You are here

Milagro Plus

Milagro Plus

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
500 ml
1 l
5 l
10 l
20 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
aromás karbonsavak
nikoszulfuron: szulfonilurea
Formuláció: 
OD (olaj alapú szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

A Milagro Plus a nikoszulfuron és dikamba gyári kombinációja, amely posztemergens alkalmazásban védelmet biztosít a kukorica (takarmány) magról kelő és évelő, egy- és kétszikű gyomnövényei ellen.

A Milagro Plus klasszikus posztemergens kukorica (takarmány) gyomirtó szer, kijuttatását a kukorica 6 leveles fejlettségéig a magról kelő egyszikűek 1-5 leveles (gyökérváltás előtti), a magról kelő kétszikű gyomok 2-4 leveles állapotában kell elvégezni. A mezei acat tőlevélrózsás, míg a fenyércirok 10-30-cm-es (5-7 leveles állapot) fejlettségénél a legérzékenyebb a készítményre. Hatékonysága 0,1-0,2 % Eucarol Plus nedvesítőszer permetléhez adagolásával fokozható. Magról kelő gyomnövények ellen az alacsonyabb (1,0 l/ha), míg évelőek ellen a magasabb (1,2 l/ha) dózis használata javasolt. A kombináció nem használható olyan területen, ahol szerves foszforsavészter típusú rovarölő szerrel talajfertőtlenítést végeztek. Szerves foszforsavészterrel lepermetezett kukorica állományban a kezelést követően legkorábban 7 nap elteltével végezhető a készítménnyel gyomirtás.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
Kukorica (takarmány)magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények0,8-1,2 l/ha
A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 3-6 leveles állapot (BBCH 13-16).
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
évelő egyszikű gyomnövények, mezei acat magról kelő és évelő egyszikű, illetve magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat1,2 l/ha
A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 3-6 leveles állapot (BBCH 13-16) 0,6 l/ha + 0,6 l/ha vagy 0,8 l/ha + 0,4 l/ha (osztott kezelés formájában) A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint): 3-6 leveles állapot (BBCH 13-16).

Szerves foszforsav-észterrel kezelt állományban a kezelést követően csak 7 nap elteltével végezhető a gyomirtás.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Kukorica (takarmány)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy nikoszulfuront tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Aranyféle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
 • A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

 • Házikerti felhasználás: 7-10 ml /4-10 l víz /100m2