You are here

Axial One

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
fenilpirazolin
Formuláció: 
EC (emulzióképző folyékony permetezőszer)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Őszi és tavaszi kalászosok posztemergens gyomirtására.

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen. 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis, kijuttatási időpontUtóveteményÉ.V.I.
Érzékeny gyomok
Nagy széltippan
Vadzab
Parlagi ecsetpázsit
Ebszékfű
Ragadós galaj
Parlagi pipitér
Pipacs
Szulák keserűfű
Parlagi nefelejcs
Pásztortáska
Repce árvakelés
Repcsényretek
Kék búzavirág
Mezei tarsóka
Tyúkhúr
őszi búza,
őszi árpa,
tavaszi árpa,
rozs,
tritikálé
A készítményt a kalászosok bokrosodásának kezdetétől a zászlóslevél kiterüléséig lehet kijuttatni 0,75 – 1,3 l/ha adagban. A magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.
Erősebb gyomosodás, fejlettebb gyomnövények esetében 1,0-1,3 l/ha dózisban kell alkalmazni. Valamennyi engedélyezett kultúrában a készítményt egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal lehet felhasználni.
A magról kelő egyszikű gyomok 1-3 leveles korukban, a szárbaindulás előtt a legérzékenyebbek a készítményre.
Nagy széltippan (Apera spica-venti) ellen a szárbaindulás kezdetéig 0,75 l/ha, szárbaindulást követően illetve erős fertőzés esetén 1,0 l/ha a javasolt dózis. Vadzab (Avena fatua) ellen optimális időben végzett kezeléskor elegendő az 1 l/ha szermennyiség, szárbaindulást követően illetve erős gyomnyomás esetén az 1,3 l/ha alkalmazása szükséges.
A parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides) rendkívül érzékeny a készítményre, előfordulása esetén alacsonyabb, 0,75 l/ha adag kijuttatása is elégséges.
Nincs korlátozás.Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Őszi árpa

Őszi búza

Rozs

Tavaszi árpa

Tritikálé

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében a nagy vízáteresztő képességgel rendelkező talajokra ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 3 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H361d Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését
 • P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező.
 • P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

A készítmény nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A jó herbicidhatás előfeltétele a gyomnövények megfelelő permetléfedettsége.
  • Az ún. kettős réses vagy kettős lapos sugarú szórófejek alkalmazásával, ilyen pl.: a Turbo Twin Jet, a permetléfedettség és ezáltal a biológiai hatékonyság jelentősen javítható.
  • A permetezésre 200–300 l/ha vízmennyiséget használjunk. Erős gyomosodás esetén, ha a gyomok egymást is árnyékolják, a nagyobb permetlémennyiség használatát javasoljuk.
  • A készítmény bármilyen típusú közepes vagy nagy lémennyiséggel dolgozó permetezőgéppel kijuttatható, amelynek jól működő keverő-berendezése van, és megfelelő borítást, egyenletes eloszlást képes biztosítani.
  • Hormonhatású hatóanyagokat tartalmazó és perzselő hatású készítményekkel nem keverhető. Keverhető minden általánosan használt por alakú, granulátum vagy folyékony műtrágyával, de a keverhetőséget a helyszínen ellenőrizni kell.
  • Durum búzában a fitotoxicitás veszélye miatt használatát nem javasoljuk.