Biztonságos növényvédőszer-használat

Növényvédelmi szabályozás

A növényvédő szerek engedélyezése jelenleg az aktív hatóanyagok egységes európai és a formált készítmények nemzeti szintű – de egységes elvek alapján felépített – engedélyeztetési eljárás keretében történik. Ez a folyamat rendkívül hosszadalmas, munka- és költségigényes.

Biztonságos növényvédőszer-használat

A biztonságos növényvédőszer-kezelésre már a készítmény kiválasztásánál, megvásárlásánál nagy hangsúlyt kell helyezni.

Egyéni védőfelszerelés

A növényvédelmi munkálatok során szükséges védőeszközökre kötelező előírások vonatkoznak, amit a növényvédő szer engedélyezése során a toxikológiai-munkaegészségügyi engedélyezési szakhatóság ír elő a termék toxikológiai jellemzői és a kockázatértékelés alapján.