Maximális termésbiztonság az Artesian hibridekkel

Sajtóközlemény
Maximális termésbiztonság az Artesian hibridekkel

A kukorica vetőmagválasztásnál a döntést sok tényező együttes mérlegelésével valósítjuk meg. Gyakran hangzik el az ország déli, gyorsabban felmelegedő, nagyobb hő összeggel rendelkező térségeiben, hogy vetésszerkezetükben csak a középérésű vagy későbbi hibridek nyerhetnek teret. Ideális csapadékeloszlásnál és kedvező környezeti feltételek mellett kétségtelen, hogy egy hosszabb érésidővel rendelkező hibrid adhatja a legnagyobb terméseredményt, hacsak a genetikai terméspotenciálját (elméletben elérhető legnagyobb termés) vesszük figyelembe. Azonban a szántóföldi terméspotenciált, azaz az adott térségben elérhető legnagyobb termést a hazai viszonyok között nagyon sok környezeti hatás befolyásolhatja, gondoljunk csak a kelés környéki hideg stressz hatásokra, vagy a csőtermékenyülésére erősen negatívan ható júliusi aszályos időszakokra.

Érdemes egy kicsit ezt a témát körbejárni. A termésbiztonság növelése érdekében a vetésszerkezetünk kialakításakor is tehetünk hatékony lépéseket. Ezek pótlólagos ráfordítást nem igényelnek, mégis pozitív irányba befolyásolhatják a termésátlagot és az eredményességünket. Ilyen lépés lehet egy korábbi, de nagy stressztűrő-képességgel rendelkező, magas termésszintet képviselő hibrid választása is.

A fejlesztési kísérleteinkben - hacsak az elmúlt tíz évet vesszük is figyelembe - nagyon nagy gyakorisággal fordul elő, hogy egy jól megfontolt korábbi vetésidővel, illetve egy korábbi érésidejű kukorica hibriddel, mint az SY Chorintos Artesian hibrid, magasabb termésszintet voltunk képesek elérni, mint a későbbi, jóval nagyobb FAO számmal rendelkező hibridekkel. Ezt az előnyt a hibrid korábbi virágzása eredményezte, hiszen már nem érintette a júliusi légköri aszály problémája. A gyors és hatékony virágzásszinkronizálásnak köszönhetően már a szemtelítődés fázisába lépett ebben a kockázatos időszakban.

Artesian vs nem-Artesian hibrid

Az Artesian hibridek (SY Chorintos és SY Orpheus) kifejlesztésekor döntő szerep jutott a kukorica számára káros környezeti tényezőkkel szembeni jobb ellenálló-képességnek. A korai vethetőségükkel és korábbi virágzásukkal az Artesian hibridek a már fentebb részletezett környezeti stresszeket is kiválóan el tudják kerülni. Termésszintjük pedig az éréscsoportjuk csúcsán helyezkedik el.

Bár az SY Chorintos a FAO 300-as éréscsoport első felében helyezkedik el, termése mégis sok esetben eléri vagy meghaladja a FAO 300 végi hibridek termésszintjét. Nem volt ez másként 2017-ben, és az azt megelőző kísérleti években sem. Jó példa erre a 2016-ban Hajdúböszörményben beállított nagyparcellás kísérlet, ahol az SY Chorintos 16.22 t/ha terméssel, 17.4% betakarításkori szemnedvesség-tartalom mellett, a FAO400 közepi teszt hibrideket legkevesebb 400 kg/ha-ral múlta felül. A kimagasló eredményhez a Syngenta nyújtotta komplex növényvédelmi technológia - talajfertőtlenítés Force 1,5 G-vel, - korai gyomkikapcsolás Lumax-szal, - virágzás előtti stressz tompítás Quilt Xcel-lel és egy állományvédekezés a rovarkártevők ellen Ampligo-val – is hozzájárult. Ugyan ebben az évben a szabolcsi Demecserben, az ott beállított kísérletben (37 hibrid alkotta sorban) 13.39 t/ha terméseredményt ért el majd 2%-os betakarításkori vízelőnnyel az átlaghoz képest.

Az SY Orpheus az elmúlt két év NÉBIH fajtaregisztrációs kísérleti hálózatában már megmutatta az Artesian hibridekre jellemző magas fokú stressztűrő-képességét, hiszen a Magyarországot teljesen lefedő kísérleti helyszíneken a magas megbízhatósággal kivitelezett parcellákon 2016-ban a FAO300 éréscsoport sztenderd hibridjeit (5 hibrid) több mint, 700 kg-mal, a 2017-es évben pedig több mint 400 kg-mal múlta felül hektáronként. Mindkét NÉBIH vizsgálati évben a betakarításkori szemnedvesség-tartalma alatta maradt az alkalmazott sztenderd hibridek átlagának, ez is mutatja a Syngenta hibridekre oly jellemző tulajdonságot, hogy a magas termésszint mindig alacsonyabb betakarításkori szemnedvesség-tartalommal párosul.

Dr Bódi Zoltán
Syngenta Kft.