Növényvédelmi szabályozás

A növényvédő szerek engedélyezése jelenleg az aktív hatóanyagok egységes európai és a formált készítmények nemzeti szintű – de egységes elvek alapján felépített – engedélyeztetési eljárás keretében történik. Ez a folyamat rendkívül hosszadalmas, munka- és költségigényes.
Az engedélyezést mintegy 10 éves vizsgálati periódus előzi meg. A vizsgálatok eredményeit az egységes európai követelményrendszernek megfelelő formában kell benyújtani az európai és a nemzeti növényvédőszer-engedélyező hatóságokhoz.

A hatóanyag és a formált termék jellemzőit a benyújtott dokumentáció alapján fizikai-kémiai, humán toxikológiai, környezet toxikológiai, valamint a környezeti viselkedéssel, a fogyasztói kockázattal és a biológiai hatékonysággal foglalkozó szakértői csoportok mélyreható elemzésnek vetik alá. Engedélyezésre és azt követő forgalmazásra illetve felhasználásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a biztonságos felhasználás egyértelműen bizonyítható.

A növényvédelem szabályozására vonatkozó új rendelet (1107/2009/EK) 2011. június 14-től lép életbe, amely az engedélyezési folyamat felgyorsítását és további egységesítését tűzte ki célul. Ennek érdekében a hatóanyagok jelenlegi közösségi szintű értékelése mellett a formulációk értékelésének zonális rendszerét vezeti be.

A növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó rendelet mellett az EU Bizottság a növényvédő szer használat körülményeire is egységes szabályozást (2009/128/EK) vezetett be a fenntarthatóság érdekében. Ennek a szabályozásnak a környezet védelme áll a középpontjában. A növényvédő szer hatóanyagok élelmiszerekben található maradékainak monitorozása mellett kötelezően előírja minden tagállamban a talaj, a felszíni és talajvizek monitorozását. A rendkívül szigorú határértékek betartása csak rendkívül felelősségteljes növényvédelmi technológiával, környezettudatos magatartással lehetséges.

Fenntarthatóság

Ismerje meg a Syngenta fenntarthatósági szemléletét.