You are here

Maximális termésbiztonság az Artesian hibridekkel

Hír
2020.01.09.
Maximális termésbiztonság az Artesian hibridekkel

A kukorica vetőmag választásnál a döntést sok tényező együttes mérlegelésével valósítjuk meg. 

Gyakran hangzik el az ország déli, gyorsabban felmelegedő, nagyobb hő összeggel rendelkező térségeiben, hogy vetésszerkezetükben csak a középérésű- vagy későbbi hibridek nyerhetnek teret. Ideális csapadékeloszlásnál és kedvező környezeti feltételek mellett kétségtelen, hogy egy hosszabb érésidővel rendelkező hibrid adhatja a legnagyobb terméseredményt, hacsak a genetikai terméspotenciálját (elméletben elérhető legnagyobb termés) vesszük figyelembe. Azonban a szántóföldi terméspotenciált, azaz az adott térségben elérhető legnagyobb termést a hazai viszonyok között nagyon sok környezeti hatás befolyásolhatja, gondoljunk csak a kelés környéki hideg stressz hatásokra, vagy a csőtermékenyülésére erősen negatívan ható júliusi aszályos időszakokra.

Érdemes egy kicsit ezt a témát körbejárni. A termésbiztonság növelése érdekében a vetésszerkezetünk kialakításakor is tehetünk hatékony lépéseket. Ezek pótlólagos ráfordítást nem igényelnek, mégis pozitív irányba befolyásolhatják a termésátlagot és az eredményességünket. Ilyen lépés lehet egy korábbi, de nagy stressztűrő-képességgel rendelkező, magas termésszintet képviselő hibrid választása is.

A fejlesztési kísérleteinkben - hacsak az elmúlt tíz évet vesszük is figyelembe - nagyon nagy gyakorisággal fordul elő, hogy egy jól megfontolt korábbi vetésidővel, illetve egy korábbi érésidejű kukorica hibriddel, mint az SY Chorintos Artesian hibrid, magasabb termésszintet voltunk képesek elérni, mint a későbbi, jóval nagyobb FAO számmal rendelkező hibridekkel. Ezt az előnyt a hibrid korábbi virágzása eredményezte, hiszen már nem érintette a júliusi légköri aszály problémája. A gyors és hatékony virágzásszinkronizálásnak köszönhetően már a szemtelítődés fázisába lépett ebben a kockázatos időszakban.

Az Artesian hibridek (SY Chorintos, SY Orpheus, SY Premeo, SY Carioca) kifejlesztésekor döntő szerep jutott a kukorica számára káros környezeti tényezőkkel szembeni jobb ellenálló-képességnek. A korai vethetőségükkel és korábbi virágzásukkal az Artesian hibridek a már fentebb részletezett környezeti stresszeket is kiválóan el tudják kerülni. Termésszintjük pedig az éréscsoportjuk csúcsán helyezkedik el.

Bár az SY Chorintos a FAO 300-as éréscsoport közepén helyezkedik el, termése mégis sok esetben eléri vagy meghaladja a FAO 300 végi hibridek termésszintjét. Nem volt ez másként 2017-ben, és az azt megelőző kísérleti években sem. Jó példa erre a 2016-ban Hajdúböszörményben beállított nagyparcellás kísérlet, ahol az SY Chorintos 16,22 t/ha terméssel, 17,4% betakarításkori szemnedvesség-tartalom mellett, a FAO 400 közepi teszt hibrideket legkevesebb 400 kg/ha-ral múlta felül. A kimagasló eredményhez a Syngenta nyújtotta komplex növényvédelmi technológia - talajfertőtlenítés Force 1,5 G-vel, - korai gyomkikapcsolás Lumax-szal és egy állományvédekezés a rovarkártevők ellen Ampligo-val – is hozzájárult. 2018-ban Balatonszabadiban 15,3 t/ha, Lajoskomáromban 14,7 t/ha terméseredményével hívta fel magára a figyelmet.

Az SY Orpheus az elmúlt évek NÉBIH fajtaregisztrációs kísérleti hálózatában már megmutatta az Artesian hibridekre jellemző magas fokú stressztűrő-képességét, hiszen a Magyarországot teljesen lefedő kísérleti helyszíneken a magas megbízhatósággal kivitelezett parcellákon 2016-ban a FAO 300 éréscsoport sztenderd hibridjeit (5 hibrid) több mint, 700 kg-mal, a 2017-es évben pedig több mint 400 kg-mal múlta felül hektáronként. Mindkét NÉBIH vizsgálati évben a betakarításkori szemnedvesség-tartalma alatta maradt az alkalmazott sztenderd hibridek átlagának, ez is mutatja a Syngenta hibridekre oly jellemző tulajdonságot, hogy a magas termésszint mindig alacsonyabb betakarításkori szemnedvesség-tartalommal párosul.

SY Premeo a valódi rekorder kukorica hibrid a maximális terméshozam elérésért. 2017-ben a NÉBIH fajtakísérleti sorozatában az elsőéves hibridek között érésidejében az első helyen végzett, az átfutó sztenderdként használt “év kukoricája” hibrid teljesítményét majd fél tonnával haladta meg. Magas növésű, kifejezetten jó tápanyagelátottságú és a kukorica számára kedvező előveteményű  területekre ajánlott, megfelelő évjárati adottságok mellett a tőszámsűrítésre kifejezetten jól reagáló hibrid. Kiemelkedő hő és szárazságtűrése révén az Artesian jelzőt is magán viselheti. Optimális vetésdidőt kedveli.  Csövei kiteltek, a csuhélevelek teljesen fedik. Szem-csutka aránya az egyik legkíválóbb, a Photonhoz hasonlóan 90:10 arányú. Provokációs kísérletekben a különböző Fuzárium fajokkal szemben jó ellenálló képességet mutatott. A 2019-es évi Magyar Kukorica Klub termésversenyben Kelet-Magyarországon (V. régió) a 3. helyezést érte el megelőzve számos magasabb FAO számú hibridet lényegesen alacsonyabb betakarításkori szemnedvesség-tartalommal!

Az SY Carioca hiánypótló hibridként kerül a Syngenta termék palettájára. Új genetikai összetételével, kiváló környezeti stresszekkel szembeni ellenállósága alapján az Artesian márkanév alatt kerül bevezetésre. Erős, impozáns felépítésével, üde zöld, széles levélzetével, magas felálló, erektív levélállásával és hosszú, magas szemszámú csöveivel a kiváló termőképességet hordozza magában. Flex csőtípusa révén alacsonyabb vagy nem ideális tőeloszlás mellett is képes a magasabb termésszint elérésére. Éréskor csuhélevelei fellazulnak a gyorsabb vízleadás érdekében. Fejlesztői vizsgálataink alapján az azonos érésidejű hibridek között az egyik legjobb csőegészség jellemzi, mely biztosítja a minőséget egy megkésett, elhúzódó betakarítás esetén is. Az SY Carioca a 2019-es évi Magyar Kukorica Klub termésverseny öntözött kategóriájának első helyezettje lett!

Sy Carioca és SY Premeo
SY Carioca és SY Premeo