Live Earth – emeljük fel közösen a hangunkat!

Hír

Egymilliárd ember támogatását szeretné megszerezni a Live Earth globális klíma-kampány, amely azért jött létre, hogy a klímánk védelme érdekében egységre és cselekvésre ösztönözze a 2015 decemberében rendezendő párizsi klímacsúcs döntéshozóit.

A nemzetközi Live Earth mozgalmat, amelyet Al Gore – az Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett egykori alelnöke hívott életre, hazánkban Áder János köztársasági elnök sze-mélyesen támogatja. A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért tagja- ként a Syngenta Magyarország Kft. is csatlakozott a Live Earth / Élő Bolygónk kampányhoz.

Mint az elobolygonk.hu portálon olvasható: „az ipari forradalom óta civilizációnk fejlődése egyre nagyobb mértékű károsanyag-kibocsátáshoz vezetett. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a 20. század második felében drámai fordulat következett be a környezetszeny-nyezésben. … Az üvegházhatású gázok ma már olyan koncentrációban vannak jelen a mindössze néhány tíz kilométer vastagságú légkörünkben, amely drámaian befolyásolja földünk éghajlatát. A globális felmelegedés negatív hatásai mind szélsőségesebb időjá-rási viszonyokat, egyre több és egyre súlyosabb természeti katasztrófát idéznek elő.

A veszéllyel való szembenézés azonban vissza nem térő lehetőséget is tartogat számunkra. … Fontos tudnunk és másokban is tudatosítanunk, hogy nem a klímavédelem és a fejlődés között kell választanunk. A kettő csak együtt valósítható meg. Jövőnk érde-kében a közös felelősségből és közös cselekvésből nekünk, magyaroknak is vállalnunk kell a ránk eső részt. Most csak rajtunk múlik, hogy klímavoksainkkal másoknak is jó példát mutatva kifejezésre juttassuk azt az egységet és elszántságot, amit világunk vezetőitől is elvárunk a felnövekvő nemzedékek és élő bolygónk klímájának védelmében. A párizsi klímacsúcs döntő lépést jelenthet az emberiséget fenyegető veszély megoldásában.”

A szervezők világszerte egymilliárd ember támogatását kívánják megnyerni, Magyaror-szágról a www.elobolygonk.hu oldalon lehet a személyes támogatást jelentő klímavok-sokat megtenni, melyek beszámításra kerülnek a nemzetközi kampány eredményébe.