You are here

Kiváló napraforgó termések egy hendikepes évben

Hír
2021.02.09.
Syngenta

Az emberrel ellentétben a növények nem könyvből tanulják az életet, vannak törvényszerűségek, melyek meghatározzák magát az életet és az élet működését. A gazdálkodónak magának kell alkalmazkodni az őt körülvevő növényekhez, természethez, őket kell követnie, ha sikeres akar lenni. Ezen filozófia mentén lehetne bemutatni azt a két észak-magyarországi termelőt, akik a napraforgó számára (is) egy igen viszontagságos év után is büszkén mutathatják be terméseredményüket. Érdemes megvizsgálni, hogy hol, mi okozta, milyen tényezők hatására kaptak e gazdálkodók az országos átlagot meghaladó kimagasló eredményeket.

Németh Károly Cigándról, míg Székely Tamás Nyírmeggyesről osztotta meg a napraforgó-termesztéssel kapcsolatos gondolatait.

Syngenta: Kedves Károly és Tamás! Először is köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a felkérést és tudunk beszélni a napraforgótermesztési tapasztalataitokról! Kérlek, mutassátok be a családi vállalkozásotokat.

Németh Károly: 2003 óta folytatunk családi gazdálkodást, 2013-tól vállalkozás formájában, 70 ha saját, azaz a bérelt területekkel együtt 150 ha-on gazdálkodunk. A Syngenta Kft. Contivo szaktanácsadójával, Barta Lászlóval már 5 éve állok kapcsolatban. Azóta a bizalom, a szakmai kapcsolat töretlen és meghatározza a növénytermesztési munkámat. Gazdaságunk rendelkezik a növénytermesztéshez szükséges teljes erő és munkagép háttérrel és tárolókapacitással. Területeink 10-18 AK-ak, az úgynevezett Tisza árapasztó gát területén belül lápos mocsaras résztől az öntéstalajokon át a kötött agyagtalajokig változatos talajviszonyok jellemzik, sokszor lefolyástalan mély fekvésű részekkel tarkítva. Meghatározó növényeink a búza, a kukorica, a napraforgó és a lucerna. Táblaméreteink a műszaki hátterünkhöz viszonyítva ideálisnak mondhatóak, nagyobb egy darabban lévők a meghatározóak.

Syngenta - Németh Károly termelő, Cigánd
Németh Károly

Székely Tamás: Családunk 250 hektáron gazdálkodik, 2006 óta, mint családi gazdálkodó tevékenykedem, de már kora gyerekorom óta kint vagyok a szabolcsi határban. A területeinkre a heterogenitás jellemző a humuszban szegény homoktalajoktól, a kotuig (réti öntéstalajjal bezárólag) minden megtalálható. Aranykorona értékben 8-14 között változatos a kép. A vállalkozás elindítója édesapám volt, aki mind a mai napig tevékenyen részt vállal a gazdaságban. Vetésszerkezetet a négy főnövény, kukorica, napraforgó, lucerna, kalászos (tritikálé) határozza meg. Táblaszerkezet és a domborzati viszonyok változatosak, a táblák mérete szintén.

Syngenta: Milyen technológia jellemzi a napraforgó termesztéseteket és ez milyen hozamok elérését tette lehetővé?

Németh Károly: 2020-ban első évben termesztettem magas olajsavas (HO) napraforgót. Előveteményként kukorica került le a napraforgó előtt. A kukorica termésszintje 12 tonna volt, így a terméssel levitt tápanyagokat pótolni volt szükséges. Az előveteményben alkalmazott gyomirtó szer a Calaris Professional volt. Tápanyag-utánpótlásban a napraforgó vetés előtt 2,5 q/ha 26-13 DASA került ki vetés-előkészítéskor, vetéssel egymenetben 1 q/ha 8-24-24 komplex műtrágya plusz Pannon Starter 15 kg/ha. Sorközműveléskor kultivátorral 2 q/ha pétisó. A terület 2013 óta kizárólag forgatás nélküli talajművelésben részesül (megfelelő vonóerővel bíró traktor, lazítók, nehézkultivátor kivitelezésében).

A kukorica betakarítása után lazítás és talaj-előkészítő művelek majd vetés előtt 2 q/ha pétisó került a területre. A vetésidő április 24-én történt 56 000 kaszat/ha kivetett tőszámmal. Vetéssel egymenetben 20 kg ASCO starter műtrágya került kijuttatásra, alapgyomirtás Gardoprim Plus Golddal történt. A zavartalan növényfejlődés érdekében Pantera 40 EC és Listego1-val külön kezelésben történt az állománygyomirtás, előtte AlgaSanBa levéltrágyás kezelést kapott. Sorközművelő kultivátorral még 80 kg pétisó került ki. Lombvédelmi kezelés csillagbimbós állapotban Amistar Sun2-nal történt Rokohumin lombtrágyával kiegészítve drónos kijuttatással. Deszikkálásra szeptember 13-án került sor Reglone Air3-rel.

A kezelt táblákban üzemi szinten 3,6 t/ha –tól a 4,2 t/ha termésig került betakarításra az SY Excellio ideális tőeloszlás mellett. Nagyon innovatívak vagyunk, így szeretem a legújabb technológiákat megismerni és az elsők között alkalmazni.

Székely Tamás: 2020-ban 7 t/ha feletti termésű tritikálé elővetemény után került az SY Bacardi idén elvetésre. A terület humusztartalma 08-1% a pH értéke 4,83 volt a felső 30 centiméterben. 2019 őszén talajvizsgálatra alapozva 8-24-24 műtrágyából 120 kg/ha került kiszórásra. A terület 30 cm munkamélységben került gruberozásra vetés előtt. Vetés előtt 3 q/ha pétisó lett bejuttatva a magágy-előkészítés előtt. Vetéssel egymenetben Bactovital GR 10 kg/ha és Eurochem 3*15 NPK műtrágya 250 kg/ha mennyiségben került az SY Bacardival a talajba. A vetésmélység 5 cm, az alkalmazott tőszám 58 000 kaszat/ha volt az április 21-én történt vetésnél. Posztemergens gyomirtásra május végén került sor Listego Plus4 készítménnyel kiegészítve Megafol 1,5 l/ha biostimulátorral. Június végén megtörtént a lombvédelem Amistar Sun2 1 l/ha, Karate Zeon 0,2 l/ha gombaölő és rovarölő készítményekkel illetve Wuxal Boron Max (2,5 l/ha) és YieldON (2l/ha) levéltrágyával és hozamfokozó biostimulátorral.

Az aratásra 2020. szeptember 17-én került sor 4,6 t/ha átlagsúllyal. A hozammérővel felszerelt kombájn betakarítási ábráján jól láthatóak a heterogén talajviszonyok és az, hogy bizonyos táblarészeken 6t/ha (ld. a hisztogramon) feletti (világoszöld) rész is volt, illetve a nyári belvizes foltokban (rózsaszín) jelentős csökkenés volt tapasztalható (1. ábra).

1. ábra: Hozammérővel felszerelt kombájn betakarítási ábra. Nyírmeggyes, 2020. szeptember 17.
1. ábra: Hozammérővel felszerelt kombájn betakarítási ábra. Nyírmeggyes, 2020. szeptember 17.

Syngenta: Miért erre a hibridre esett a választásotok és mi a 2021-es tervetek e kultúrával?

Németh Károly: A Contivos szaktanácsadóm Barta László javaslatára próbáltam ki. 2021-ben közel 70 ha Syngenta napraforgó vetését tervezem.

Székely Tamás: Szeretem a többféle hibridre alapozott termesztést. Az SY Bacardi mellett a SY Neostar-ral is jó tapasztalataim voltak, 2021-ben az SY Onestart-t is kifogom próbálni. Megállapítható, hogy egy ilyen kihívásokkal teli gazdálkodási évben, - mint ami a 2020-as évet jellemezte, - egy kiváló genetikai háttérrel rendelkező napraforgó hibrid, ha találkozik egy okszerű és a napraforgó kultúra igényeit maximálisan figyelembevevő harmonikus tápanyagellátással és növényvédelemmel kiváló eredményeket hozhat!

Köszönöm a beszélgetést, további sikeres gazdálkodást kívánok!

Dr. Bódi Zoltán
Fejlesztőmérnök

 

1 Listego azonos a 6300/2241-1/2020. NÉBIH számon engedélyezett Pulsar® 40 SL gyomirtó permetezőszerrel.
2 Az Amistar Sun gombaölő szer azonos a 02.5/2452/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Amistar Top gombaölő szerrel.
3 Reglone Air a 2020-ban 6300/234-1/2020. számú NÉBIH által kiadott szükséghelyzeti engedély alapján.
4 A Listego Plus azonos a Pulsar Plus 04.2/10624-1/2015 NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel.