You are here

Share page with AddThis

Apron XL 350 FS

Utolsó módosítás:
2020.05.07.

Csávázószer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
20 l
1000 l
Hatóanyagtartalom: 
Formuláció: 
FS (vizes szuszpenzió koncentrátum csávázásra)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre nem jelölésköteles. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Folyékony gombaölő csávázószer.

Az Apron a napraforgó vetőmag peronoszpóra ellen hatékony, szisztémikus csávázószere. Felszívódó hatóanyaga a magba és a csíranövénybe is bejut és védi a fejlődő fiatal növényt. Az Apron folyékony kiszerelésű, biztonságos, minden napraforgó fajta, hibrid- és beltenyésztett vonal csávázására használható.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
napraforgóperonoszpóra3,0 l/t
vetőmag (BBCH00)
Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.
spenót, sóska, fejes saláta, rukkola, galambbegy saláta, zöld fűszernövények (bazsalikom, borsmenta, fodormenta, citromfű, kakukkfű, korianderlevél, kaporlevél, lestyán, majoranna, metélőhagyma, metélőpetrezselyem, oregánó, rozmaring, tárkony, zellerlevél, zsálya, zsázsa) szabadföld és hajtatáscsírakori betegségek (Pythium spp.), korai peronoszpóra0,5-2,0 l/t
vetőmag (BBCH00)
zöldbab (szabadföld és hajtatás)csírakori betegségek (Pythium spp.)0,5-1 l/t
vetőmag (BBCH00)
vetőmagról termesztett hajtatott dísznövényekcsírakori betegségek (Pythium spp.), korai peronoszpóra0,5-2 l/t
vetőmag (BBCH00)

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Fejessaláta

Galambbegysaláta

Napraforgó

Rukkola

Sóska

Spenót

Vetőmagról termesztett hajtatott dísznövények

Zöld fűszernövények

Zöldbab (szabadföldi és hajtatás)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
 • SPe6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
 • P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő
 • Felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli.
 • Zárt térben (kellően nem szellőztethető helyiségben) végzett csávázáskor – fentiek mellett – FFA1P2SL részecskeszűrő félálarc.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Csávázó szerre vonatkozó egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó egyéb környezetvédelmi előírások
A végfelhasználó (csávázott vetőmag kijuttatója) részére:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyag nem vethető a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

A kezelt vetőmagvakra vonatkozó biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések/előírások:
Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési vagy takarmányozási célra felhasználni.

Általános előírások:
- Gyermekek, illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést, illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
- Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

Vetés előtt
- Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

Vetés közben
- Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel (deflektor), a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
- A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

Vetés után
- A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288 Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199