You are here

Share page with AddThis

Axial One

Utolsó módosítás:
2020.05.07.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
fenilpirazolin
Formuláció: 
EC (emulzióképző folyékony permetezőszer)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

Őszi és tavaszi kalászosok posztemergens gyomirtására.

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen. 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis, kijuttatási időpontUtóveteményÉ.V.I.
Érzékeny gyomok
Nagy széltippan
Vadzab
Parlagi ecsetpázsit
Ebszékfű
Ragadós galaj
Parlagi pipitér
Pipacs
Szulák keserűfű
Parlagi nefelejcs
Pásztortáska
Repce árvakelés
Repcsényretek
Kék búzavirág
Mezei tarsóka
Tyúkhúr
őszi búza,
őszi árpa,
tavaszi árpa,
rozs,
tritikálé
A készítményt a kalászosok bokrosodásának kezdetétől a zászlóslevél kiterüléséig lehet kijuttatni 0,75 – 1,3 l/ha adagban. A magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.
Erősebb gyomosodás, fejlettebb gyomnövények esetében 1,0-1,3 l/ha dózisban kell alkalmazni. Valamennyi engedélyezett kultúrában a készítményt egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal lehet felhasználni.
A magról kelő egyszikű gyomok 1-3 leveles korukban, a szárbaindulás előtt a legérzékenyebbek a készítményre.
Nagy széltippan (Apera spica-venti) ellen a szárbaindulás kezdetéig 0,75 l/ha, szárbaindulást követően illetve erős fertőzés esetén 1,0 l/ha a javasolt dózis. Vadzab (Avena fatua) ellen optimális időben végzett kezeléskor elegendő az 1 l/ha szermennyiség, szárbaindulást követően illetve erős gyomnyomás esetén az 1,3 l/ha alkalmazása szükséges.
A parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides) rendkívül érzékeny a készítményre, előfordulása esetén alacsonyabb, 0,75 l/ha adag kijuttatása is elégséges.
Nincs korlátozás.Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Őszi árpa

Őszi búza

Rozs

Tavaszi árpa

Tritikálé

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe 2 A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében [az előírt talajtípus vagy helyzet] talajokra ne használja!
 • Spe3 A vízi szervezetek/nem cél-növények/nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől [az előírt távolság] távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 Kloquintocet-mexilt és pinoxadent tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P331 TILOS hánytatni.
 • P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű.
 • Kijuttatóknak: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Egyéb környezetvédelmi előírások

A készítmény nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A jó herbicidhatás előfeltétele a gyomnövények megfelelő permetléfedettsége.
  • Az ún. kettős réses vagy kettős lapos sugarú szórófejek alkalmazásával, ilyen pl.: a Turbo Twin Jet, a permetléfedettség és ezáltal a biológiai hatékonyság jelentősen javítható.
  • A permetezésre 200–300 l/ha vízmennyiséget használjunk. Erős gyomosodás esetén, ha a gyomok egymást is árnyékolják, a nagyobb permetlémennyiség használatát javasoljuk.
  • A készítmény bármilyen típusú közepes vagy nagy lémennyiséggel dolgozó permetezőgéppel kijuttatható, amelynek jól működő keverő-berendezése van, és megfelelő borítást, egyenletes eloszlást képes biztosítani.
  • Hormonhatású hatóanyagokat tartalmazó és perzselő hatású készítményekkel nem keverhető. Keverhető minden általánosan használt por alakú, granulátum vagy folyékony műtrágyával, de a keverhetőséget a helyszínen ellenőrizni kell.
  • Durum búzában a fitotoxicitás veszélye miatt használatát nem javasoljuk.