A biztonságos növényvédőszer-használat részletei

A biztonságos növényvédőszer-kezelésre már a készítmény kiválasztásánál, megvásárlásánál nagy hangsúlyt kell helyezni. Nagyon fontos, hogy a termelők minden esetben megbizonyosodjanak arról, hogy az aktuális növényvédelmi probléma megoldására a megfelelő készítményt, megfelelő mennyiségben és kiszerelésben választották, hogy a növényvédő szer használata okszerűen történjen és a lehető legkisebb szerfelesleg képződjön. Javasolt növényvédelmi szakember tanácsát igénybe venni.

A növényvédő szerek szállítására és tárolására vonatkozó előírások betartása mellett elengedhetetlen a felhasználók felkészültsége egy esetlegesen bekövetkező vészhelyzet esetén.

Az illetékes hatóságok értesítése döntő fontosságú lehet egy kialakult vészhelyzetet követően, az arra történő gyors reakció jelentősen csökkentheti a környezeti és egészségügyi kockázatot.

A növényvédelmi munkák megkezdése előtt elengedhetetlen a személyi védelemről gondoskodó védőeszközök beszerzése. A védőeszközök megvásárlása előtt érdemes a következő kérdéseket átgondolni: milyen hosszú ideig, hány alkalommal, milyen típusú permetezőgép alkalmazásával kívánja valaki használni az adott személyi védelemre irányuló eszközt.

Az engedélyokirat és a címke kockázatcsökkentő előírásainak betartása mellett (különösen a permetlé elsodródásának megakadályozására) egyéb tényezőket is érdemes figyelembe venni.

 A permetezés során használt szórófejek, a permetezőgép haladási sebességének helyes megválasztása jelentős mértékben csökkenti a készítmény elsodródását, így a környezeti terhelést és a humán egészségügyi kockázatot is.

Környezetvédelmi szempontból kritikus pont a munkálatok befejeztével a permetező gép tartályának külső és belső tisztítása. A maradék permetlét megfelelő hígítás után lehetőleg egy biológiailag aktív felületre kell egyenletesen kipermetezni, ezzel biztosítva a készítmény megfelelő lebomlását. Amennyiben a permetezőgép külső tisztítása a gazdaság udvarában történik, gondoskodni kell a szennyvíz összegyűjtéséről, tárolásáról, veszélyes hulladék megsemmisítőbe szállításáról.

A kiürült csomagolóanyagok, flakonok, kannák újrafelhasználása tilos, intézkedni kell azok elszállításáról, megfelelő kezeléséről.

Hazánkban a növényvédőszer-csomagolási hulladék összegyűjtése, elszállítása és hasznosítása a növényvédőszer-gyártók által alapított Cseber Non-profit Közhasznú Kft. koordinálásával történik.

Fenntarthatóság

Ismerje meg a Syngenta fenntarthatósági szemléletét.