You are here

Casper

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
2,5 kg-os flakon (4x2,5 kg gyűjtőcsomagolás)
1 kg-os flakon (10x1 kg gyűjtőcsomagolás)
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
proszulfuron: szulfonilurea
aromás karbonsavak
Formuláció: 
WG (vízben diszpergálható granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmazási kategória: I.

Két hatóanyagot tartalmazó, granulátum formulációjú gyári kombináció.

Takarmány- és csemege kukoricában, cirokban előforduló évelő és a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen ideális készítmény. Két hatóanyagot tartalmazó, granulátum formulációjú gyári kombináció, széles spektrumának köszönhetően megoldást jelent mind a magról kelő, mind az évelő kétszikűek ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatás időpontjaÉ.V.I
kukorica (takarmány, csemege)magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények0,3-0,4 l/ha dózisban a kultúrnövény 3-6 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-6 leveles, a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás, az aprószulák (Convolvulus arvensis), sövényszulák (Calystegia sepium) 10-20 cm-es fejlettségkor kell kijuttatni. Erős gyomfertőzés esetén, valamint évelő gyomok esetén a magasabb 0,4 kg/ha  dózis javasolt.
Minden esetben nedvesítőszer hozzáadása szükséges az engedélyezett dózisban.
rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges korlátozás
cirokmagról kelő és évelő kétszikű gyomnövényekrendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges korlátozás

Megjegyzés:
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Cirok

Csemegekukorica

Kukorica (takarmány)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA <30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.
 • A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P501 A tartalom /edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Magról kelő és évelő kétszikűek ellen  is hatékony gyomirtó szer.
  • Kiváló kombinációs partner, különösen parlagfűvel, varjúmákkal, egynyári szélfűvel, ugari szulákpohánkával, libatop és disznóparéj félékkel, valamint évelő kétszikű gyomnövényekkel –  mezei acattal, aprószulákkal – fertőzött területen javasoljuk használatát.
  • A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!