You are here

Nálunk minden a kukorica körül mozog

Hír
2016.01.04.

Az elmúlt évek megváltozott időjárási körülményei nagyban befolyásolják a kukoricatermesztés eredményességét. Ez a változás az átlaghőmérséklet emelkedésén túl az időjárási szélsőségek intenzitásában is megmutatkozik. A csapadékos éveket egyre gyakrabban követik az extrém aszályos időszakok és ez a tendencia minden prognózis szerint tovább fokozódik. A kukorica biológiailag is nagy vízigényű növény, ehhez hozzáadódik, hogy a fejlődése az egész nyáron átível, így ki van téve az aszályos és az igen meleg periódusoknak is. A hektikus csapadékeloszlás különösen érzékenyen érinti a hazai öntözés nélküli termesztést. Fel kell készülnünk arra is, hogy a kártevők mellett a gombakórokozók jelenléte is egyre több problémát fog okozni a jövőben.
 
Kukoricatermesztésünk technológiáját ezért érdemes átgondolnunk, keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével a jövőben is eredményesen és jövedelmezően tudunk kukoricát termeszteni.
 
A Syngenta Kukorica Program ehhez szeretne útmutatást nyújtani.
 
A víz megőrzése

A kukorica fejlődését 3 szakaszra lehet bontani, és noha mindhárom szakaszban a megfelelő vízellátás kulcsfontosságú, a leginkább kiemelt periódus a virágzás környékén van. A termesztéstechnológiának valamennyi elemét ki kell használni a víz megőrzése / felhasználása során, beleértve:
 

 • a talajművelést,
 • a vetésidő, és a fajta kiválasztását– e kettőből adódik
 • a virágzás időpontja,
 • a megfelelő tápanyag ellátást,
 • az idejében végzett gyomirtást,
 • a kártevők elleni védekezést
 • és a stressz hatásainak csökkentése érdekében egyes növényvédő szerek használatát.

 
Sok különbség adódik az egyes elemek eltérő használatából vagy nem használatából, némelyik akár több tonna eltérést is okozhat aratáskor.

1. Korai vetésű Syngenta prémium hibridek
 
A technológia egyik legfontosabb eleme a vetés időpontja. Régóta szorgalmazzuk a korai vetés előnyeit, melyet az SY Iridium, SY Ulises, SY Arioso és NK Lucius hibridjeink igen jól tolerálnak. A hosszútávú időjárás előrejelzésre és a saját területek ismeretére alapozva, a vetést el lehet kezdeni évjárattól függően és termőhelyspecifi kusan március végén, április elején, így a növény ki tudja használni a téli csapadékot, korábban indul fejlődésnek és hamarabb is fog virágozni a kukorica, nagyobb eséllyel kerüli el a július eleje-közepe során menetrendszerűen bekövetkező aszályos időszakot. A korábbi virágzás korábbi aratást is eredményez, így biztonsággal vethető utána őszi kalászos. Valamennyi hibrid, mely a Syngenta Kukorica Programban szerepel Maxim XL + Force 20 CS csávázó szerrel kerül forgalomba, hogy egy alapvédelmet adjunk a talajlakó kórokozók és kártevők ellen.
 
2. Talajfertőtlenítés Force 1,5 G-vel
 
A kukoricabogár ellen való védekezés mára a kukoricatermesztés technológiájának alapvető elemévé vált. A lárvák elleni védekezés leghatékonyabb eleme a vetéssel egymenetben végzett talajfertőtlenítés. Az elmúlt évek hazai vizsgálati eredményei azt mutatták, hogy a Force 1,5 G 12-15 kg/ha dózisban, vetéssel egymenetben kijuttatva - hosszú hatástartamával, és gázosodó hatásával - biztos védelemet nyújt a kukoricabogár lárvája ellen. Ezzel a technológiával az elmúlt 12 év átlagában több, mint 1,5 t/ha termést lehetett megmenteni a kezelt területeken. Starter granulátummal együtt is kijuttatható – hatását nem befolyásolja.
 
3. Gyomirtás Lumax-szal
 
A gyomok versengenek a tápanyagért, a vízért és a fényért a kukoricával, ezért minél korábban kikapcsoljuk a „versenytársakat”, annál több marad a kukoricánk számára.

4. Állományvédelem Ampligo-val és Quilt Xcel-lel
 
Quilt Xcel:

 
A Quilt Xcel gombaölő szer preventiv védelmet biztosít a kukorica legfontosabb betegségei ellen. Fungicid hatásán túl a kukoricára gyakorolt kedvező élettani hatásának köszönhetően hozzájárul a jobb minőségű, magasabb szintű, biztonságos termés eléréséhez. Technológiánkban ez az egyik olyan elem, melynek használata még nem általános, pedig igen komoly különbséget jelent a stressz kezelésben és a minőségi, illetve mennyiségi termés elérésében.
Mind takarmány, mind siló, mind csemege, mind vetőmag előállításban javasoljuk a használatát, mert:
 

 • Mérsékli a szárazság, magas hőmérséklet okozta stresszt.
 • Mérsékli a jégkár, rovarkártétel okozta stresszt.
 • Segíti a megtermékenyülést, nagyobb és kiteltebb, fajsúlyosabb szemek, nagyobb a lapos szemek aránya, amelyek jobb csírázóképességgel rendelkeznek.
 • Jobb minőséget, erősebb szárat, kedvezőbb beltartalmi értéket érhetünk el.
 • Egészséges, nagyobb, egyenletesebb csöveket kaphatunk és pozitív hatása van cukortartalomra is.

 
Összegezve a Quilt Xcel használata jobb minőségű, magasabb mennyiségű termény előállítását segíti elő. A kezelést a szármegnyúlás időszakától 8-10 leveles állapot (BBCH30) – a virágzásig (BBCH69) javasolt elvégezni, így a kijuttatása akár szántóföldi-, akár magas építésű hidas permetezőgéppel is megoldható.
 
Ampligo:
 
A sikeres mennyiségi és minőségi kukorica termesztéshez hozzátartozik a megfelelő védelem a rovarkártevők ellen. A melegedő klimatikus viszonyok hatására több, korábban csak kevesebb fi gyelmet kapott, vagy csak lokálisan, a kukoricatermesztő vidékek egy részén előforduló kártevő sikeres megtelepedése és felszaporodása figyelhető meg napjainkban. Ilyen a kukoricamoly, mely egyre erősebben érezteti jelenlétét, a különböző gyapottok bagolylepkék, a kukorica bogár imágója, egyes években levéltetvek, stb... Az Ampligo hatóanyagai közül a lambda-cihalotrin azonnali, taglózó hatású, még a klorantraniliprol tartamhatással bíró, gyomorméregként ható vegyület. A két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagának köszönhetően, a lepkekártevők valamennyi fejlődési alakja (kivéve a báb) ellen védelmet biztosít, így a fi atal és a fejlettebb lárvák, valamint a kifejlett imagó ellen is, emellett tojásölő hatással is rendelkezik. Az Ampligo kukoricában 0,2-0,3 l/ha dózisban egy alkalommal használható. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb dózis alkalmazása javasolt.
 
A rovarkártevők nem csak mennyiségi kárt okoznak, hanem minőségit is, mert károsításuk következtében számos szaprofi ta, toxintermelésre képes gombakórokozó (pl.: Aspergillus flavus, különböző Fusarium fajok) telepedhet meg, amelyek olyan toxinok termeléséért felelősek, mint például az afl atoxin vagy a fumonizinek.
 
A toxin mennyiségétől függően pedig akár eladhatatlanná is válnak egyes tételek. Az Ampligo és a Quilt Xcel együttes használatával közvetve hatékonyan tudunk védekezni a toxintermelő gombakórokozók, elsősorban a Fusarium fajok ellen, hozzájárulva ezzel a toxintartalom csökkenéséhez.
 
A korábbi évek és a 2014-es kísérletek eredményeként kijelenthetjük, hogy a Syngenta termesztéstechnológiájával biztonságosabban és kiszámíthatóbban lehet a kukoricát termeszteni, segítségével szélsőséges körülmények között is jobb minőségű és magasabb termést érhetünk el.
 
5. Folyamatos szakmai tanácsadás
 
Az új generációs hibridek és az ajánlott készítmények mellett a Syngenta Kukorica Program fontos eleme a résztvevők számára nyújtott folyamatos szaktanácsadás.
 
Nagyobb termés és nagyobb profi t 2014-ben 22 helyen állítottunk be termelői kísérletet – helyszínenként 5-5 ha nagyságú területeken -, ahol az üzemi technológiát hasonlítottuk össze a Syngenta Kukorica Programjával. Kísérleteink során két elemet - a talajművelést és a tápanyagutánpótlást - nem változtattuk meg, mindig azt használtuk, amit a termelő a többi kukorica területen alkalmazott.

A korábbi évek és a 2014-es kísérletek eredményeként kijelenthetjük, hogy a Syngenta termesztéstechnológiájával biztonságosabban és kiszámíthatóbban lehet a kukoricát termeszteni, segítségével szélsőséges körülmények között is jobb minőségű és magasabb termést érhetünk el.
 
A Syngenta Kukorica Programról érdeklődjön a Syngenta területi képviselőknél, illetve további információt talál a www.syngenta.hu weboldalon.