Válasszon a tábla adottságaihoz leginkább igazodó Syngenta napraforgó hibridet bővülő kínálatunkból

Hír

A természetben a sikeresség egyik kulcs eleme az alkalmazkodás. Éppen ezért szeretjük, amikor a nemesítők újabb, a változó környezeti feltételekhez igazodó hibrideket bocsájtanak a rendelkezésünkre. Erre a gyorsuló klimatikus változások miatt rendkívül nagy szükségünk is van, hiszen egyre gyakrabban kell túl hideggel, túl meleggel vagy éppen vízhiánnyal megküzdenie a termesztett növényeinknek, köztük a napraforgónak is. Azonban nem igazán szeretjük, amikor a természet “nemesít” vagy “honosít” számunkra új kórokozókat, kártevőket és gyomnövényeket a termésünk és zsebünk kárára. A nemesítés az alkalmazkodás kihasználásáról, míg a növényvédelem ezen hátrányok kivédéséről szól.

A vízhiányt az erősebb, mélyebbre hatoló gyökérzet tudja kompenzálni. A hőtűréshez több elpárologtatott “hűtőfolyadék”-ra van szükség, így a mély gyökérzóna ideig-óráig ellensúlyozni tudja mindkét terméskorlátozó tényezőt. A művelésmód, a lazítás is segítheti a gyökérzet ezen igyekezetét, míg a mulcshagyással, árnyékolással csökkentve a talajfelszín melegedését a vízvesztés késleltethető.

A hazai talajaink sokféle paraméterei szinte végtelen változatosságot mutatnak, így esetenként a kis különbségek is fontossá válhatnak, ezért a génekben rejlő lehetőségeket is ki kell használni.

A Syngenta nemesítői, amikor útjára bocsátják a magasabb szintet képviselő hibrideket, szinte mindig szerepel közöttük olyan, amely egyedibb jellemzőkkel bír. Ezek az eltérések legtöbbször vegetatív/generatív tengely mentén helyezkednek el. Egyiküket erősebb habitus, erősebb gyökérzet, nagyobb tűrőképesség jellemez, eközben több energiát fordít a növekedésre, önfenntartásra (vegetatív típus), míg ellentéte nagy terméspotenciálú, de nagyobb igényességet kívánó hibridet jelent (generatív típus). Az univerzális jó alkalmazkodó képességű hibridek pedig általában a középvonalon helyezkednek el és változatos viszonyok között is megbízhatóan tudnak teljesíteni. Az évjárathatás, a talajaink sokfélesége (1. ábra) kívánatossá teszik az adottságokhoz még jobban illeszkedő napraforgó hibridekre való rátalálást, hogy csökkentsük a negatívumok káros hatását, vagy másik oldalról nézve jobban kihasználhassuk az adottságokat. Ezért térségenként más és más hibrid nyújthatja a stabil termést, a termésbiztonságot.

1. ábra: Talajaink sokfélesége (Forrás: https://cms.sulinet.hu)
1. ábra: Talajaink sokfélesége (Forrás: https://cms.sulinet.hu)

Az utóbbi évben több hibriddel bővült a népes Syngenta napraforgó kínálata a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség jegyében, amelyre nagyon nagy szükségünk van. A következő táblázatban megpróbáljuk ennek jegyében, a könnyebb választás érdekében csoportosítani a régebbi és újabb hibridjeinket (1. táblázat).

1. táblázat: A Syngenta napraforgó hibridek vázlatos csoportosítása a környezeti alkalmazkodás szerint.
1. táblázat: A Syngenta napraforgó hibridek vázlatos csoportosítása a környezeti alkalmazkodás szerint.

A vázlatost hangsúlyozni szükséges, mert egyes triók hibridjei között nem azonosak, nem ugyanakkorák a különbségek. Azonban a már jól ismert hibridek, mint például az SY Bacardi, az SY Excellio és az SY Experto kellő támpontot adhatnak az újabbak megítéléshez. Így talán hamarabb lehet egy adott környezeti viszonyokhoz legjobban odaillő "tájfajtát" megtalálni.

Tapasztalatok és újdonságok a napraforgó stresszmentes termesztésében

A napraforgó termesztésében nagy szerepe van a megfelelő tőszám kialakulásának és a gyors, korai, egyöntetű fejlődésnek. Ebben vállal jelentős részt a talajlakó kártevők elleni védelmet kombinálva a korai fejlődést segítő tápanyag-utánpótlással. A napraforgó - főleg a kelés időszakában - érzékeny a drótféreg fertőzésre. Ugyanakkor szükség van nitrogénre és foszforra, majd cinkre ebben az időszakban. Ebben a szegmensben javasoljuk a Force Evo használatát 16 kg/ha dózisban, amit a 2022 szeptemberében kiadott engedélykiterjesztés szerint már napraforgóban is használható.

2022 újdonsága volt a Listego Pro a Clearfield® Plus napraforgók gyomirtásában. Kíméleteségét mutatja, hogy enyhébb sárgulást okoz a napraforgón ugyanolyan kiváló hatékonyság mellett, mint amit megszoktunk. Több tízezer ha-on történő alkalmazása mellett rengeteg pozitív felhasználói visszajelzés érkezett a termelőktől, ami mutatja a termék helyét és jelentőségét a piacon.

A napraforgó nem termeszthető gombák elleni védelem nélkül. Még egy olyan száraz évjáratban is, mint a 2022-es volt, megjelennek a betegségek, amelyek ellen szükség van a kezelésre. A kórokozók dominanciaviszonyai is változnak a klímaváltozásnak köszönhetően.

2.ábra: Napraforgó kórokozóinak hőmérsékletigénye (forrás: Dr. Piukovics László)
2.ábra: Napraforgó kórokozóinak hőmérsékletigénye (forrás: Dr. Piukovics László)

Azonban fejlesztési kísérleteink eredményei alapján kijelenthetjük, hogy egy ilyen száraz évben is van létjogosultsága a gombaölő szerek használatának, főleg azoknak, amelyek másodlagos pozitív hatásokkal is bírnak a kezelt növényállományra nézve. Ilyen termék a portfóliónkban az Amistar SUN, amely amellett, hogy hatékony a napraforgó főbb levél-, szár-, és tányérbetegségeket okozó kórokozóival szemben, fokozza a növények abiotikus stresszel szembeni toleranciáját és a várható terméshozamot is. Az idei száraz évben az Amistar SUN kezelés 510 kg/ha terméstöbbletet eredményezett a kezeletlen kontrollhoz képest (elmúlt 6 év Syngenta kísérleteinek átlagában 610 kg/ha).

A 2022-es év megmutatta, hogy mekkora szerepe van a stresszkezelésnek. Különösen az egyre gyakoribbá váló száraz és meleg időszakok gyakorisága teszik próbára a növényeinket. Ebben a küzdelemben adja az egyik legnagyobb hatékonyságot a 2023-ban bevezetésre kerülő Quantis nevű készítményünk, amelynek összetevői kifejezetten alkalmassá teszik a magas hő és vízhiány kezelésére. Magas szervesanyag, különösen cukor tartalma, aminosav összetétele és kimagasló Ca és K tartalma biztosítja az ilyen időszakok áthidalását. Természetesen egy hónapokig tartó kedvezőtlen periódust ezen termék sem képes megoldani, de a tavalyi év Syngenta kísérletei bizonyították, hogy képes akár 2-3 hetes kedvezőtlen időszakot áthidalni, segíti a megtermékenyülést, erőteljesen zöldít és növeli a napraforgó termésátlagát 200-300 kg/ha-ral.

Termék portfóliónk ezekkel a termékekkel segíti a napraforgó termesztők stresszmentes életét a 2023-as szezontól.   

Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye
Express® az FMC bejegyzett védjegye

Boros Szilárd fejlesztőmérnök (növényvédelem)
Horváth András fejlesztőmérnök (növényvédelem)
Szeleczki Attila fejlesztőmérnök (vetőmag)
Syngenta Kft.