You are here

Dynali

Utolsó módosítás:
2021.12.10.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triazolok
Formuláció: 
DC (diszpergálható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: III.

Új, széles hatásspektrumú készítmény a szőlő betegségei ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
szőlő (bor, csemege)lisztharmat, feketerothadás, szőlőorbánc0,5-0,65 l/ha
Házikerti dózis: 7-10 ml/10 l víz
21 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Borszőlő

Csemegeszőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A virágzást követően a bogyónövekedés kezdetétől a fürtzáródásig javasoljuk felhasználását.
  • Kiváló hatékonyság a lisztharmat ellen mind a levélen, mind a fürtön.
  • Széles hatásspektrumú a készítmény, a lisztharmat mellett az orbánc és a feketrothadás ellen is hatásos.
  • Gátolja a hausztórium képződést és fejlődést, illetve hatással van a konidiospóra és másodlagos hifa képződésre.