You are here

Elumis

Elumis

Utolsó módosítás:
2022.03.26.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
4x5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
nikoszulfuron: szulfonilurea
mezotrion: triketon
Formuláció: 
OD (olaj alapú szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Az Elumis két hatóanyagú, valódi tartamhatással rendelkező posztemergens gyomirtó szer, amely széles hatásspektrumot biztosít a kukoricában a gyomok kiszelektálásának veszélye nélkül. A készítmény kiemelkedő szelektivitással rendelkezik és egyedüli megoldást jelent az évelő fenyércirok ellen a vetőmagelőállításban.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kukorica (takarmány, vetőmag)magról kelő és évelő egy-, és kétszikű gyomok (Sorghum halepense)Dózis: 1,3-2 l/ha vagy osztott kezelés esetén: 1 l/ha + 0,7 l/ha vagy 1,3 l/ha + 0,7 l/ha
Lémennyiség: 250-300 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): a kukorica 3-7 leveles feljettségénél
56 nap

Megjegyzés:

 • A készítmény nem használható olyan területeken, ahol a kukorica vetése előtt szerves foszforsav észter típusú rovarölő szerrel talajfertőtlenítést végeztek.
 • Szerves foszforsav észterrel lepermetezett kukorica állományban a kezelést követően csak 7 nap elteltével végezhető a készítménnyel gyomirtás.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Kukorica (takarmány)

Kukorica (vetőmag)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny a nagy vízáteresztő képességgel rendelkező felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P280 Védőkesztyű használata kötelező
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P405 Elzárva tárolandó
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás utáni orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Minden szennyezett ruhadarabot el kell távolítani! Ha irritációs tünetek jelennek meg, forduljon orvoshoz. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15 percig öblögetni. A kontaktlencséket a lehető leghamarabb eltávolítani. Orvosi segítséget kérni! Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás utáni orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Minden szennyezett ruhadarabot el kell távolítani! Ha irritációs tünetek jelennek meg, forduljon orvoshoz. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15 percig öblögetni. A kontaktlencséket a lehető leghamarabb eltávolítani. Orvosi segítséget kérni! Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedéseken kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

  • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288
  • Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199