You are here

Apron XL 350 FS

Utolsó módosítás:
2021.06.15.

Csávázószer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
20 l
1000 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
fenilamidok
Formuláció: 
FS (folyékony gombaölő csávázószer)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre nem jelölésköteles. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Folyékony gombaölő csávázószer.

Az Apron a napraforgó vetőmag peronoszpóra ellen hatékony, szisztémikus csávázószere. Felszívódó hatóanyaga a magba és a csíranövénybe is bejut és védi a fejlődő fiatal növényt. Az Apron folyékony kiszerelésű, biztonságos, minden napraforgó fajta, hibrid- és beltenyésztett vonal csávázására használható.

A csávázott vetőmagok kizárólag zárt termesztő berendezésben vethetők.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
napraforgóperonoszpóra3,0 l/t
vetőmag (BBCH00)
Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.
spenót, sóska, fejes saláta, rukkola, galambbegy saláta, zöld fűszernövények (bazsalikom, borsmenta, fodormenta, citromfű, kakukkfű, korianderlevél, kaporlevél, lestyán, majoranna, metélőhagyma, metélőpetrezselyem, oregánó, rozmaring, tárkony, zellerlevél, zsálya, zsázsa) hajtatáscsírakori betegségek (Pythium spp.), korai peronoszpóra0,5-2,0 l/t
vetőmag (BBCH00)
zöldbab (hajtatás)csírakori betegségek (Pythium spp.)0,5-1 l/t
vetőmag (BBCH00)
vetőmagról termesztett hajtatott dísznövényekcsírakori betegségek (Pythium spp.), korai peronoszpóra0,5-2 l/t
vetőmag (BBCH00)

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Fejes saláta

Galambbegy saláta

Napraforgó

Rukkola

Sóska

Spenót

Vetőmagról termesztett hajtatott dísznövények

Zöld fűszernövények

Zöldbab (zárt termesztő berendezés)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
 • P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő
 • Felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli.
 • Zárt térben (kellően nem szellőztethető helyiségben) végzett csávázáskor – fentiek mellett – FFA1P2SL részecskeszűrő félálarc.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Egyéb környezetvédelmi előírások, biztonsági óvintézkedések és kockázatcsökkentő intézkedések:

A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható.
A csávázott vetőmagot feltűnő módon kell jelölni, étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!
A csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni.
A csávázott vetőmagok kizárólag zárt termesztő berendezésben vethetők.
EUH208 Benzizotiazolinon-t (CAS szám: 2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Magyarországon kizárólag zárt termesztő berendezésben vethető.
Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési vagy takarmányozási célra felhasználni!
Általános előírások
– Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni
- Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
– Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza.
– Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben.
– A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe.
– Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.
– A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot.
– Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani!
– A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288 Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199