kezdetéig.

A környezeti stressz bekövetkezte előtt alkalmazva a Quantis termésstabilizáló hatása több tényezőből adódik:

 • A stresszorok károsító hatásainak mérséklése, szeneszcencia (öregedés késleltető hatás):
  • Elsősorban az abiotikus (környezeti stressz): szárazság, hőség, légköri aszály, hideg stb.
  • Antropogén hatás (növényvédőszerek okozta fitotoxicitás)  
 • A termékenység és reprodukciós folyamatok javulása:
  • Enzimek és növényi hormonok aktiválása
  • Jobb termékenyülési arány a növény megerősítése által
 • Növénytáplálás:
  • Makro és mikroelemek a tápanyaghiány megelőzésére és/vagy helyreállítására

A Quantis termésre gyakorolt pozitív hatását számos vizsgálat igazolta, 80 % feletti konzisztenciával. Tehát növénykultúrától függetlenül az elvégzett tesztek és kísérletek több, mint 80 %-ában pozitív termésreakció volt tapasztalható a Quantis kezelés hatására. Az általa okozott termésmentés átlagosan 5 % körül alakul, de ezt a környezeti stressz erőssége, az alkalmazás módja, továbbá a termesztett kultrúnövény faja, sőt fajtája is befolyásolja. 

A kimutatható termésnövekmény kukorica esetén a jobb beborzással és termékenyüléssel, szójában jobb terméskötődéssel, kalászos gabonában pedig a jobb szemtelítettséggel hozható összefüggésbe.

Őszi búzában 2013 és 2017 között 80 kísérletet végeztek Braziliától kezdve, Észak-Amerikán át, egész Európáig. Az egyszeri zászlós levél vagy virágzáskori kezelés hatására a kísérletek 85%-ában termésnövekményt mértek. Átlag 6% volt a Quantis kezelésből adódó termésnövekmény, amely hektáronként 183 kg terményt jelentett.

2019-ben végzett hazai fejlesztői vizsgálatban egyszeri, 2 l/ha dózisban, zászlós levélre kijuttatott Quantis kezelés 5,7 %-os terméstöbbletet volt képes okozni (2. ábra). 

quantistermescikk-1-abra_.jpg
2 ábra. Egyszeri (zászlós levél) Quantis kezelés hatása az őszi búza termésére (Syngenta fejlesztői kísérlet, Komárom-Esztergom megye, 2019)

A termésmentés mértéke természetesen nagyban függ a genetikától, továbbá a stressz formájától és annak kitettségétől, a termesztéstechnológia intenzifikációjának szintjétől és a kijuttatás idejétől is. SY Falado őszi búza fajtában, 2022-ben, alacsony tápanyutánpótlási szint mellett (40 kg/ha nitrogén hatóanyag), mérsékelten aszályos viszonyok között is termésnövekmény volt tapasztalható. Ugyanezen fajtával normál időjárási kondíciók és tápanyagellátás mellett ugyan magasabb termésszint volt elérhető, viszont a stressz okozta terméskiesés ebben az esetben nem volt számottevő, a kezeletlen és a Quantis-szal kezelt parcellák közt nem volt különbség termés tekintetében. A Quantis kezelés termés mennyiségére gyakorolt hatása őszi búzában különösen szárazságstressz esetén kiemelkedő, de szintén pozitív eredményt lehet elérni alkalmazásával hőstressz esetén is. 

Tapasztalataink szerint a vegetáció szempontjából korábbi kijuttatás inkább a mennyiségi-, míg a későbbi (virágzás kezdete előtt) kijuttatás a mennyiségi és a minőségi paraméterekben is javulást eredményezhet. Több fajtánál magasabb fehérje- és gluténtartalom és javuló hektoliter súly volt detektálható.

A Quantis hatása az összetételéből adódóan elsősorban a sejtek és a szervek szintjén jelentkezik, sokszor szemmel nem érzékelhető különbséget okozva. Távérzékelési módszererekkel (NDVI mérés) és klorofill tartalom (SPAD) méréssel azonban jól kimutatható az öregedés késleltető, zöldítő hatása.

Braziliában végzett üvegházi tesztek során kimutatták, hogy a Quantis növelte a búza leveleinek nitrogén, foszfor és kálium tartalmát, amely kedvező hatású volt a növény fotokémiai és biokémiai paramétereire is.

Az őszi árpa jelentősége szintén növekvő tendenciát mutat, számos helyen egyéb, a környezeti változásokra érzékenyebb vagy éppen a nehézkesen kivitelezhető növényvédelmet igénylő kultúrák alternatívájaként jelenik meg. A hibridárpák megjelenése szintén fontos mérföldkő volt a környezeti stresszel szembeni harcban, de a stresszel szembeni ellenállóság növelésére őszi árpában is eredményes lehet a Quantis használata. A korábbiakban szemléltetett NDVI mérés eredményei is hűen tükrözik, hogy a Quantis alkalmazását követően a kezelt növények zöldebbek voltak. Ebből következik, hogy a fotoszintetikus aktivitás is nagyobb, ami a termés alakulásában is döntő fontosságú. SY Dooblin hibridárpában a Quantis zászlós levél kiterülés időszakában kijuttatva 6,5%-os, míg későbbi fenológiában, a virágzást megelőzően alkalmazva 5,5%-os termésnövekedést okozott, 2 l/ha dózisban (4. ábra).

quantistermescikk-2-abra.jpg
4. ábra. A Quantis kezelés hatása a SY Dooblin őszi árpa (hibrid) termésére (Syngenta fejlesztői kísérletek – Komárom-Esztergom megye, 2022)

A mennyiségi paraméterek mellett az őszi árpa nitrogén tartalma is növekedett a Quantis kezelés hatására, tehát a beltartalmi vagy minőségi mutatók ez esetben is javultak.

Kalászosokban a Quantis alkalmazását már a korai fejlődés szakaszától a virágzás kezdetéig el lehet végezni a környezeti stressz bekövetkezte előtt, megelőző jelleggel. A készítmény fungicidekkel, inszekticidekkel és lombtrágyákkal együtt kijuttatható. Gyomirtószerekkel történő együttes kijuttatása nem javasolt. 

A kukorica talán az időjárási szélsőségeknek leginkább kitett kultúrnövényünk a mi klímatikus adottságaink mellett is. Világviszonylatban a második leginkább vizsgált kultúra a Quantis tekintetében. Kukoricában 2013 és 2017 között 131 kísérletet végeztek a Quantissal a világ minden jelentősebb kukoricatermő vidékein, beleértve Magyarországot is.  A tapasztalatok azt mutatták, hogy stressz nélküli környezetben, öntözött körülmények között a pozitív hatás elmarad, ami egyértelmű, hiszen a Quantis összetevői a stressztoleranciában tudnak segíteni a növényeknek. A kukoricában elvégzett 131 kísérlet 92 %-ában azonban pozitív termésreakciót mértek. Az átlagos termésnövekmény 5% volt, ami 274 kg/ha termést jelentett. Szárazság stressz esetén mutatkozott meg a Quantis markáns hatása, míg kevésbé vagy nem stresszelt növényeknél a hatása kisebb volt. 

Hazai fejlesztői kísérletek is igazolták a Quantis hatékonyságát. Akár 7-8 leveles fejlettségnél (BBCH 17-18), akár a címerhányás idején (BBCH 51-55) kijuttatva a Quantis 2 l/ha dózisban jelentős termésmentést ért el. A hatékonyságát természetesen nagyban befolyásolja az adott kukoricahibird, a termesztési környezet és a kezelés után kialakuló környezeti stressz formája és erőssége. A Kocs településen végzett kísérletben a 7-8 leveles korban kijuttatott Quantis hatására a betakarításkor 17,7%-kal nagyobb termést lehetett mérni, ez hektáronként 1280 kg többlettermést jelentett, de a címerhányás idején történt kezelés is 10%-kal, azaz 730-kal haladta meg hektáronként a kezeletlen parcellák termését. A nagyszámú kísérleti átlag 5% termésmentést mutatott, ehhez legközelebb a Görbeházán beállított vizsgálatunk eredménye áll. Ebben az esetben egy viszonylag magas termésátlag mellett is az 5 % plusz termés mérhető volt, ez ebben az esetben hektáronként 600 kg kukoricát jelentett (5. ábra)

quantistermescikk-3-abra.jpg
5. ábra. A Quantis kezelés hatása a kukorica termésének alakulására (Syngenta fejlesztői kísérletek, 2017)

Kukoricában a Quantis alkalmazását vagy önállóan elvégzett kezeléssel vagy pedig lombtrágyákkal és/vagy rovarölő szeres kezeléssel egymenetben ajánljuk. Gyomirtó szerekkel történő együttes kijuttatása nem javasolt. Ennek több oka is megemlíthető, de a legfontosabb, hogy a gyomirtások idején még kevés a Quantis kiváló hasznosulásához elegendő levélfelület. Egy tenyészidőszakban a Quantis 1 vagy 2 alkalommal használható, így egyszeri kezelés esetén a kukorica 7-8 leveles korában vagy címerhányás idején javasolt. Kétszeri kezelés esetén az első kezelést a 7-8 leveles, majd megismétleve a címerhányáskor a második kezelést kell elvégezni. Fontos azonban, hogy már stresszben lévő állomány kezelése, „furulyázó” kukorica permetezése szintén nem javasolt. Kétszeri kezelés hatására nagyobb valószínűséggel tudunk az abiotikus stresszel szemben eredményesek lenni (6. ábra).

quantistermescikk-2-kep.jpg
6. ábra. A Quantis egyszeri illetve kétszeri kezelés látványos hatása kukoricában a növény egészségi állapotára. (Syngenta, Hajdúböszörmény, 2014)

A számos vizsgálat igazolta a Quantis élettani hatásait és az ebből fakadó terméstöbbletet. A Quantis alkalmazás hatására a napégette levelek száma csökkent, továbbá nőtt a fotoszintetizáló levélfelület nagysága. A zöldítő hatása és a klorofill tartalom növelése szintén a pozitív élettani tudásának tudható be. A kezelést követően javult a cső végi szemkitelítődés is, kevesebb esetben fordult elő a tippesedés.

A napraforgó a klimatikus és gazdasági háttér miatt egyre előkelőbb helyet foglal el a vetésszerkezetben, már-már a reális vetésterületet meghaladó mennyiségben. A korábban extenzív kultúra egyre inkább intenzívvé válik és ez magával hozza, hogy a növény egészségére kedvező hatást gyakorló lehetőségeket is figyelembe kell venni. Sajnos még mindig sokan a kukoricához hasonlatos növényként tekintenek a napraforgóra, és a kukoricáéval megegyező technológiával termesztik. Azonban a napraforgó evolúciós tulajdonságaiból fakadóan a kukoricától merőben más hozzáállást igényel. A napraforgó termesztése a világ azon pontjain zajlik, az éghajlat igénye ott kielégíthető, ahol különösen fennáll a klimatikus stressz veszélye. Napraforgóban végzett fejlesztői kísérlet a Quantis egyszeri, csillagbimbós állapotban történő használatával   5,9%-os terméstöbbletet mutatott, ami hektáronként plusz 192 kg termést jelentett. Hazai eredmények összevágnak a külföldi adatokkal. Bulgáriában végzett vizsgálatok az egyszer alkalmazott Quantis hatására 6 %, míg kétszeri kijuttatás esetén 13 % plusz termést mutattak (7. ábra). A napraforgóban a Quantis alkalmazását önállóan vagy pedig az inszekticides, fungicides vagy bór levéltrágyás kezelések mellé tankkombinációban javasoljuk. Posztemergens gyomirtószerekkel együttes kijuttatását nem ajánljuk. Biostimulátor készítményeket a herbicidekkel egymenetben, azok napraforgóra gyakorolt fitotoxikus tüneteinek enyhítésére szokták alkalmazni a gyakorlatban. Viszonylag kevés az aminosav tartalmú biostimulátor és herbicidek együtt történő alkalmazását vizsgáló tanulmány, azonban a gyomokban kialakuló herbicidrezisztencia kockázatának csökkentése céljából célszerűbb a gyomirtószeres kezelés előtt vagy után 5-7 nappal elvégezni a Quantis kijuttatását.

quantistermescikk-5-abra.jpg
7. ábra. A Quantis napraforgó termésére gyakorolt hatása (Syngenta fejlesztői kísérletek Magyarország, Bulgária)

Az őszi káposztarepce termőterülete ugyan jelentősen lecsökkent hazánkban, azonban a termesztésének nehézségei ellenére vannak, akik kitartanak mellette. Repcét nagy odafigyeléssel és intenzív technológiával lehet ma eredményesen termeszteni, és az elmúlt évek időjárása rendre megmutatta, hogy a környezeti anomáliák bizony a termését is jelentősen befolyásolják. Akár a vetés idején történő szárazság, akár a virágzás vagy becőképződés idején tapasztalható hőség és légköri aszály mind a repcetermesztés sikerességét csökkentő tényezők. Repcében a biostimulátor és termésnövelő készítmények használata általánosnak tekinthető. Ismerve a növényvédelmi bevatkozások gyakoriságát, az egyes növényvédőszerek mellett tankkombinációban ezen termékek is megjelennek. A Quantis-szal végzett hazai vizsgálatok repcében egyértelműen bizonyították a hatékonyságát. A repce 4-6 leveles korában, ősszel kijutattott Quantis jelentős, 10%-os terméstöbbletet erdeményezett, míg egy másik vizsgálatban a szárbaindulás idején kijuttatva pedig 4,8%-ot (8. ábra). Előbbi esetén ez 405 kg-ot, míg a második esetén 170 kg termést jelentett hektáronként. Az őszi kezelés erősebb gyökérzetet és jobb télállóságot eredményézet, ami a készítményben megtalálható magas cukor- és kálium tartalomnak köszönhető, a foszforhiány tünetei sem jelentkeztek az állományon. A szárbainduláskor elvégzett permetezés pedig jelentősen növelte a repce zöldtömegét, javította a terméskötödést. 

quantistermescikk-6-abra.jpg
8. ábra. A Quantis hatása őszi káposztarepcében (Syngenta fejlesztői kísérletek, Komárom-Esztergom megye, 2018/2019)

A bemutatott vizsgálatok és fejlesztői kísérletek eredményeinek tükrében jól látszik: 

 • hogy bármely jelentős szántóföldi kultúránkat is nézzük, 
 • a Quantis a Syngenta termékekhez illő, minőségi termékkel, 
 • a környzeti stressz bekövetkezte előtt, preventíven alkalmazva,
 • jelentős termésmentést tud elérni. 

Az általa megmentett termés a szántóföldi kultúrákat tekintve átlagosan:

Növényfajta

Átlagos termésmentés (%)

Őszi búza

6

Őszi árpa

6.5

Kukorica

5

Napraforgó

6-13

Őszi káposztarepce

akár 10

Burgonya

8-15

Szója

5

Dr. Nagy Viktor
Fejlesztőmérnök
Syngenta Kft