A talajfertőtlenítő készítmények felhasználásának alapvető szabályai

Hír

Védje a felhasználót és a környezetét!

  • A termék használatakor a csomagolóanyag kinyitása előtt törje szét az esetleges csomókat a zárt zacskó finom rázásával/masszírozásával, de ne rázza fel erősen felhasználás előtt közvetlenül. Ez szükséges az egyenletes eloszlás biztosításához
  • Használjon speciális egyéni védőfelszerelést (PPE): különösen védőkesztyűt, védőszemüveget, porálarcot (P3 típus).
  • Viseljen védőruházatot a felhasználás teljes folyamata alatt (a termék szállítása, kibontása, a tartályok feltöltése, kijuttatás, a berendezés tisztítása)
  • Amikor a granulátumot a tartályba tölti, figyelje a szélirányt (háta mögül fújjon), és megfelelő magasságot használjon, hogy az arca ne legyen egy szintben a beöntő nyílással.
  • Alkalmazzon tisztavizes kézmosó tartályt a kesztyű leöblítésére, kézmosásra, valamint a fülke és a kormánykerék szennyeződésének elkerülésére.
  • A vetés befejezése után vegye le a védőruházatot és mosakodjon meg
  • Ha bármikor irritáló tüneteket észlel, azonnal hagyja abba a munkát, és mossa le a kitett részeket a további expozíció elkerülése érdekében. Megjegyzés: a mosás rövid időre súlyosbíthatja a tüneteket, mivel a mosás során további expozíció léphet fel. Ha rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz (ha lehetséges, mutassa meg a címkét az orvosnak). Jelentse az eseteket a Syngenta helyi képviselőjének
  • Mindig ügyeljen arra, hogy a termék ne kerüljön ki a talajra.
  • Vetés közben gondoskodni kell a szemcsék és magvak jó talajtakarásáról; ne hagyja őket a talaj felszínén, különösen ügyeljen a táblák végére, amikor a vetőgép megfordul
  • A mikrogranulátum szóró tartályát a munka végeztével gondosan meg kell tisztítani, a szermaradékot teljesen ki kell üríteni a tartályból visszaöntve azt az eredeti csomagolóanyagba, majd kefével le kell dörzsölni a maradványokat. Az összegyűjtött maradékokat a termék csomagolásával és az üres zsákokat a törvényileg előírt eljárásnak megfelelően ártalmatlanítsa (CSEBER KFT által). A kiürült csomagoló anyag eltemetése vagy elégetése TILOS!