Hivatalosan is elindult a Contivo™ program

Sajtóközlemény

Hivatalosan is elindítottuk a Syngenta kezdeményezésére létrejött Contivo™ programot, mely a piacon egyedülálló szakmai összefogással kívánja segíteni a hazai agrárgazdálkodókat

Hivatalosan is elindult a ContivoTM program
2014. január 16-án a részt vevő cégek és intézmények közötti többoldalú szerző-dés aláírásával hivatalosan is elindítottuk a Syngenta kezdeményezésére létrejött Contivo™ programot, mely a piacon egyedülálló szakmai összefogással kívánja segíteni a hazai agrárgazdálkodókat.

Egyre komplexebb és rendkívül változékony gazdasági környezetben, szélsőségbe hajló időjárási feltételek mellett kellene úgy gazdálkodni, hogy az hosszútávon is fenntartható jövedelmezőséget eredményezzen. Ez hatalmas kihívást jelent a gazdálkodók számára nemcsak hazánkban, hanem a hasonló feltételrendszerrel bíró más országokban is, hang-súlyozta Czigány Tibor ügyvezető igazgató a programot bemutató konferencián.

- Az elkövetkező években a növénytermesztés kiemelt lesz a lakosság élelmiszerellátása, a takarmányipar ellátása és az egyéb ipari igényeket kiszolgáló képessége szempontjából. A jövőben azok a gazdálkodók lesznek versenyelőnyben, akik ehhez az összetett feltétel-rendszerhez igazítják a termesztéstechnológiájukat – mutatott rá Czigány Tibor. - A Syngenta 2011-ben arra vállalkozott, hogy nemcsak az adott, szűken a működési köréhez tartozó növényvédelmi technológiával, fajta- és hibridválasztékkal támogatja a termelő-ket, hanem olyan szolgáltatásokat dolgoz ki, amelyek átfogó támogatást nyújtanak a ter-melőknek. Magyarországon ezt az új stratégiai irányt a Contivo™ szakmai szaktanácsadói programban fémjelzi.

Hivatalosan is elindult a ContivoTM program
A program szakmaisága három nagy pillérre épül: az egyik a talaj, melyben kímélő talaj-művelés, okszerű tápanyagutánpótlás és talajélet javítása a cél. A másik pillér a növény, ahol a megváltoztott talajművelési rendszerhez és tápanyagszintekhez alkalmazkodó hib-rid- és fajtaválaszték, valamint a hatékony növényvédelem alkalmazása az elsődleges irány. Az utolsó nagy pillér a termelési stratégia. Ide tartozik a beruházások, fejlesztések alapjainak kialakítása, pénzügyi hátterének biztosítása, valamint az átlátható, jól szerve-zett adminisztratív háttér, amely kiszolgálja a termelő napi munkáját. A programhoz kap-csolódó pénzügyi szervezetek kiemelt beruházási finanszírozási ajánlatokat kínálnak, va-lamint teljeskörű vagyon- és terménybiztosítást nyújtanak. A termelőkkel széles látókörű, nagy tapasztalattal bíró szakembergárda konzultál.

- Azt gondoljuk, hogy az előttünk álló termelési problémák és kihívások sikeres leküzdése érdekében olyan egyedülálló stratégiai partnerség született, amely összefogja a termelői, gyártói és a hazai tudományos oldalt egyaránt – emelte ki Heicz Péter, a program vezető-je. – Cégünk az elmúlt évben a szakmai program mellé állította azokat a gyártó cégeket és a tudományos élet képviselőit, akik a legmagasabb tudást, technológiai színvonalat és elkötelezettséget képviselik a magyar agrárium tekintetében. A gyártói oldalról a növény-termesztési technológia felépítését a Syngenta mellett a Väderstad, az Agro.bio és a Yara Hungaria Kft. végezte. Az üzemi működést támogató elemek közül az ügyviteli rendszer tudás és informatikai hátterét az Agrovir Kft., a gépi vásárlásokat lehetővé tevő financiális hátteret a Budapest Bank Zrt. biztosítja. A termény és a vagyonbiztosítást a Generali-Providencia Biztosító Zrt. nyújtja. A tudományos intézmények közül a tudásbázis felépíté-sét és a hosszú távú kísérleti platform létrejöttét a Debreceni Egyetem Karcagi Kutató Intézete, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara és a Ma-gyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja segítette.

Hivatalosan is elindult a ContivoTM program
Heicz Péter hozzátette: a Syngenta 10 éves talajművelési kísérletből származó tapaszta-lattal rendelkezik a Zala megyei Dióskálon, ahol a kímélő talajművelés és a hagyományos szántásos művelés talajra, növényre, környezetre és a jövedelmezőségre gyakorolt hatá-sát vizsgálták több termesztett növénynél eltérő vetésforgóban. Három különböző terüle-ten kísérletet végeztek, emellett több olyan demonstrációs területet állítottak fel az ország több pontján, ahol a termelőknek ettől az évtől alkalmuk lesz a teljes Contivo™ technológi-át termés, költség és profitoldalról is megismerni.