You are here

Egy „szántóföldi úriember” ideális partnere

Hír
2017.02.27.

A kukorica nem versengő típus, ha gyomos körülmények között kell fejlődnie, képletesen szólva átengedi a helyet a gyomnövényeknek, megváltoztatja levélállását, egészségesen szétterült leveleit sorirányba rendezi, nem terebélyesedik, és a szűkösen rendelkezésre álló javak (fény, tápanyag, víz) miatt hosszanti irányba történő megnyúlása felgyorsul. Kevesebb gyökeret fejleszt, ez azonban nem jelent valódi fejlődést, differenciálódást. Energiáit arra fordítja, hogy mihamarabb kikerüljön szorult helyzetéből, generítív fázisba kerüljön és szaporodjon (lásd 1. kép.)


1. kép bal oldalt: gyomos kukorica; jobb oldalt: gyommentes kukorica  (forrás: Dr. Clarence Swanton)

E tulajdonsága miatt - ellentétben a napraforgóval - nem túl erős gyomelnyomó képességgel rendelkezik.

Segítenünk kell neki!

A kukoricának az a legkedvezőbb, ha fekete talajfelszínen, gyommentes körülmények között tud növekedni a kezdeti fejlődési fázisában, így mind gyomirtási hatékonyság, mint termésmentés szempontjából a legszakmaibb gyomirtási forma a preemergens és a korai posztemergens kezelés.

De bizony van, hogy úgy alakul, hogy valódi posztemergens gyomirtást kell végeznünk, vagy azért, mert eleve így terveztük a gyomflóra, vagy munkakapacitás miatt, vagy azért, mert a tavaszi mezőgazdasági körülmények szükséghelyzetet teremtettek. Ilyen esetben az a legfontosabb, hogy a lehető leghamarabb kiszabadítsuk a kukoricát a gyomok alól, hogy indulhasson a zavartalan fejlődése.

Gyors, hatásra van szükség, szelektív módon.

Erre a legalkalmasabb készítmény a Calaris Pro.

A Calaris Pro gyors, perzselő hatásának köszönhetően néhány nap alatt elpusztítja a gyomnövényeket, lehetőséget teremtve ezzel a kukoricának zavartalanul fejlődni, energiáit a csőkezdemény differenciálódására fordítani, amivel visszafordíthatatlanul megalapozzuk a jó termést.

A kukoricában előforduló hagyományos kétszikű gyomnövények mellett, mint pl. a libatopfélék, disznóparéjfélék,. kiemelkedő hatású a nehezen irtható gyomfajok, pl. selyemmályva, parlagfű, csattanó maszlag, napraforgó árvakelés, vadkender, keserűfűfélék, fekete csucsor, vadrezeda, sőt, egyoldalú gyomirtó szer használat következtében kiszelektáklódott varjúmák, egynyári szélfű, ugari szulákpohánka ellen is.

A CalarisPro - a mezotrion és a terbutilazin hatóanyag közötti hazai vizsgálatokkal is igazolt  szinergizmus miatt - a parlagfűvel erősen fertőzött területeken is kiváló gyomirtó hatást biztosít.

A CalarisPro a magról kelő egyszikű gyomok közül a kakaslábfű és a muhar fajok ellen is jó hatással rendelkezik. Az egyszikű gyomnövények a változó talajművelési rendszerek, az enyhébb telek, egyenőtlen csapadékeloszlás, ellenőrizetlen külföldi vetőmagbeáramlás miatt robbanásszerű felszaporodást mutatnak, ami miatt kiemelt figyelmet kell fordítani eredményes kontrollálásukra.

Erős levélen keresztüli hatása miatt jelentős mellékhatással rendelkezik mezei acat ellen is, ennek köszönhető, hogy akár még erősen fertőzött területen is jó gyomirtást ad ez ellen a nehezen kontrollálható évelő ellen.

Az utóbbi időben megfigyelhető jelentség, hogy a csökkent művelésszámú talajművelési rendszerek, az enyhébb teleken folyamatosan csírázó gyomnövények, illetve a szokatlan tavaszi csírázási viszonyok miatt gyakoribbá válták a kalászos gyomnövények kukoricában. Ezen gyomnövények ellen is kiváló hatékonyságot mutat ez a robosztus hatékonyságú, perzselő készítmény.

A CalarisPro elsődleges hatása a gyors levélen keresztül történő hatóanyag felvétel és szállítás következtében kezdetben látványos fehéredéses majd száradásos tünetekben jelentkezik. Az állománykezelés utáni csapadék a talajra került gyomirtószert a gyökérzónába juttatja, így a gyomnövények gyökéren keresztül is hat. Hosszú, talajon keresztül érvényesülő hatástartammal rendelkezik a magról kelő kétszikű gyomokra.

Felhasználási javaslat:

  • A készítményt a kukorica kelése után posztemergensen kell kijuttatni 2,3 l/ha dózisban.
  • A kijuttatási időpont megválasztásakor a gyomnövények fejlettsége az irányadó. A magról kelő kétszikű gyomok 2-6 leveles, az egyszikű gyomok 3-5 leveles fejlettségi állapotukban a legérzékenyebbek a készítményre.
  • A készítményhez minden esetben nedvesítőszer, FixPro hozzáadása szükséges.
  • Fenyércirokkal fertőzött területen a készítmény rugalmasan kombinálható Milagro 240-el, ebben az esetben a dózis gazdaságosan 1,8 l/ha –ig csökkenthető.
  • A permetléhez adagolt 3-4 kg/ha ammóniumnitrát vagy más folyékony nitrogén tartalmú műtrágya hozzáadása segíti a felszívódást, ezáltal növeli a hatékonyságot.
  • A jó herbicid hatás előfeltétele a gyomnövények megfelelő permetléfedettsége. Kettős réses vagy kettős lapos sugarú szórófejek alkalmazásával (pl. Turbo Twin Jet) a permetléfedettség és ezáltal a biológiai hatékonyság jelentősen javítható.
  • A permetezésre 200-300 l/ha vízmennyiséget használjunk.
  • Egy tenyészidőszakban mezotrion hatóanyagot tartalmazó készítménnyel csak egy kezelés végezhető.

A CalarisPro hatóanyagait a kukorica enzimatikus úton lebontja, ezért szelektivitása a kukorica fejlettségétől független.

A két legfontosabb követelmény egy posztemergens készítménnyel szemben a kiváló hatékonyságon túl: legyen gyors és legyen szelektív. Ezt az elvárást maximálisan teljesítve nyújt megbízható eredményt a Calaris Pro (lásd. 2. kép).


2. kép Calaris Pro-val kezelt kukorica

A kukorica, ez a szántóföldi úriember igényli a Calaris Pro-t, adja meg Ön is neki!