You are here

Share page with AddThis

Dual Gold 960 EC

Utolsó módosítás:
2020.05.07.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
klóracetamid
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: III.

Kiemelkedő szelektivitású preemergens egyszikűirtó szer, jelentős magról kelő kétszikű írtó hatással. 

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 
A Dual Gold 960 EC elsősorban a magról kelő egyszikű gyomnövények ellen hatékony, magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint évelő egy- és kétszikű gyomfajok ellen kombinációban kell alkalmazni, a kombinációs partner technológiai paramétereinek betartása mellett. Szervesanyagban gazdagabb kötöttebb talajokon az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni. 1 %-nál alacsonyabb szervesanyagtartalmú talajokon alkalmazása nem javasolt. A megfelelő gyomirtó hatás érdekében a készítményt jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni, 200-300 l/ha vízmennyiséggel, 150-250 mikron nagyságú cseppekkel. Házikerti felhasználás esetén a lémennyiség legalább 500 l/ha, változatlan hektáronkénti dózis mellett. A készítmény jó hatékonyságához permetezés után két héten belül 10-15 mm bemosó csapadék szükséges. 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis, kijuttatási időpontUtóveteményÉ.V.I.
Kiváló hatékonyság:
magról kelő fenyércirok,
kakaslábfű,
pirók újjasmuhar, zöld muhar, fakó muhar, ragadós muhar
Jó hatékonyság:
cérna köles,
termesztett köles
Részleges hatékonyság:
disznóparéj-fajok,
ebszikfű,
gyakori gombvirág,
libatop-fajok,
orvosi szikfű,
pásztortáska,
repcsényretek,
tyúkhúr,
vadrepce, kövér porcsin
kukorica (takarmány, csemege, vetőmag)1,25-1,6 l/ha
(teljes felületkezeléssel, vagy sorkezeléssel)
Vetés után, kelés előtt (preemergensen); kelés után 3 leveles állapotig (korai posztemergensen)
BBCH 00-13.
Nincs
korlátozás.
Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.
(>60 nap)
Kombimnációban kelés után 3 leveles állapotig korai posztemergensen (BBCH 00-13),
1,0 l/ha (teljes felület kezelés).
napraforgó1,25-1,6 l/ha
Vetés után, kelés előtt.
repce1,4-1,6 l/ha
(teljes felület kezeléssel, vagy sorkezeléssel)
Vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08) .
burgonya1,4-1,6 l/ha
ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-08).
cirok
(kizárólag Concep III.-mal csávázott)
1,4-1,6 l/ha
Vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08).
bab, borsó, csicseriborsó, lóbab, szója, csillagfürt, lencse, tök (sütőtök, olajtök), kínai kel, cékla, cikória1,4-1,6 l/ha
Vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08).
cukorrépa, takarmány-répa, len (rostlen, olajlen)1,4-1,6 l/ha
Vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08).
dinnye (görögdinnye, sárgadinnye)1,4-1,6 l/ha
Vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08).
dohány (palántázott)1,4-1,6 l/ha
Palántázás előtt.
gyógynövények (telepítés évében, fogyasztásra nem szánt állományban)1,4-1,6 l/ha
A gyomnövények kelése előtt.
szamóca1,4-1,6 l/ha
A gyomnövények kelése előtt.
szőlő, nem termő ültetvény
gyümölcs, nem termő ültetvény (almatermésű, csonthéjas, héjas, bogyós)
1,4-1,6 l/ha
A gyomnövények kelése előtt.
faiskola, csemetekert1,4-1,6 l/ha
A gyomnövények kelése előtt.

 

Házikerti felhasználás esetén az egy hektárra jutó dózis átszámítása 10 liter permetléhez közepes és nagy lémennyiség esetén:
Lémennyiség:500 l/ha = 5 l/100 m21000 l/ha = 10l/100 m2
1,4 l/ha = 14 ml/100 m228 ml / 10 l permetlé14 ml/ 10 l permetlé
1,6 l/ha = 16 ml/100 m232 ml / 10 l permetlé16 ml/ 10 l permetlé

 

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Bab

Borsó

Burgonya

Cékla

Cikória

Cirok

Csemegekukorica

Csicseriborsó

Csillagfürt

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPO2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
 • SPe1 A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt a készítményt ne használja az előírt gyakoriságnál többször!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében a fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen, a működő drénezett talajokon ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű (nitril, PVC vagy neoprén anyagú, legalább 0,4 mm vastag, legalább 300 mm hosszú, EN 374 szabványnak megfelelő)
 • Kijuttatóknak (nyitott kabinú erőgép ill. kézi/háti permetezés esetén): védőkesztyű (nitril, PVC vagy neoprén anyagú, legalább 0,4 mm vastag, legalább 300 mm hosszú, EN 374 szabványnak megfelelő), arcvédő, csukja.
 • Kijuttatóknak zárt, szűrt levegőjű kabinban: nem szükséges.

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem cél-növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel lenni.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199