You are here

A csúcson kell abbahagyni? - A Syngenta napraforgó gyomirtási ajánlata a csúcstermések eléréséért

Hír
2021.02.11.

A címben szereplő közhely, miszerint a csúcson kell abbahagyni, az élet számos területén releváns tanács lehet. Az agráriumon belül a növénytermesztésre és szűkítve a kört a napraforgó termesztésére korántsem követendő javaslat. Mindnyájunk célja a termés lehetőség szerinti növelése és a profitabilitás megőrzése, javítása. De vajon hol lehet a határ? A kérdés megválaszolása még jó ideig váratni fog magára, azonban a napraforgóban rejlő genetikai potenciált ismerve azt kijelenthetjük, hogy még messze vagyunk tőle.

Laikus ember azt gondolhatja, hogy a növénytermesztés a lehető legegyszerűbb dolog a világon, de szerencsére sokan tudjuk, hogy ez messze van a valóságtól. Olyan komplex gondolkodást igényel, ami valódi szaktudást és kellő elhivatottságot feltételez.

A napraforgó termesztése a korábbi extenzív technológiák felől az intenzív termesztés szakaszába lépett, amelyet számos tényező elősegített. Felsorolni sem lehet azon ötleteket és korábbi termesztési sikereken alapuló elemeket, amelyek általánossá és bevált módszerré nőtték ki magukat a napraforgó technológiájában. Az egyes termesztéstechnológiai elemek között a növényvédelem különös súllyal bír, hiszen az előforduló károsítók köre egyre bővül, amelyet egyre inkább nehezített pályán kell leküzdenünk. A Syngentánál büszkék vagyunk arra, hogy a napraforgót érintő valamennyi növényvédelmi problémára megoldást tudunk kínálni. Fontos megjegyeznem, hogy az integrált növényvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett, és kizárólag okszerű kémiai védekezéssel. Megkockáztatom, hogy növényvédelmi lehetőségek vagy egyik, vagy másik irányba, mondhatjuk, szélsőség felé való eltolódása nem vezet sikerre.

Jelen gondolatmenetet követve a kémiai lehetőséget veszem górcső alá, amely az egyéb technológiai elemek mellett szintén elengedhetetlen eleme a sikernek.

A napraforgó növényvédelmén belül kiemelt fontosságú a gyomirtás kérdésköre, amely a konvencionális művelés mellett egyre terjedő talajkímélő módszerek megjelenésével is változott és változni fog a jövőben is exponenciális mértékben.

A napraforgó leggyakoribb előveteményei a gabonafélék. Maga a kalászos kultúra is lehetővé teszi, hogy az évelő kétszikű gyomfajok ellen védekezzünk, és tarlón elvégzett glifozát hatóanyaggal történő, jól időzített kezelés az évelő gyomfajok ellen elengedhetetlen, kiváltképp, ha napraforgót tervezünk vetni a következő évben (1. kép). 

1. kép: Elővetemény tarlóján Medallon Premium-mal végzett tarlókezelés hatása mezei acatra a napraforgó utóveteményben (kép bal oldala) és kezeletlen kontroll (kép jobb oldala). Syngenta fejlesztői kísérlet - Dömsöd, 2018-2019.
1. kép: Elővetemény tarlóján Medallon Premium-mal végzett tarlókezelés hatása mezei acatra a napraforgó utóveteményben (kép bal oldala) és kezeletlen kontroll (kép jobb oldala). Syngenta fejlesztői kísérlet - Dömsöd, 2018-2019.

A glifozát hatóanyagú Medallon Premiummal végzett tarlókezelésnek is megvannak a követelményei, hiszen ezen írott és íratlan szabályok betartásával tudjuk a lehető legjobb eredményt produkálni. Leginkább gondot okozó gyomfajunk az évelő egyszikűek közül a fenyércirok, amely különös „odafigyelést” igényel. A kalászosok betakarítását követő mechanikai tarlóápolás számos szempontból fontos, de külön szerepe van abban, ahogy a fenyércirok fejlődését tudjuk vele befolyásolni. A tarlóápolás után a fenyércirok körülbelül augusztus közepére, második dekádjára éri el a Medallon Premium tökéletes hatáskifejtéséhez szükséges fejlettségi állapotot (2. kép).

2. kép: Medallon Premium-mal történő tarlókezeléshez ideális állapotban lévő fenyércirok. Tata – Dióspuszta, 2020.08.21.
2. kép: Medallon Premium-mal történő tarlókezeléshez ideális állapotban lévő fenyércirok. Tata – Dióspuszta, 2020.08.21.

Ebben az időben az asszimiláták már gyökér irányába szállítódnak, ezt kihasználva érhetjük el egy ekkorra időzített kezeléssel azt, hogy a hatóanyag a lehető legmélyebbre jusson el a rizómákba és leginkább tudjuk csökkenteni a következő évi kihajtás mértékét. A túl korán, júliusban elvégzett glifozát-os kezelések csökkent hatékonyságúak lehetnek és fennáll az újrahajtás lehetősége, amely ismételt beavatkozást helyezhet kilátásba. A jól időzített kezelés a fenyércirok és az évelő kétszikű gyomok, mint pl. a mezei acat ellen is kiváló hatékonyságú, így több legyet üthetünk egy csapásra. A mechanikai tarlóápolás emellett serkenti a magról kelő gyomfajok megjelenését is, amellyel a talaj gyommagkészlete jelentősen csökkenthető. Kukorica elővetemény esetén az állományban végzett megfelelő gyomirtó szeres kezelésekkel szintén csökkenthetjük az évelő gyomok nyomását.

A sávos művelés (Strip-till) lényege, hogy a talaj csak egy bizonyos sávját (20-40 cm) műveljük, a sorközöket nem. Így a művelt sor és a műveletlen sorköz gyomosodási szempontból eltérő lehet. Mivel magát a sávot, ahová a következő évben a kultúrnövény sora kerül, még az ősz folyamán elműveljük, így abban a tél és kora tavasz során a T1 és T2 életformájú gyomok (tyúkhúr, pásztortáska, árvacsalán fajok stb.) megjelenhetnek, elgyomosítva ezzel a művelt sávot. Továbbá tavaszon a sávban művelt rész gyorsabban felmelegszik és benne a kapásokra jellemző T4 életformájú gyomok (libatop félék, disznóparéj félék, vadkender, parlagfű stb.) kelése gyorsabb, mint a műveletlenül hagyott sorközökben. Tehát a tavaszi napraforgó vetésének idejére kigyomosodott területtel találkozhatunk. A vetés előtt pár nappal teljes felületen elvégzett Medallon Premiummal (glifozát hatóanyag) történő kezelés a gyomok életfolyamatait leállítja, és a kultúrnövény kelésének idején már nem jelentenek konkurenciát a vetést megelőző időszakban jelenlévő gyomnövények (3. kép).

3. kép: Sávos művelés napraforgó termesztés esetén
3. kép: Sávos művelés napraforgó termesztés esetén

A takarónövények alkalmazása a termesztés során szintén terjedőben lévő technológiai elem. Jellemzően ősszel vetett takarónövények szerepe, hogy a talaj szerkezetét javítsák és minél kevesebb munkaművelet elvégzésével ideális talajállapotot teremtsenek. Bizonyos esetekben e takarónövények a tél folyamán kifagynak, más esetben a takarónövény egészen a vetés idejéig a területen jelen van. Az elmúlt években, az enyhe telek hatására, az egyébként fagyra érzékeny takarónövények sem pusztulnak el teljes mértékben. Ebben a művelési rendszerben a glifozát hatóanyaggal végzett totális gyomirtásnak kihagyhatatlan szerepe van (4. kép). A Medallon Premium tökéletes megoldás erre a feladatra is. Alkalmazása történhet a vetést megelőzően pár nappal, vagy a vetés megtörténte után egy-két napon belül, un. pre/poszt kezelés formájában. Ez esetben lehetőség van a preemergens gyomirtó szerekkel történő együttes kijuttatásra is.

4. kép: Ősszel vetett takarónövénybe végzett napraforgó vetés
4. kép: Ősszel vetett takarónövénybe végzett napraforgó vetés

Konvencionális művelési rendszer esetén is előfordulhat, hogy a tavaszi vetésre tervezett területünk a tél folyamán kigyomosodik, vagy a túl korán elvégzett magágy előkészítésünk válik gyomossá a vetés idejére. Ha a területünk a vetés idején gyomos, akkor akár a vetést megelőzően vagy azt követően szintén a pre/poszt technológiával történő Medallon Premiummal végzett kezelés is számításba jöhet. Így a vetést követően a kezelés a kultúrnövény számára pre-, míg a már kikelt gyomok számára posztemergens kezelést jelent.

A takarónövények a jogszabályi feltételek érvényesülése esetén is tekinthetők zöldítésnek. Emellett speciálisan rendelkezésre állnak zöldítő magkeverékek, igen változatos fajösszetétellel. A kifejezetten zöldítési céllal vetett területet a jogszabályi háttér értelmében 60 napig kell érintetlenül hagyni. 60 nap alatt a keverék növényfajaitól, vetőmagmennyiségtől stb. függően olyan nagy biomassza tömeget képez, amely beforgatása valamilyen megelőző munkaművelet nélkül nehézkes lenne. Sok esetben a szárzúzó eszközök sem jelentenek megoldást (fűfélék „kibújnak a munkagép foga alól”). A 60 napos kötelező fenntartási időintervallum után azonban lehetőség van a terület totális gyomirtására, kezelésére, megkönnyítve ezzel a növénymaradványok minél jobb talajba forgatásának lehetőségét. A Medallon Premium a glifozát hatóanyagának köszönhetően erre a célra is tökéletes választás.

Ahhoz, hogy a napraforgó kezdeti fejlődése kifogástalan legyen, indokolt a lehető legkorábbi gyomkikapcsolás. Úgy gondolom, a napraforgó gyomirtását csak posztemergens állománykezelésre alapozni nem lehetséges. Mivel a kritikus kompetíciós periódus hosszú, akár 4-6 hét is lehet, ezért preemergens, azaz vetés után, kelés előtti gyomirtásra szükség van. A rendelkezésünkre álló, ugyan viszonylag szűk hatóanyag palettáról olyan kombinációt célszerű választani, amely a lehető legszélesebb gyomspektrummal bír, ám emellett a napraforgó számára a lehető legszelektívebb megoldást jelenti. Ez azért is kiemelt jelentőségű, mert a kezdeti fitotoxicitásra a napraforgó termése sokkal inkább érzékenyen reagál, mint a posztemergens kezelések által okozott, gyorsan múló tünetekre. Így a terület gyomflórája, illetve a talaj tulajdonságai (elsősorban a szervesanyag-tartalom) határozzák meg az alapgyomirtószer milyenségét. A Syngenta termékpalettáján a Gardoprim Plus Gold (magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen, mint pl.: kakaslábfű, csattanó maszlag, disznóparéj fajok) és a Dual Gold (magról kelő egyszikű gyomok ellen, mint pl.: kakaslábfű, muhar fajok) készítmények vethetők be a napraforgó preemergens gyomirtásában. A kultúrnövényre való szelektivitás érdekében a Gardoprim Plus Gold csak 1,5%-nál magasabb szervesanyag-tartalmú talajon használható a fitotoxicitás kockázata nélkül, továbbá olyan területen sem ajánlott a használata, ahol a tavaszi esőzések hatására, megfolyások és vízállások alakulhatnak ki, amely következtében a terbutilazin hatóanyag közvetlenül is érintkezne a napraforgó növényekkel és azok károsodása léphet fel. A terbutilazin hatóanyag helyzeti szelektivitással bír, ami azt jelenti, hogy a kelő napraforgó növényt a csírázás során, szikleveleken maradó kaszathéjak védik meg a gyomirtó szerrel szemben.

Magról kelő egy- és kétszikű gyomokkal fertőzött területen a Gardoprim Plus Gold 4,0 l/ha dózisban alkalmazható. Erősebb magról kelő egyszikű gyomfertőzöttség esetén ki kell egészíteni Dual Gold 0,25 l/ha dózisával.

1,5%-nál alacsonyabb szervesanyag-tartalmú talajokon a Dual Gold 1,4-1,6 l/ha dózisban a magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomfaj ellen hatékony. Hatóanyaga, az S-metolaklór kiváló szelektivitással rendelkezik a napraforgóra.

A kukorica és a napraforgó vetésekor pedig a preemergens, vetéssel egymenetben történő sávos gyomirtásra is lehetőséget kínál a Gardoprim Plus Gold és a Dual Gold, melyek engedélyokirata már lehetővé teszi a preemergens, sávban történő alkalmazását is (5. kép). 

5. kép: Sávban, preemergensen gyomirtott napraforgó tábla, kétszeri sorközműveléssel kiegészítve. Syngenta fejlesztői kísérlet - Győr – Ménfőcsanak, 2017.
5. kép: Sávban, preemergensen gyomirtott napraforgó tábla, kétszeri sorközműveléssel kiegészítve. Syngenta fejlesztői kísérlet - Győr – Ménfőcsanak, 2017.

Egy jól sikerült alapgyomirtással akár betakarításig gyommentes állományt érhetünk el (6. kép).

6. kép: Gardoprim Plus Gold pre gyomirtás hatékonysága megfelelő mennyiségű bemosó csapadék esetén.
6. kép: Gardoprim Plus Gold pre gyomirtás hatékonysága megfelelő mennyiségű bemosó csapadék esetén.

Teljesen hatástalan alapgyomirtás nem létezik, még kevés vagy nem megfelelő eloszlású csapadék esetén is számolhatunk gyomirtó hatással, emellett a gyomkelés szinkronizálásával, egyöntetűbbé tételével a későbbi posztemergens kezelések hatékonyságát javíthatja. Az elmúlt két esztendő mindkét szélsőséget megtapasztaltuk. A 2019-es évben a vetést követő folyamatos esőzések a preemergens készítmények tökéletes hatáskifejtését biztosították, míg a 2020-as évben az aszály során azt is láttuk, hogy kevesebb bemosó csapadék mellett is számolhattunk némi gyomirtó hatással (7. kép).

7. kép: Balra kezeletlen kontroll, jobbra Gardoprim Plus Gold + Dual Gold preemergens gyomirtás hatása minimális bemosó csapadék esetén (7 mm csapadék a kezelést követő 14. napon) Syngenta fejlesztői kísérlet - Mocsa, 2020.
7. kép: Balra kezeletlen kontroll, jobbra Gardoprim Plus Gold + Dual Gold preemergens gyomirtás hatása minimális bemosó csapadék esetén (7 mm csapadék a kezelést követő 14. napon) Syngenta fejlesztői kísérlet - Mocsa, 2020.

A posztemergens gyomirtást a hibrid határozza meg. Vagy van egy hibrid, amit termeszteni szeretnénk, és ez magával hozza a posztemergens gyomirtó szert, vagy egy termesztéstechnológiai rendszert választunk és az adott szegmensen belül keressük meg a számunkra legkívánatosabb hibridet. A herbicid toleranciával rendelkező hibridek megjelenésével egy biztonsági, beavatkozási lehetőség áll a rendelkezésünkre a gyomirtás során, de csak erre alapozni kétséges. Akár az imazamox, akár a tribenuron-metil hatóanyag esetén a hatékonyságot a kijuttatás ideje határozza meg, a gyomok érzékeny fenológiai állapotához szorosan kötődik. Üzemmérettől, gépkapacitástól és időjárástól függően így előfordulhat, hogy nem időben érünk a kezeléssel a területre, ami a hatékonyság csökkenéséhez vezethet. A Syngenta napraforgó gyomirtási rendszereit a 8. ábra szemlélteti.

8. ábra: A Syngenta napraforgó gyomirtás-technológiai ajánlata
8. ábra: A Syngenta napraforgó gyomirtás-technológiai ajánlata

Jó kultúrállapotban lévő táblán hagyományos gyomirtású hibridet is bátran tervezhetünk.

Az imazamox hatóanyagra kifejezetten érzékeny, magról kelő egy- és kétszikű gyomfertőzöttség (pl.: csattanó maszlag) esetén a Clearfield® hibridek és a hozzájuk kapcsolódó gyomirtási eljárás választása javasolt. A Listego1 imazamox hatóanyagú, posztemergens gyomirtó szer, amely napraforgó esetében kizárólag Clearfield® hibridekben alkalmazható 1,0 – 1,2 l/ha dózisban, a kultúrnövény 2-6 leveles fejlettsége között. A legfontosabb magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen kiváló hatékonyságú (9. kép), de fontos kiemelni, hogy a legjobb hatékonyságot azok érzékeny fenológiai állapotához igazítva érhetjük el. Ezen tézis valamennyi posztemergens gyomirtó hatóanyagra igaz, azonban a Listego1 esetén ez a szempont különös felértékelődik. A magról kelő egyszikűek ellen a gyökérváltás előtti (1-3 leveles) állapot, míg a kétszikűek ellen a 2-4 leveles fenológia az optimális. Az ettől eltérő alkalmazási időpont a kezelés hatékonyságát csökkentheti. Szintén meg kell említeni, hogy a Listego1 esetében is az engedélyezett legmagasabb úgynevezett „szakmérnöki dózis”, azaz 1,2 l/ha dózis használata célravezető, javítva a hatékonyságot és megelőzve egy esetleges rezisztencia kialakulását. A Listego1 alkalmazását követően a napraforgó növényeken sárgulás, „Yellow flash” jelentkezhet (melynek mértéke nagyban függ a kijuttatáskori időjárási körülményektől), de tapasztalataink szerint e tüneteket a növények gyorsan kinövik a termés mennyiségében és minőségében bekövetkező változások nélkül (10. ábra).

9. kép: Balra kezeletlen kontroll, jobbra a Listego1 hatása optimális gyomfejlettségben alkalmazva. Syngenta fejlesztői kísérlet - Környe, 2020.
9. kép: Balra kezeletlen kontroll, jobbra a Listego1 hatása optimális gyomfejlettségben alkalmazva. Syngenta fejlesztői kísérlet - Környe, 2020.

10. ábra: A napraforgó termésének alakulása a gyomirtás hatására (t/ha) NK Neoma hibriden. Syngenta fejlesztői kísérlet - Mocsa, 2017
10. ábra: A napraforgó termésének alakulása a gyomirtás hatására (t/ha) NK Neoma hibriden. Syngenta fejlesztői kísérlet - Mocsa, 2017

A hazai talajok gyommag-készlete nagy. Olyan nagymagvú gyomnövények is jelentős szereppel bírnak, melyek akár 10 cm vagy mélyebb talajrétegből is csíráznak (pl.: selyemmályva, szerbtövis fajok, csattanó maszlag stb.) ahová az alapgyomirtó készítmények már nem jutnak el, illetve a csírázási mélységből adódó, valamint az időjárás okozta egyenetlen csírázás eltérő fejlettségi állapotú egyedeket eredményezhet a posztemergens kezelések idején. A száraz időjárás hatására néhány gyomnövény (pl. libatop fajok) egyedi védelme érdekében erős viaszréteget fejleszt, amely a gyomirtó hatóanyagok felvételét gátolja és ezáltal a hatékonyságot csökkenti.

A fent említett gyomnövények jelenléte esetén célszerű Clearfield® Plus hibridet és a hozzá kapcsolódó gyomirtási rendszert választani. Kizárólag Clearfield® Plus hibridekben, azok 2-6 leveles fejlettsége között a Listego Plus2 (1,2 – 2,0 l/ha) posztemergens gyomirtó szer használható a napraforgó valamennyi magról kelő egy- és kétszikű gyomnövénye ellen. A Listego Plus2 adjuváns-rendszerének köszönhetően még az esetlegesen túlfejlett gyomnövények ellen is hatékony. A lehető legjobb hatékonyság elérésének a kulcsa azonban az időben, a gyomnövények érzékeny fenológiai állapotához igazított (egyszikűek 1-3 leveles, kétszikűek 2-4 leveles) védekezés. Tehát egyenetlen gyomkelés esetén is biztosabb hatást érhetünk el használatával, amikor egyazon időben eltérő fenológiájú gyomok is előfordulnak a táblánkon. A kezelés idejét úgy válasszuk meg, amikor a gyomok zöme a leginkább érzékeny fejlettségi állapotot elérte. A már említett adjuváns-rendszerének köszönhetően az erősebb viaszréteggel borított gyomok (pl.: fehér libatop) ellen is hatásosabb, hiszen több hatóanyag jut be ezáltal a kiiktatni kívánt gyomokba, növelve ezzel a kezelés hatásosságát (11. kép).

11. kép: A Listego Plus2 hatékonysága 2,0 l/ha dózisban. Syngenta fejlesztői kísérlet - Vác, 2017.
11. kép: A Listego Plus2 hatékonysága 2,0 l/ha dózisban. Syngenta fejlesztői kísérlet - Vác, 2017.

A tökéletes hatás elérése érdekében javasolt a lehető legmagasabb dózis, azaz 2,0 l/ha használata, amellyel legnagyobb dózisú, 50 g/ha imazamox hatóanyagot juttatjuk ki. A 2,0 l/ha dózisban a napraforgó legfontosabb magról kelő gyomnövényei ellen kiváló hatékonyságú (12. ábra). A Listego Plus2 osztott kezelés formájában nem alkalmazható, továbbá az esetleges fitotoxikus tünetek elkerülése érdekében más gyomirtó szerekkel történő együttes kijuttatása tilos.

12. ábra: A Listego Plus2 hatékonysága egyes napraforgó gyomnövények ellen. Syngenta fejlesztői kísérletek, 2017-2020.
12. ábra: A Listego Plus2 hatékonysága egyes napraforgó gyomnövények ellen. Syngenta fejlesztői kísérletek, 2017-2020.

A Syngenta ajánlatában szereplő nagy termőképességű Express®-toleráns hibridek termesztését olyan területeken ajánljuk, ahol erős mezei acat nyomásra lehet számítani. Ebben a szegmensben ajánlhatjuk a termelők részére a Fluence3 gyomirtó szerünket. A készítmény hatékonysága kimagasló a száraz időben nehezen irtható libatop fajok, selyemmályva, csattanó maszlag és szerbtövis fajok, illetve mezei acat ellen. Ellenük a Fluence3 dózisa 45 g/ha. Minden esetben javasolt nedvesítőszer a Trend 90 0,1 %-os koncentrációban. Elhúzódó gyomkelés és parlagfű ellen az osztott kezelésre van szükség, a gyomok szik-2- leveles állapotában elvégezve (13. kép). A két kezelés között 10-14 napnak kell eltelnie. Mindkét kezeléshez szükség van a nedvesítőszerre is.

13.kép: Balra kezeletlen kontroll, jobbra a Fluence3 + Trend 90 osztott kezelés hatékonysága heterogén parlagfű fejlettség esetén. Syngenta fejlesztői kísérlet - Környe, 2019.
13.kép: Balra kezeletlen kontroll, jobbra a Fluence3 + Trend 90 osztott kezelés hatékonysága heterogén parlagfű fejlettség esetén. Syngenta fejlesztői kísérlet - Környe, 2019.

Az egyszikűek ellen a Leopard 5 EC4 szelektív egyszikű irtó készítménnyel tudunk állományban védekezni, ez kiemelt jelentőségű a fenyércirokkal borított táblákon. Quizalofop-P-etil hatóanyagú gyomirtó szer a zöld növényi részeken felszívódva az egyszikű gyomok zsírsav képződését gátolja. Hatására a gyomnövények fejlődése pár nap alatt megáll, de a teljes hatáskifejtéshez 2-3 hétre van szükség. Kiváló hatékonyságú a magról kelő – és évelő egyszikűek (pl. fenyércirok) ellen. A Leopard 5 EC4 dózisa a gyomnövény fajhoz és a fejlettségéhez igazítható.

Napraforgóban a kezelést a napraforgó 2-4 leveles állapotában célszerű elvégezni. A magról kelő egyszikű gyomok 1-3 leveles, a fenyércirok 10-30 cm-es állapotában a legérzékenyebb a hatóanyagra. Fejlettebb gyomnövények esetén szintén a magasabb dózis használata célszerű. A készítményhez a Fix-Pro tapadásfokozó használata szükséges a tökéletes hatáskifejtés érdekében 0,1 l/ha dózisban (14. ábra)

A készítmény más növényvédő szerekkel való együttes kijuttatása nem javasolt. Használatát 25 Celsius fok feletti hőmérsékletnél nem ajánljuk az fitotoxicitás elkerülése érdekében. Az esti órákban végzett permetezés jobb hatást eredményezhet. A kijuttatást finom cseppméret formájában végezzük a tökéletes permetlé fedettség érdekében

Emellett állományban a kétszikű gyomok szűk köre (pl.: parlagfű) ellen is van most már beavatkozási lehetőség. Azonban ezen készítményre csupán mint kiegészítő vagy kisegítő, korrekciós szereplőként kell tekintenünk, amelyekhez szükség esetén célszerű folyamodnunk a hibridhez kapcsolódó gyomirtási rendszer betartása mellett.

14. ábra: A Leopard 5 EC4 hatékonysága közönséges kakaslábfű és köles ellen. Syngenta fejlesztői kísérlet - Környe, 2019.
14. ábra: A Leopard 5 EC4 hatékonysága közönséges kakaslábfű és köles ellen. Syngenta fejlesztői kísérlet - Környe, 2019.

Dr. Nagy Viktor
Fejlesztőmérnök
Syngenta Kft.

 

Clearfield® A BASF bejegyzett védjegye.
Clearfield® Plus a BASF bejegyzett védjegye.
Express® Az FMC bejegyzett védjegye.
1. A Listego azonos a Pulsar 40 SL, 04.2/1380-1/2013. NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel
2. A Listego Plus azonos a Pulsar Plus 04.2./10624-1/2015 NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel.
3. A Fluence azonos az Express 50 SX 534/2006 NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel.
4. A Leopard 5 EC az Adama Hungary bejegyzett védjegye.