You are here

Share page with AddThis
Revus Top

Revus Top

Utolsó módosítás:
2021.04.19.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triazolok
mandelamid
Formuláció: 
SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

A Revus Top tökéletes megoldás a burgonya két legfontosabb betegsége ellen. A fitoftórás betegség ellen a mandipropamid nyújt megoldást, míg az egyre gyakrabban megjelenő alternária ellen a difenokonazol biztosítja a védelmet.

A Revus Topnak 2020-tól van engedélye paradicsomban is. A paradicsomot megtámadó fitoftóra ellen, illetve az alternáriás betegség ellen is védelmet biztosít.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
Burgonyafitoftórás betegség (burgonyavész)
alternáriás szárazfoltosság
dózis: 0,6 l/ha
kijuttatás: gumóképződés kezdetétől (BBCH40) levélsárgulás kezdetéig (BBCH91)
3 nap
Paradicsom (szabadföld és hajtatás)fitoftórás betegség (paradicsomvész) alternáriás betegségdózis: 0,6 l/ha
kijuttatás: virágzat megjelenésétől (BBCH51) teljes érésig (BBCH89)
3 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Burgonya

Paradicsom

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on anyagot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199