You are here

Share page with AddThis
Coprantol Duo

Coprantol Duo

Utolsó módosítás:
2020.01.29.

Gombaölő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
1 nap
Kiszerelés: 
10 kg
Hatóanyagtartalom: 
Formuláció: 
WG (vízben diszpergálható granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: mérsékelten kockázatos.

Forgalmi kategória: II.

A réz hatóanyagok kedvező tulajdonságait egyesítettük egy készítményben.

Két különböző típusú réz, egy készítményben az elérhető legjobb hatékonyságért. Gyors hatáskifejtés és elnyújtott hatástartam.

Hatásspektrum és dózis
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
Almatermésűek (alma, körte, boirs, naspolya)ventúriás varasodásokDózis: 2,5 kg/ha
Lémennyiség: 700-1000 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): levélrügy duzzadás végétől (rügypattanás előtt közvetlenül) (BBCH03)- teljes virágzásig (BBCH65)
21 nap
tűzelhalásDózis: 2,9 kg/ha
Lémennyiség: 700-1000 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): levélrügy duzzadás végétől (rügypattanás előtt közvetlenül) (BBCH03)- teljes virágzásig (BBCH65)
ventúriás varasodások, gombás és baktériumos eredetű ágelhalásokDózis: 3,3 kg/ha
Lémennyiség: 1000-1500 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): levélhullás kezdetétől (BBCH91)- levelrügy duzzadás végéig (rügypattanás előtt közvetlentül) (BBCH03)
burgonyaburgonyavészDózis: 2-2,5 kg/ha
Lémennyiség: 600-800 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): főhajtáson az 5. levél kibomlásától (BBCH15)- bogyóérésig (BBCH85)
7 nap
Csonthéjasok (őszibarack, nektarin, kajszibarack, szilva, cseresznye, meggy)moniliás betegség tafrinás betegség sztigminás betegség (levéllyukacsosodás) egyéb gombás és bakteriumos ágelhalásDózis: 2,8-3,9 kg/ha
Lémennyiség: 1000-1500 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): levélsárgulás kezdetétől (BBCH91)- levelrügy duzzadásig (BBCH02)
Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
Dózis: 2,8-3,2 kg/ha
Lémennyiség: 100-1500 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): levélrügy duzzadás végétől (BBCH03)- sziromlabda állapotig (BBCH59)
Dísznövények (50 cm növénymagasság felett)gombás betegségek (peronoszpóra, cerkospórás levélfoltosság, antraknózis, rozsda), baktériumos betegségekDózis: 1,5-2,7 kg/ha 25 g/10 liter víz
Lémennyiség: 600-1000 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): az első tünetek megjelenésétől
-
KomlópernoszpóraDózis: 4,0-7,0 kg/ha
Lémennyiség: l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): indanövekedéstől (BBCH39)- tobozok szedésérettségéig (BBCH89)
14 nap
Szőlőperonoszpóra, orbáncDózis: 1,3-1,8 kg/ha virágzásig Lémennyiség: 400-500 l/ha Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): 3. levél kiterülésétől (BBCH13) bogyó-szineződésig (BBCH83)21 nap
Dózis: 1,8-2,5 kg/ha virágzás után
Lémennyiség: 500-1000 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint): levél kiterülésétől (BBCH13) bogyó-szineződésig (BBCH83)

Megjegyzés:

 • A Coprantol Duo azonos a 6300/656-1/2019 NÉBIH számon engedélyezett Badge WG gombaölő permetezőszerrel.
 • Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiaval juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óraig be kell fejezni, illetve 23 óratól a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
 • Az évente hektáronként kijuttatott fémréz mennyisege nem haladhatja meg a 4000 g-ot!

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)

Burgonya

Csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva)

Dísznövények

Komló

Szőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe1 A talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt, vagy rezet tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál nagyobb mennyiségben, illetve többször. (maximum 4,0 kg fémréz/ha/év)
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • SPe8 Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén méhkímélő technológiában alkalmazható!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Egyéni védőfelszerelés: előkészítőknek: védőkesztyű.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199