You are here

Listego

Utolsó módosítás:
2022.03.10.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
10 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
imidazolinon
Formuláció: 
SL (folyékony vízoldható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Napraforgó posztemergens gyomirtó szere, a Clearfield gyomirtási rendszer alap készítménye.

A Syngenta Clearfield gyomirtási technológiája:

 • A Clearfield technológia első eleme az imidazolinon ellenálló napraforgó hibrid, pl. NK Neoma, Talento.
 • A gyomviszonyoknak és gyomfertőzés mértékének megfelelő alap gyomirtás (Gardoprim Plus Gold, Dual Gold) vetés után, kelés előtt.
 • Kiegészítő kezelésként Listego 1,2 l/ha dózisban kijuttatva, a kikelt kétszikű gyomok 2-4 leveles állapotában, egyszikű gyomok gyökérváltásáig állományban.
HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis, kijuttatási időpontUtóveteményÉ.V.I.
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekborsó (száraz)1,0 l/ha, korai posztemergensen, a borsó 2 leveles állapottól 4 leveles állapotig (BBCH 12-14)A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztes virágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető! Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel vethető újra.Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekszója1,0 l/ha, korai posztemergensen, egy hármasan összetett leveles állapottól 5 hármasan összetett leveles fejlettségig (BBCH 12-16)A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztes virágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető! Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel vethető újra.Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.
magról kelő egy- és kétszikű
gyomnövények

(baracklevelű keserűfű,
csattanó maszlag,
disznóparéj fajok,
egynyári szélfű,
egynyári tisztesfű,
fekete csucsor,
fenyércirok,
hélazab, kakaslábfű,
lapulevelű keserűfű,
libatop-fajok,
parlagfű,
ragadós galaj,
selyemmályva,
szerbtövis fajok,
termesztett köles,
vadrepce)
napraforgó (imidazolinon ellenálló, IMISUN)1,0-1,2 l/ha
Kezelés ideje: a napraforgó 2 leveles állapottól 8 leveles állapotig (BBCH 12-18)
A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztes virágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető! Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel vethető újra.Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Megjegyzések:
A készítmény az alábbi gyomnövények ellen hatékony: Amaranthus spp., Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, Avena fatua, Chenopodium spp., Datura stramonium, Galium aparine, Mercurialis annua, Persicaria lapathifolium, Persicaria maculosa, Sinapis arvensis, Panicum miliaceum, Sorghum halepense, Solanum nigrum, Stachys annua, Xanthium spp.

Különböző tájegységi vagy helyi tényezők befolyásolhatják a növényvédő szerek hatását. Ilyenek pl. az időjárási- és talajviszonyok, a kultúrnövények fajtája, a vetésforgó, a kezelés ideje, felhasználási mennyiség, más termékekkel történő kombináció, a hatóanyagra rezisztens szervezetek (pl. gombák, növények, rovarok), fellépése vagy a kijuttatási technika. Különösen kedvezőtlen körülmények esetén mindez a termék hatékonyságának változását okozhatja, de nem kizárható a kultúrnövények károsodása sem. Mindezekre sem a gyártó, sem a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal. Különösen kedvezőtlen körülmények esetén nem zárható ki a termék hatékonyságának megváltozása. Az engedélyokiratban előírt felhasználási dózisokat pontosan be kell tartani.

A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztes virágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető! Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel vethető újra.

A Listego azonos a Pulsar 40 SL, 6300/2241-1/2020 NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Napraforgó - imidazolinon ellenálló IMISUN

Szárazborsó

Szója

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt vagy imazamox hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használjon ugyanazon a területen az előírt gyakoriságnál többször!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!
 • A nem cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, 75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén a biztonsági övezet megtartása nem szükséges!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 Benzizotiazolont (CAS szám: 2634-33-5) és etoxilált szorbitán monolaurátot (CAS szám: 9005-64-5) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedéseken kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Napraforgóban (imidazolinon ellenálló IMISUN) a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotában.
  • A magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatás erősítésére a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a Listego kijuttatását megelőzően dimetenamid-p + pendimetalin hatóanyag tartalmú készítményt célszerű alkalmazni, annak engedélyezett dózisában.
  • Forgalmazói ajánlás: magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatás erősítésére, a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a Listego kijuttatását megelőzően S-metolaklór hatóanyag tartalmú készítmény is alkalmazható, annak engedélyezett dózisában.