You are here

Cidely Top

Cidely Top

Utolsó módosítás:
2021.12.10.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Kiszerelés: 
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triazolok
fenilacetamid
Formuláció: 
DC (diszpergálható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II. (250 ml-nél nagyobb kiszerelés) III. (250 ml kiszerelés)

Gombaölő szer

  

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
paradicsom, paprika, padlizsán (tojásgyümölcs) szabadföldi, hajtatottlisztharmat, alternáriás-, kladospóriumos betegség1,0 l/ha3 nap
görögdinnye, sárgadinnye, uborka, cukkini szabadföldi, hajtatottlisztharmat, alternáriás-, kolletotrihumos-, didimellás betegség1,0 l/ha3 nap
szamóca hajtatottlisztharmat, mikoszferellás betegség, antraknózis1,0 l/ha3 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Cukkini

Görögdinnye

Padlizsán

Paprika

Paradicsom

Sárgadinnye

Szamóca (hajtatott)

Uborka

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH05

  SGH05

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe 1 A talajvíz és a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében a készítményt, vagy difenakonazolt, valamint ciflufenamidot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen többször és nagyobb mennyiségben,
 • mint 2x125 g difenakonazol hatóanyag/ha/év, valamint 2x15 g ciflufenamid hatóanyag/ha/év.
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) Biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, védőszemüveg/arcvédő,
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199