Egyéni védőfelszerelés – a felhasználó biztonsága

A növényvédelmi munkálatok során szükséges védőeszközökre kötelező előírások vonatkoznak, amit a növényvédő szer engedélyezése során a toxikológiai-munkaegészségügyi engedélyezési szakhatóság ír elő a termék toxikológiai jellemzői és a kockázatértékelés alapján.

A növényvédő szer címkéje tartalmazza azokat a védőeszközöket, amelyeket az előkészítés és permetezés során alkalmazni kell. A címkén felsorolt védőeszközöktől eltérni nem szabad! Az előírások betartása az emberi egészség megőrzése érdekében a növényvédőszer-felhasználó felelőssége.

A növényvédelmi munkálatok során a kémiai hatások ellen védelmet biztosító védőeszközök – védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli – használata alapkövetelmény.

A növényvédő szer veszélyességi osztályától függően különböző szűrőtípusú légzésvédő eszközök használata is szükséges lehet, amelyek porok, aeroszolok, vagy ingerlő, veszélyes, mérgező hatású gázok ellen védenek.