You are here

Pergado F

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 kg
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
mandelamid
Formuláció: 
WG (vízben diszpergálható granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Tartósan biztonságos védelem.

A Pergado F kiváló preventív és kuratív hatással rendelkezik, 24-48 órával a fertőzés megtörténte után a mandipropamid képes megállítani a sejtközötti micéliumok növekedését. A mandipropamid a szőlőbogyó viaszrétegéhez erősen kötődik ennek köszönhető a hosszú tartamhatása 12-14 nap, amely egyértelművé teszi a fürtvédelemre gyakorolt kiváló hatását.

 • A Pergado F az integrált szőlőtermesztés alapvető növényvédő szere.
 • A mandipropamid hatóanyag hosszú ideig megóvja a bogyókat a peronoszpóra fertőzéstől.
 • A formuláció folpet tartalma jó mellékhatást biztosít a szürkepenészes rothadás ellen.
 • A viaszrétegbe való gyors beépülése, és ezáltal kiváló esőállósága miatt a Pergado F-t virágzáskor és virágzás után a bogyók növekedési fázisában ajánljuk.
HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
szőlő (borszőlő)peronoszpóra, szőlőorbánc, szürkepenész2,0–2,5 kg/ha28 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Borszőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe 2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H351 Feltehetően rákot okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 Folpet-et tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: aeroszol permet ellen védő (4. típusú, 4. osztályú) növényvédelmi védőruha, növényvédelmi (permetező) vékőkalap, növényvédelmi (3. kateg.) védőkesztyű, permetező arcvédő, FFP3D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: aeroszol permet ellen védő (4. típusú, 4. osztályú) növényvédelmi védőruha, növényvédelmi (permetező) vékőkalap, növényvédelmi (3. kateg.) védőkesztyű, permetező arcvédő, FFP3D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A Pergado F készítménnyel a védekezést a szőlőfürt legérzékenyebb stádiumában, a virágzásban kell elkezdeni. A Syngenta szőlővédelmi technológiában az első Quadris Max kezelést kövesse a Pergado F kijuttatása. A Pergado F mellé lisztharmat elleni készítményt is válasszunk pl. a Topas-t. A virágzást követő időszakban a második Quadris Max után újra a Pergado F + Topas kombinációval permetezzünk. A permetezések között 10–14 napot tartsunk, ám nagy fertőzési nyomás esetén csökkentsük a permetezési fordulók közötti időt 10 napra.