You are here

Topas 100 EC

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
100 ml
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triazolok
Formuláció: 
EC (emulzióképző permetezőszer)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre közepesen veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: III.

Lisztharmat elleni felszívódó készítmény almában, szőlőben, csonthéjasokban és zöldségfélékben.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
almatermésűek
(alma, körte, birs, naspolya)
lisztharmat,
varasodás
0,5 l/ha14 nap
csonthéjasok
(cseresznye,
meggy, szilva )
monília,
lisztharmat,
gnomóniás
levélfoltosság
0,5 l/ha
0,3 l/ha
0,5 l/ha
7 nap
csonthéjasok
(őszibarack,
kajszibarack)
monília,
lisztharmat,
gnomóniás
levélfoltosság
0,5 l/ha
0,3 l/ha
0,5 l/ha
14 nap
paradicsom (hajtatott),
paprika (hajtatott)
lisztharmat0,5 l/ha7 nap
szőlő
(bor, csemege)
lisztharmat0,25–0,3 l/ha35 nap
kabakosok
(uborka, dinnyefélék, tökfélék)
lisztharmat0,35 l/ha(hajtatott)
3 nap,
(szabadföldi)
7 nap
rózsa lisztharmat0,5 l/ha 
szamócalisztharmat, mikoszferellás-, gnomóniás-, diplokarponos levélfoltosság0,5 l/ha3 nap
ribiszke, köszmételisztharmat, mikoszferellás levélfoltosság, rozsdabetegségek0,25 l/ha21 nap
közterületi díszfák, díszcserjék és dísznövényeklisztharmat, apiognomóniás-, gnomóniás-, guignardiás betegség0,5 l/haelőírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

Házikerti felhasználás: permetlé koncentráció 0,05%, 5 ml Topas 100 EC 10 l vízhez.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Alma

Birs

Borszőlő

Csemegeszőlő

Cseresznye

Díszfák, díszcserjék (közterületi)

Dísznövények

Görögdinnye

Kajszibarack

Körte

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH02

  SGH02

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P308+313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P337+313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg vagy permetező arcvédő
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg vagy permetező arcvédő. Zárt térben (fóliaházban) végzett permetezéskor - az előbbiek mellett- FFP3SL szűrő félálarc

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.
  • A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni.
  • A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!