Synplus

A Synplus olyan, a Syngenta által kidolgozott kvalifikációs rendszert jelent, mely által új, kiemelkedő teljesítményű hibridjeinket különböztetjük meg mind a versenytársaink hibridjeitől, mind az elmúlt években  már népszerűvé vált hibridjeinktől is.

 

A Synplus hibrideket a hagyományos nemesítési módszerekkel, de a legújabb, legkorszerűbb eljárások segítségével állították elő, alapozva elsősorban a marker szelekcióra. Az eljárás eredménye, hogy segítségével a kukorica tulajdonságainak ideális kombinációja állítható elő, pl. a termőképesség, a vízleadás, a szárazságtűrés és a fuzárium ellenállóképesség tekintetében.

 

SynplusA Synplus szó első fele a Syngentára utal, a plus pedig a többet, a többletet jelenti, amivel ezek a hibridek többet nyújtanak. A Synplus egy dinamikus minősítő rendszer. A hibridek kvalifikációja a hivatalos regisztrációs, valamint a honi és európai kísérleti hálózatunkból, és a nagyüzemi adaptációs kísérletekből származó teljesítmények függvénye. Azaz, a Synplus logót csak azon hibridjeink kaphatják meg, melyek a nemzeti-európai regisztrációs rendszer két-három éves kritériumait túlteljesítik, termékfejlesztési kísérleteinkben használt standard hibridek átlagánál legalább 2%-kal többet teremnek három év átlagában, és a honi nagyüzemi kísérletekben a kísérleti hibrideknél többet nyújtanak.

 

A hibrideknek a terméstöbblet felett egyéb agronómiai minőségi mutatókban is magas követelményeknek kell megfelelniük (szárszilárdság, vízleadás, csőegészség, stb.). Ugyanakkor a kvalifikáció nem örök. Ha a hibridek egyes tulajdonságaikat tekintve nem tudják folyamatosan az elvárt magas szintet teljesíteni, akkor a Synplus minősítését visszavonhatjuk. Ezzel a rendszerrel tudjuk biztosítani, hogy csak a legjobb teljesítményű hibridek maradjanak ebben a kiválóságot jelentő kategóriában.

 

Az elmúlt években bevezetett tíz Synplus hibridet idén két újabb követi.
Különböző évjáratokban, különféle termőhelyi és változatos termesztés-technológia mellett kapták meg a kvalifikációt. Ha csak hazánkat nézzük, akkor a Synplus hibrideket az elmúlt időben egy extrém csapadékos, ugyanakkor hűvös, egy csapadékos, egy átlagos, és egy rendkívül száraz évben vizsgáltuk. Ez közel 130 termőhelyet, termesztési agrotechnikát és a hozzá tartozó biotikus és abiotikus körülményeket jelentett. Az egész Európát átívelő kísérleti hálózatunkból ezekre a hibridekre 650-700 termőhelyről voltak hibrid specifikus információink.

 

Ezen a nagyszámú kísérleti helyen a Synplus kvalifikáció kritériumai garantálják, maradhassanak versenyben.