You are here

Callisto 4 SC

Utolsó módosítás:
2022.07.20.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
mezotrion: triketon
Formuláció: 
SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

Fogalom a kukorica gyomirtásában

A Callisto 4 SC kiváló szelektivitása, valamint gyökéren és levélen keresztül érvényesülő kettős hatása miatt biztonsággal és kiváló hatékonysággal használható vetés után, kelés előtt preemergensen és állománykezelésre egyaránt. A hatóanyag gyökéren és levélen keresztül hat. Preemergens alkalmazás esetén a hatóanyag-felvétel a csírázó gyomnövények hajtás- és gyökérkezdeményein keresztül történik. Korai posztemergens – posztemergens kijuttatás esetén a gyomnövények elsősorban levélen keresztül veszik fel, de a talajba mosódott hatóanyag gyökéren keresztül is bejut a növény szöveteibe. A talajra kerülve hosszú tartamhatással véd a később kelő gyomnövények ellen is. A kukoricában előforduló, magról kelő kétszikű gyomnövények – köztük a nehezen irtható gyomfajok is – érzékenyek a Callisto 4 SC hatóanyagára, a mezotrionra. 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis, kijuttatási időpontUtóveteményÉ.V.I.
Érzékeny gyomok
csattanó maszlag,
disznóparéjfélék,
ebszékfű fajok,
fekete ebszőlő,
gyakori gombvirág,
lapulevelű keserűfű,
libatopfélék,
napraforgó (árvakelés),
selyemmályva,
szerbtövis fajok,
tarlótisztesfű,
tyúkhúr
Mérsékelten érzékeny gyomok
aprószulák,
egynyári szélfű,
kakaslábfű,
mezei acat,
parlagfű pirók,
ujjasmuhar,
vadköles,
varjúmák
kukorica
(takarmány,
vetőmag,
csemege)
Preemergensen (vetés után, kelés előtt) vagy korai posztemergensen a gyomnövények kelésekor 0,3–0,35 l/ha.
Korai posztemergensen a kétszikű gyomnövények 2–6 leveles fejlettségekor + nem ionos nedvesítőszer vagy ammon-nitrát hozzáadásával 0,25–0,3 l/ha.
Normál vetésválás esetén a készítmény kijuttatásával azonos évben vethető őszi kalászos és őszi káposztarepce. Az utóbbi vetése előtt mélyszántást kell végezni.
A kezelést követő tavaszon, amennyiben a talaj pH-értéke 6-nál alacsonyabb, nem vethető cukorrépa, pillangós növények, burgonya és levélzöldségek. Extrém száraz időjárási viszonyok fokozák az utóhatás kockázatát. 
Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs korlátozás.
Magról kelő kétszikű gyomokmák (étkezési, ipari)Dózis: 0,3 l/ha
Kijuttatás időpontja: 
preemergensen a mák vetését követő 3 napon belül, állománykezelésnél a mák 4-6 leveles fejlettségénél
Normál vetésváltás esetén a készítmény kijuttatásával azonos évben vethető őszi kalászos és őszi káposztarepce. Az utóbbi vetése előtt mélyszántást kell végezni.
A kezelést követő tavaszon, amennyiben a talaj pH-értéke 6-nál alacsonyabb, nem vethető cukorrépa, pillangós növények, burgonya és levélzöldségek. Extrém száraz idjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát.
Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs korlátozás.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Csemegekukorica

Kukorica (takarmány)

Kukorica (vetőmag)

Mák (étkezési, ipari)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • Spe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (idegrendszer)
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P260 A permet belélegzése tilos.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) (zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel lenni. Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199