You are here

Revus Top

Revus Top

Utolsó módosítás:
2022.09.05.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triazolok
mandelamid
Formuláció: 
SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

A Revus Top tökéletes megoldás a burgonya két legfontosabb betegsége ellen. A fitoftórás betegség ellen a mandipropamid nyújt megoldást, míg az egyre gyakrabban megjelenő alternária ellen a difenokonazol biztosítja a védelmet.

A Revus Topnak 2020-tól van engedélye paradicsomban is. A paradicsomot megtámadó fitoftóra ellen, illetve az alternáriás betegség ellen is védelmet biztosít.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
Burgonyafitoftórás betegség (burgonyavész)
alternáriás szárazfoltosság
dózis: 0,6 l/ha
kijuttatás: gumóképződés kezdetétől (BBCH40) levélsárgulás kezdetéig (BBCH91)
3 nap
Paradicsom (szabadföld és hajtatás)fitoftórás betegség (paradicsomvész) alternáriás betegségdózis: 0,6 l/ha
kijuttatás: virágzat megjelenésétől (BBCH51) teljes érésig (BBCH89)
3 nap
Bimbóskel, brokkoli, karfiol (szabadföldi)peronoszpóra, alternáriás betegség, mikoszferellás gyűrűsfoltosságdózis: 0,5 l/ha
kijuttatás: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)
bimbóskel: 21 nap
brokkoli, karfiol: 14 nap
Fejes saláta, endíviasaláta, cikóriasaláta
(szabadföldi és hajtatott)
peronoszpóra marsszoninás levélfoltosságdózis: 0,5 l/ha
kijuttatás:fejesedés vagy levélfejlődés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret vagy végső levéltömeg eléréséig
14 nap

Hatásmechanizmus:

 • mandipropamid: sejtfal bioszintézis gátló felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 40)
 • difenokonazol: szterol bioszintézist gátló felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 3)

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Bimbóskel (szabadföldi)

Brokkoli

Burgonya

Cikória saláta (szabadföldi és hajtatott)

Endívia (hajtatott, szabadföldi)

Fejes saláta (szabadföldi, hajtatott)

Karfiol (szabadföldi)

Paradicsom (szabadföldi és hajtatott)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199