You are here

Fluence

Fluence

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
112,5g Fluence és 1l Trend
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
szulfonilurea
Formuláció: 
SG (vízben oldható granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Tökéletes megoldás az erős mezei acat és parlagfű fertőzés esetén Express® toleráns napraforgó hibridekben.

A Fluence* tribenuron-metil hatóanyag tartalmú, posztemergens gyomirtó szer, amely kizárólagosan az Express® toleráns napraforgó hibridekben használható a magról kelő kétszikű gyomok és mezei acat ellen. A Fluence hatóanyaga ALS gátló csoporthoz tartozó szulfonilurea. Az érzékeny gyomnövényekben az osztódó sejtek növekedése a kezelést követően 6 óra múlva leáll, a növények sárgulni, majd barnulni kezdenek. A teljes pusztuláshoz 1-3 hét szükséges. Az esetleges fitotoxikus tünetek elkerülése érdekében a készítményt más gyomirtó szerrel (speciális egyszikűirtó) nem célszerű kombinálni.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I
kizárólag Express toleráns napraforgómagról kelő kétszikű gyomnövények, Cirsium arvense (mezei acat)dózis: 45 g/ha, vagy osztott kezelés esetén 22,5 + 22,5 g/ha
kijuttatás: napraforgó 2 és 6 leveles állapota között (BBCH 12-16)
Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs

*Megjegyzés:
Az Express az FMC bejegyzett védjegye. 
A Fluence azonos a 534/2006. NTKSz számon engedélyezett Express 50 SX gyomirtó permetezőszerrel. A Fluence® az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve és a jogtulajdonos engedélyével a Syngenta vagy leányvállalatai által felhasználható.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Napraforgó

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést)
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől egy kezeletlen biztonsági övezetet. A nem célnövények védelme érdekében a nem mez gazdasági fölterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg vagy permetező arcvédő.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg vagy permetező arcvédő.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199