You are here

Share page with AddThis

Listego

Utolsó módosítás:
2020.05.07.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
10 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
imidazolinon
Formuláció: 
SL (folyékony vízoldható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Napraforgó posztemergens gyomirtó szere, a Clearfield gyomirtási rendszer alap készítménye.

A Syngenta Clearfield gyomirtási technológiája:

 • A Clearfield technológia első eleme az imidazolinon ellenálló napraforgó hibrid, pl. NK Neoma, Talento.
 • A gyomviszonyoknak és gyomfertőzés mértékének megfelelő alap gyomirtás (Gardoprim Plus Gold, Dual Gold) vetés után, kelés előtt.
 • Kiegészítő kezelésként Listego 1,2 l/ha dózisban kijuttatva, a kikelt kétszikű gyomok 2-4 leveles állapotában, egyszikű gyomok gyökérváltásáig állományban.
HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis, kijuttatási időpontUtóveteményÉ.V.I.
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekborsó (száraz)1,0 l/ha, korai posztemergensen, a borsó 6-8 leveles állapotáig (BBCH 16-18) Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekszója1,0 l/ha, korai posztemergensen, gyomok tömeges kelésekor, egyszikűek 1-3 leveles, kétszikűek 2-4 valódi leveles állapotában Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekvöröshere, bíborhere, pannonbükköny (vetőmag)1,0 l/ha, korai posztemergensen, a kultúrnövény 6-8 leveles állapotáig (BBCH 16-18), csapadékot követően 2-3 esőmentes nap után Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényeklucernaúj vetésű lucernában 10-15 cm-es hajtáshossznál, idősebb (2-4 éves) lucernánál nyugalmi állapotban, fakadás előtt 30 nap
Egy- és kétszikű
gyomnövények

(baracklevelű keserűfű,
csattanó maszlag,
disznóparéj fajok,
egynyári szélfű,
egynyári tisztesfű,
fekete csucsor,
fenyércirok,
hélazab, kakaslábfű,
lapulevelű keserűfű,
libatop-fajok,
parlagfű,
ragadós galaj,
selyemmályva,
szerbtövis fajok,
termesztett köles,
vadrepce)
napraforgó (imidazolinon ellenálló, IMISUN)1,0-1,2 l/ha
Kezelés ideje: A gyom-növények fenológiai állaptától függően
Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vethető újra. A kezelt területre 12 hónapig repce és cukorrépa nem vethető!Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Megjegyzések:
A készítmény az alábbi gyomnövények ellen hatékony: Amaranthus spp., Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, Avena fatua, Chenopodium spp., Datura stramonium, Galium aparine, Mercurialis annua, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Sinapis arvensis, Panicum miliaceum, Sorghum halepense, Solanum nigrum, Stachys annua, Xanthium spp.

Különböző tájegységi vagy helyi tényezők befolyásolhatják a növényvédő szerek hatását. Ilyenek pl. az időjárási- és talajviszonyok, a kultúrnövények fajtája, a vetésforgó, a kezelés ideje, felhasználási mennyiség, más termékekkel történő kombináció, a hatóanyagra rezisztens szervezetek (pl. gombák, növények, rovarok), fellépése vagy a kijuttatási technika. Különösen kedvezőtlen körülmények esetén mindez a termék hatékonyságának változását okozhatja, de nem kizárható a kultúrnövények károsodása sem. Mindezekre sem a gyártó, sem a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal. Különösen kedvezőtlen körülmények esetén nem zárható ki a termék hatékonyságának megváltozása. Az engedélyokiratban előírt felhasználási dózisokat pontosan be kell tartani.

Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vethető újra. A kezelt területre 12 hónapig repce és cukorrépa nem vethető!

A Listego azonos a Pulsar 40 SL, 04.2/1380-1/2013. NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Bíborhere

Lucerna

Napraforgó - imidazolinon ellenálló IMISUN

Pannonbükköny (vetőmag)

Szárazborsó

Szója

Vöröshere

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on anyagot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékgyűjtőben.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Napraforgóban (imidazolinon ellenálló IMISUN) a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotában.
  • A magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatás erősítésére a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a Listego kijuttatását megelőzően dimetenamid-p + pendimetalin hatóanyag tartalmú készítményt célszerű alkalmazni, annak engedélyezett dózisában.
  • Forgalmazói ajánlás: magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatás erősítésére, a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a Listego kijuttatását megelőzően S-metolaklór hatóanyag tartalmú készítmény is alkalmazható, annak engedélyezett dózisában.