Heti Syngenta növényvédelmi hírek - 2023.06.30.

Hír
Papp Zoltán – Termékmenedzser
Papp Zoltán
Termékmenedzser

Az elmúlt egy héten elsősorban a Dunántúl jelentős részén 40-50 mm, máshol 30-40 mm, a déli részén 10-20 mm eső hullott. Az Alföldön átlagban 20-30 mm csapadék volt, kivétel a dél részen, a Tisza mentén, ahol nem érte el 10 mm az összes lehullott eső. (Forrás: idokep.hu)

Kompozit csapadéktérkép - 2023.06.30.

Az OMSZ előrejelzése szerint a következő 5 napban az ország nagy részén várható 20-30 mm csapadék, a középső részeken ennél levesebb 10-20 mm érkezhet. A csapadék gyakran intenzív záporok, zivatarok formájában érkezhet. A talajok felső rétegének (0-20 cm) telitettsége általában 90-100 %, az Alföld közepén és a Bodrog közben csak 50-80 %. A talajok mélyebb rétegének (50-100 cm) nedvesség tartalma 90-100 %. Az aszályjelzés mindkét növénycsoport csak az Alföld közepén mutat enyhe szintet. (Forrás: met.hu)

120 órás csapadéktérkép - 2023.06.30.
Talajnedvesség térkép - 2023.06.30.
Nyári növény aszályszint térkép - 2023.06.30.

Napraforgó gyomhelyzete

 • A napraforgó gyomirtására már nincs lehetőség az állományok fejlettsége okán.

Kukorica gyomhelyzete

 • A takarmány kukorica állományok fejlettsége okán már nincs lehetőség a gyomirtások elvégzésére.
 • Késői vetésű csemegekukorica és hibridkukorica állományokban még időszerű a gyomirtás. Az ebben az időszakban gyakran lehet találkozni a kövér porcsin fertőzöttségével. Ellene a proszulfuron hatóanyagot tartalmazó Peak 75 WG vagy Casper használatával védekezhetünk. Az utóbbi készítményt csak csemegekukoricában lehet használni. Hibridkukoricában engedélyezett készítmény az Elumis, amelyet 2,0 l/ha dózisban alkalmazhatunk fenyércirok illetve magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen. Mindkét kultúrában használható korai posztemergensen a Camix Pro, amelyben az S-metolaklór és a mezotrion biztosítja a magról kelő egy- és kétszikű gyomok elleni védelemet, míg a proszulfuron egészíti ki a magról kelő kétszikű gyomok elleni hatást (parlagfű, kövér porcsin). Minden esetben tájékozódni kell a hibridek érzékenységéről a fajtatulajdonosnál.

Kórokozók az őszi árpában, őszi búzában és tavaszi árpában

 • Az aratás előtt álló állományokban már nincs érdemi hely a kórokozóknak és a védekezés is okafogyottá vált.

Állati kártevők kalászosokban

 • Szipolyok vannak jelen az állományokban, de az ellenük való védekezés a várható betakarítási idő közelsége miatt már lehetséges.

Kórokozók napraforgóban

 • Napraforgóban a csapadékos időjárás következtében megjelentek a peronoszpóra primer tünetei. Védekezni a primer tünetek ellen csávázott vetőmag vetésével, valamint ellenálló hibridek termesztésével lehet. Az  alternáriás levél- és szárbetegség, a fómás levél- és szárfoltosság illetve a fehérpenészes szárrothadás  kórokozója különösen a sűrű állományokban nagy eséllyel fertőzhet és jelentős termésveszteséget okozhat.
 • Időszerű elvégezni a szár- és levélfoltosságok elleni gombaölő szeres kezelést. Ajánlatunk az Amistar SUN 0,8-1,0 l/ha dózisban. A felső dózis hosszabb hatástartamot, markánsabb zöldítő hatást és hatékonyságot biztosít. A kezelés hatása 300-800 kg/ha terméstöbbletet eredményezhet. Keverhető bórtartalmú lombtrágyákkal, rovarölő szerekkel (Judo, Monospel) és biostimulátorral (Quantis).

Állati kártevők napraforgóban

 • A napraforgók intenzíven növekednek. A levéltetvek mellett jelen vannak a mezei poloskák is. Nemcsak a szívogatásuk a gond, hanem sebzés révén utat nyitnak a gombabetegségek terjedésének. A párás idő kedvez a Botrytis és Sclerotinia fertőzésnek, a poloskaszúrások ezt elősegítik. Napraforgóban több készítményünk is rendelkezésre áll. Judo erős levéltetű fertőzés esetén. Karate Zeon 5 CS előrejelzésre alapozva a levéltetvek, poloskák betelepedésekor. Monospel levéltetvek, poloskák ellen, ha méhekre nem jelölésköteles készítménnyel akarunk védekezni, pl. az AÖP program vállalás miatt. Mivel a csapadékos időjárás miatt úgyis kell gombaölőszerrel védekezni tegyünk Karatét vagy Monospelt is a tankba.

Állati kártevők kukoricában

 • A lepkék közül a gyapottok bagolylepke imágóinak rajzása gyengül és ez a tendencia várhatóan folytatódni is fog. A kártevő jelenleg még nem talál peterakásra alkalmas növényi részeket a kukoricában, így a hazánkban levő populáció (amely még jelentősen kisebb az előző évinél!) csak más, alternatív növényekre tud jelenleg petét rakni. A kártevő ellen a védekezés a kukorica állományokban jelenleg indokolatlan és nem időszerű.
 • A kukoricamoly rajzása is erősen visszaesett és a kártevő populációja mind a csapdázott imágók, mind pedig a hernyó kártételek alapján jelenleg még jóval kisebb az előző évinél. Ugyanakkor főleg az ország déli területein a védekezés a kártevő ellen indokolt és időszerű is!
 • Az amerikai kukoricabogár imágóinak rajzása még nem kezdődött meg, de a soron következő 7 - 10 napban már várható. Inszekticides védekezést igénylő populáció ugyanakkor a soron következő 1 hét során még szuper korai hibridek elszigetelt állományaiban sem várható, hogy kialakul, így a kártevő elleni védekezés jelenleg nem időszerű.
 • A kétfoltos takácsatka kártétele országszerte tovább erősödik. A vetőmagtermesztő állományokban a kártevő elleni védekezés valamennyi körzetben indokolt és időszerű is!
 • A vetésfehérítő bogarak imágói ország szerte károsítják a kukorica állományok lombozatát. Ez a kártétel elszigetelt, kisebb állományokban az országban bárhol elérheti azt a szintet, ahol az inszekticides állományvédelem indokolt. A védekezés most időszerű is, Még a kártételi időszak első harmadában  vagyunk.
 • Javaslat Karate Zeon 5 CS vagy Voliam. Időzítés fontos, Karate Zeon esetében lárvakelésre időzítve, mielőtt a fiatal lárvák berágják magukat a szárba. Voliam rugalmasabb, mert tojás és lárvaölő hatása is van, már tojásrakás után kijuttathatjuk mert hosszantartó védelmet biztosít.
 • Takácsatkák ellen a Vertimec Pro alkalmazása javasolt. Nagyon fontos a fedettség és a lémennyiség. 400-500 l/ha lémennyiség biztosítja a megfelelő fedettséget.

Stresszkezelés szántóföldi kultúrákban

 • A biotikus stresszekre való hatékony felkészülést a növények esetén a Quantis nevű biostimulátor készítménnyel tudjuk serkenteni. Egészen a korai fejlődés szakaszától a virágzásig. Dózisa 2-3 l/ha, melyet egy tenyészidőszak során 2 alkalommal juttathatunk ki. Kalászosokban, kukoricában, napraforgóban alkalmazásával a növények stressztűrő képessége javul, ami a termésmennyiségében is megmutatkozik. A benne lévő kalcium és kálium pedig kifejezetten alkalmas a hideg vagy a szárazabb időjárás okozta negatív következmények csökkentésére. A Quantis képes a várható időjárási stresszt kezelni, felkészíti a növényt a nehezebb periódusra, beindítja a növény természetes stresszkezelési reakcióját. AÖP programokban használható! Elegendő 1 alkalommal 2,0 l/ha dózisban használni!
 • Fungicidekkel, inszekticidekkel egymenetben kijuttatható. Gyomirtókkal nem javasoljuk együttes kijuttatását.

Boros Szilárd - kórtan
Horváth András - rovartan
Dr. Nagy Viktor - repce, napraforgó gyomok, biostimulátorok
Tóth Csantavéri Szilvia - kalászos gyomok

Fejlesztő mérnökök
Syngenta Kft.