You are here

Medallon Premium

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
200 ml
1 l
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
glicinszármazék
Formuláció: 
SL (vízoldható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre közepesen veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória:
III. – 200 ml, 1 l
II. – 5 l

A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja.
A glifozát hatóanyagot a növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A hatástünetek 1-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szaporító képletekbe is eljut így hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet.
Hatékonysága ennek megfelelően dózistól függően kiterjed mind az évelő, mind a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekre.

Házikerti felhasználás: 
Házikerti felhasználás esetén az egy hektárra jutó dózis átszámítása 10 liter permetléhez: Lémennyiség: 300 l/ha = 3 l/100 m2. Dózis: 6 l/ha = 60 ml/100 m2; Koncentráció: 200 ml/ 10 l permetlé (2,0%).

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraGyomnövényDózisÉ.V.I.
Összes szántóföldi kultúramagról kelő egy- és kétszikű gyomok
2,0 - 3,0 l/ha
Repce 10 nap
Őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa 14 nap

A többi kultúrában előírás szerinti felhasználás esetén további korlátozás nem szükséges.
évelő egy- és kétszikű gyomok4,0 - 6,0 l/ha
Tarló és művelés alatt nem álló területekmagról kelő egy- és kétszikű gyomok2,0 - 3,0 l/ha
évelő egy- és kétszikű gyomok4,0 - 6,0 l/ha
Legelő, gyeptotális gyomirtás4,0 - 6,0 l/ha
Erdészetbálványfa (Ailanthus altissima) sarjak31,8 %-os töménységben
Szőlő
(3 évesnél idősebb)
magról kelő egy- és kétszikű gyomok2,0 - 3,0 l/ha
évelő egy- és kétszikű gyomok4,0 - 6,0 l/ha
Almatermésűek
(3 évesnél idősebb)
magról kelő egy- és kétszikű gyomok2,0 - 3,0 l/ha
évelő egy- és kétszikű gyomok4,0 - 6,0 l/ha
Csonthéjasok
(3 évesnél idősebb)
magról kelő egy- és kétszikű gyomok2,0 - 3,0 l/ha
évelő egy- és kétszikű gyomok4,0 - 6,0 l/ha
Héjas gyümölcsűek
(3 évesnél idősebb)
magról kelő egy- és kétszikű gyomok2,0 - 3,0 l/ha
évelő egy- és kétszikű gyomok4,0 - 6,0 l/ha
Őszi búzaévelő egy- és kétszikű gyomok4,0 - 6,0 l/ha
Őszi és tavaszi árpaévelő egy- és kétszikű gyomok4,0 - 6,0 l/ha
Repcemagról kelő egy- és kétszikű gyomok3,0 - 4,0 l/ha
évelő egy- és kétszikű gyomok

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Almatermésűek (min. 3 éves) – alma, körte, birs, naspolya

Árpa (őszi, tavaszi)

Csonthéjasok (min. 3 éves) – cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva

Erdészet

Héjas gyümölcsűek (min. 3 éves) - dió, mandula, mogyoró, gesztenye

Legelő, gyep

Őszi búza

Repce

Szántóföldi kultúrák

Szőlő (min. 3 éves) – csemege és borszőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m),
 • más mezőgazdasági kultúráktól 10 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek és kijuttatóknak (nyitott kabinú erőgép ill. kézi/háti permetezés esetén): PVC, nitril vagy neoprén védőkesztyű.
 • Kijuttatóknak (zárt, szűrt levegőjű kabinban): nem szükséges.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

 •  - Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikűek esetében azok 4-8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.

   - Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, azért, hogy a hatóanyag a gyomnövény földalatti szaporító képleteibe is lejusson.

   - Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulák-félék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja.

   - A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25°C között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben.

   - Hidastraktorral végzett kijuttatás: nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a készítmény.