Kísérleteink, referencia-farm hálózatunk eredményei tapasztalatai - őszi kalászosok

Hír

Évről-évre tanulunk, gyűjtjük a tapasztalatokat annak érdekében, hogy szakembereink felkészülten termelőink pedig sikeresen induljanak neki a következő szezonnak. Olvassák el mit láttunk kísérleteinkben a tavalyi év során.

A tudásbázisunk fontos eleme a referenciafarm hálózatunk, ahol többéves, hosszú távú kísérleteket állítunk be annak érdekében, hogy az általunk képviselt termesztéstechnológiai elemeket folyamatosan teszteljük, megfigyeléseket végezzünk, adatot gyűjtsünk. A megfigyeléseket, tapasztalatokat összegyűjtve és az adatokat elemezve, a termelőink sikereit kívánjuk elősegíteni. Az elmúlt években az ország legtöbb régiójában alakítottunk ki kísérleti területet annak érdekében, hogy a különböző mikro klimatikus tényezőhöz és talajtípushoz tudjuk igazítani a termesztés technológiánkat.

A technológia összehasonlítások során az általunk képviselt növényfajra szabott Contivo™  termesztéstechnológiát (forgatásnélküli talajművelés, mikrobiológiai termékek használata, okszerű talajmintavételre alapozott tápanyag-utánpótlás –makro-, mezo-, mikroelem-intenzív növényvédelem) hasonlítjuk össze a régióban hagyományos technológiai elemekkel (szántásos művelés, általános a régió szokásai alapozott tápanyag utánpótlás, közepes intenzitású növényvédelem).

A 2015-ös évben az alábbi megfigyeléseket-eredményeket gyűjtöttük össze. 
A Contivo™ és hagyományos módon művelt parcelláknál a vetést követően mindkét oldalról elmondható, hogy érdemi különbséget a vetést követően nem tapasztaltam. Egyöntetű kelést mutatott mindkét oldal, a kisorolás időpontját tekintve a különböző lokációkban vizsgálva 1-1 napos különbség sem volt megfigyelhető. A néhány késői vetésidejű helyszín ellenére minden helyszínen megfelelő állomány ment a télbe. Tavasszal mindkét oldalban megindult a bokrosodás. Természetesen a Moisson és a Bologna intenzívebb bokrosodása látványosabb volt, ennek megfelelően a szárbainduláskor is a 1-2-vel, ritkán 3–mal több szárat próbált fejleszteni, kalászt nevelni, mint az Illico vagy a CCB Ingenio, de ezek a március-áprilisi aszályos periódusban alulmaradtak, nem fejlődtek tovább. Ez a kedvezőtlen időjárás a kalászméretekben is megmutatkozott. A szárbaindulást követő zászlóslevél kiterülésekor általánosan elmondható, hogy a Contivo™ oldalon egyöntetűbb homogénebb állományt találtunk. Ez leginkább a Jallon Hyvido parcelláinál volt megfigyelhető, itt a szárbainduláskor általánosan 1 (1,2) hajtással indított átlagban többet. A szántásos körülmények közt 6,5  míg a 7,7 hajtás volt számolható a Contivo™ technológiájú területen . Ez a kalászoláskor 5(4,7) illetve 6 (6,2) kalászra redukálódott. Megfigyelhető volt, hogy a magasabb kalászszámot a nevelt szem emeletekkel redukálta a növény. 12-14 emelet a forgatás nélküli oldalon, míg 13-15 a szántásnál. A májusi bőséges csapadéknak köszönhetően ez a visszafogott kalászmennyiség megfelelően kitelik. Tapasztaltuk, hogy a Contivo™ oldalon a tavalyi nagymértékű rágcsáló populáció megmaradt tagjai jobban érzik magukat a szármaradványok közt (főként kukorica elővetemény esetén). 

Az 2015-ben a referencia farmokon átlagban az őszi kalászosok 26 000 HUF, többletjövelmet (a terméstöbbletek mellett számba véve az okszerű technológia költségeit is) véve a termelt hektáronként.