You are here

Share page with AddThis
Elumis

Elumis

Utolsó módosítás:
2020.03.10.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
4x5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
nikoszulfuron: szulfonilurea
mezotrion: triketon
Formuláció: 
OD (olaj alapú szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Az Elumis két hatóanyagú, valódi tartamhatással rendelkező posztemergens gyomirtó szer, amely széles hatásspektrumot biztosít a kukoricában a gyomok kiszelektálásának veszélye nélkül. A készítmény kiemelkedő szelektivitással rendelkezik és egyedüli megoldást jelent az évelő fenyércirok ellen a vetőmagelőállításban.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kukorica (takarmány, vetőmag)magról kelő és évelő egy-, és kétszikű gyomok (Sorghum halepense)Dózis: 1,3-2 l/ha vagy osztott kezelés esetén: 1 l/ha + 0,7 l/ha vagy 1,3 l/ha + 0,7 l/ha
Lémennyiség: 250-300 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): a kukorica 3-7 leveles feljettségénél
56 nap

Megjegyzés:

 • A készítmény nem használható olyan területeken, ahol a kukorica vetése előtt szerves foszforsav észter típusú rovarölő szerrel talajfertőtlenítést végeztek.
 • Szerves foszforsav észterrel lepermetezett kukorica állományban a kezelést követően csak 7 nap elteltével végezhető a készítménnyel gyomirtás.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Kukorica (takarmány)

Kukorica (vetőmag)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny a nagy vízáteresztő képességgel rendelkező felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: 6-os típusú védőruha, védőkalap, vegyi anyagoknak ellen álló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg vagy vegyi anyagok elleni (3-as jelölésű) arcvédő
 • Kijuttatóknak: 6-os típusú védőruha, védőkalap, vegyi anyagoknak ellen álló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg vagy vegyi anyagok elleni (3-as jelölésű) arcvédő

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedéseken kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

  • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288
  • Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199