You are here

Amistar Top

Utolsó módosítás:
2022.05.17.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap (száradásig)
Kiszerelés: 
1 l
250 ml
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
strubilurinok
triazolok
Formuláció: 
SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.

Hatásmechanizmus: azoxistrobin: sejtlégzés gátló hatóanyag (FRAC kód: 11). difenokonazol: szterol bioszintézis gátló hatóanyag (FRAC kód: 3)

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózisÉ.V.I.
paradicsom (hajtatott)fitoftórás, alternáriás, szeptóriás, kladospóriumos betegség, szürkepenész,0,6–1,0 l/ha7 nap
paprika (hajtatott)kolletotrihumos, alternáriás betegség, paprikalisztharmat, szürkepenész0,6–1,0 l/ha3 nap
padlizsán (tojásgyümölcs) (hajtatott)szürkepenész, fitoftórás-, alternáriás betegség, lisztharmat0,6–1,0 l/ha3 nap
káposztafélék - fejes káposzta,
bimbós kel
káposztaperonoszpóra, alternáriás, lenodómuszos betegség, lisztharmat0,6–1,0 l/ha21 nap
kelkáposzta, kínai kel, karfiol, brokkoli14 nap
gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, gumós zeller, cékla)peronoszpóra, lisztharmat, rozsda,
alternáriás, szeptóriás betegség, cerkospórás levélfoltosság
0,6–1,0 l/ha14 nap
spárgaspárgarozsda0,6–1,0 l/haelőírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás (a kezelés a spárgacsíkok betakarítása után történik)
póréhagymaalternáriás betegség, szürkepenész0,6–1,0 l/ha21 nap
vöröshagyma, fokhagymaperonoszpóra, alternáriás betegség, szürkepenész1,0 l/ha14 nap
újhagymaalternáriás betegség, hagymarozsda, peronoszpóra, szürkepenész1,0 l/ha7 nap
mogyoróhagymaalternáriás betegség, hagymarozsda, peronoszpóra, szürkepenész1,0 l/ha14 nap
száraz borsólisztharmat, peronoszpóra, rozsda, aszkohitás betegség1,0 l/ha35 nap
zöldborsólisztharmat, peronoszpóra, rozsda, aszkohitás betegség1,0 l/ha14 nap
petrezselyem (levél),
zeller (levél),
kapor (levél), koriander
peronoszpóra, lisztharmat, szeptória, szürkepenész, fehérpenész1,0 l/ha14 nap
tormaalbugós betegség, cerkospóra, lisztharmat0,6-1,0 l/ha21 nap
édesköménylisztharmat, passzalórás betegség0,6-1,014 nap
spenót, sóskalisztharmat, peronoszpóra, rozsda0,6-1,0 l/ha14 nap
salátafélék (fejes saláta, borsmustár (rukkola)
(szabadföldi, hajtatott)
peronoszpóra, szürkepenész, fehérpenész0,8-1,0 l/ha14 nap
articsóka (szabadföldi)lisztharmat, szürkepenész0,8-1,0 l/ha7 nap
cukkinilisztharmat, peronoszpóra, kladospóriumos betegség0,8-1,0 l/ha3 nap
sárgadinnye, sütőtök, spárgatök (szabadföldi) (hajtatott)lisztharmat, peronoszpóra, kladospóriumos betegség0,8-1,0 l/ha3 nap
szamóca (szabadföldi) (hajtatott)lisztharmat, gnomóniás betegség, mikoszferellás levélfoltosság, antraknózis1,0 l/ha3 nap
díszfák, díszcserjék és dísznövényeklisztharmat, peronoszpóra, alternária, rozsda, apiognomónia, guignardia, varasodás0,6-1,0 l/haelőírásszerű felhasználás esetén nem szükséges
csicsókalisztharmat, fehérpenész0,8-1,0 l/ha42 nap
gyógy- és fűszernövények (kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, körömvirág, vasfű, orvosi csucsor, macskagyökér, levendula, konyhakömény, ánizs)peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész, alternáriás-, szeptóriás-, fómás betegség0,6-1,0 l/ha14 nap
őszi káposztarepcetermésnövelő hatás, leptoszfériás (fómás)- és szklerotíniás (fehérpenész) betegségek0,8-1,0 l/ha56 nap
napraforgószklerotíniás (fehérpenész), diaportés, fómás és alternáriás eredetű levél-, szár- és tányérbetegségek0,8-1,0 l/ha56 nap
rizspirikuláriás barnulás, bipoláriszos levélfoltosság (helmintosporiózis)0,8-1,0 l/ha14 nap
édesburgonyalisztharmat1,0 l/ha14 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Articsóka (szabadföldi)

Bimbóskel

Brokkoli

Cékla

Csicsóka

Cukkini (szabadföldi, hajtatott)

Díszfák, díszcserjék

Dísznövények

Édesburgonya

Édeskömény

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • Spe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 méter távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyerekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P261 Kerülje a permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 • P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékkezelési tervnek megfelelően.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: aeroszol permet ellen véső növényvédelmi védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, növényvédelmi (3. kateg., 3. védelmi osztályú) védőkesztyű, permetező arcvédő, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: aeroszol permet ellen véső növényvédelmi védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, növényvédelmi (3. kateg., 3. védelmi osztályú) védőkesztyű, permetező arcvédő, védőlábbeli. A permet szájba jutásának, belélegzésének (a légutakba történő beszívásnak) megelőzésére - előbbiek mellett - FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
Nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199