Contivo TM- Átfogó üzemi megoldások - A Syngenta új szakmai programja

Hír

A Syngenta új, integrált, középtávú programja, mely fenntartható és intenzív növénytermesztési megoldásokat kínál stratégiai partnereivel együttműködve, a termelők nyereségének növelése érdekében.

Melyek azok a változások és kihívások, amelyekkel az elmúlt időszakban a magyarországi termelők szembesültek?

 • Szélsőséges időjárási viszonyok (aszályos vagy extrém csapadékos év).
 • Romló talajviszonyok (talajszerkezet és szervesanyagtartalom).
 • Növekvő termelési költségek (munkabérköltség, üzemanyag, inputanyag költségek stb.).
 • A hatékonyabb és intenzívebb termesztési technológiák magas finanszírozási igénye.
 • Ingadozó felvásárlási árak.
 • Növekvő adminisztratív feladatok.
 • Új követelményrendszer a földalapú támogatás eléréséhez.
 • Környezetvédelmi előírások erősödése.
   

Ezen változékony környezeti és piaci körülmények között kell magas szintű jövedelmezőséget elérni a termelőknek. Megoldásként ajánljuk partnereink számára a Contivo™ programot.

Mi is a Contivo™?
A Syngenta új, integrált, középtávú programja, mely fenntartható és intenzív növénytermesztési megoldásokat kínál stratégiai partnereivel együttműködve, a termelők nyereségének növelése érdekében.

Mi a célja a programnak?

A résztvevő partnergazdaságok jövedelmezőségének fenntartható módon történő maximalizálása a változó természeti és gazdasági környezetben. A fenntartható jövedelmezőség elérése olyan termesztéstechnológiai és gazdasági irányítási megoldásokat igényel, melyekre a Contivo™ minden elemre kiterjedően, gazdaságra szabottan ad választ a Syngenta és a programban résztvevő stratégiai partnerek tudásbázisát felhasználva.

Hogyan hatnak az egyes elemek az üzem jövedelmezőségére?


Alkalmazkodó és klímakárcsökkentő talajművelés

 • Javul a talaj fizikai szerkezete, biológiai állapota és vízbefogadóképessége,
 • nő a talaj tápanyagszolgáltató képessége,
 • a növényállomány jobban alkalmazkodik az időjárási szélsőségekhez,
 • javul a termésbiztonság és termésátlag,
 • az optimumban elvégzett műveletek aránya növekszik,
 • művelési költségek csökkenek,
 • nő a jövedelmezőség.

Tápanyagvisszapótlás optimalizálása

 • talaj, növény és fajtaspecifikus tápanyagajánlat,
 • eltérő intenzitási szintekhez tartózó tápanyagdózisok,
 • növény trágyázása a cél,
 • a javuló talajélet kihasználása,
 • a vetésforgó periodikus műtrágyázása,
 • maximális költséghatékonyság elérése.

Fajtahasználat
A Syngenta táblászintre adaptált genetikai ajánlata, hangsúlyozva a gyors kezdeti fejlődést, a főbb betegségekkel szembeni ellenállást. Partnereink számára a megváltozott talajművelési rendszerhez és az egyes tápanyaggazdálkodási szintekhez legjobban alkalmazkodó hibrid és fajtaválasztékot ajánlunk, ami lehetővé teszi a terület és a növényi genetika jobb kihasználását, ezáltal a maximális jövedelem elérését.


Növényvédelmi megoldások
Az alkalmazandó növényvédelem a megváltozott talajművelési (szármaradvány borítottság, gyomosodás-, és nedvesség viszonyok) és tápanyaggazdálkodási megoldásokhoz igazodik.

 • Előveteményhatások figyelembevétele,
 • fajtafogékonyság,
 • előrejelzésre alapozott védekezések,
 • korai gyomkikapcsolás,
 • termésnövelő anyagok (biostimulátorok),
 • célzott fungicid használat,
 • innovatív alkalmazástechnika,
 • precíziós növényvédelem.Üzemi ügyviteli rendszer
A gazdaság hatékony és átlátható működésének adminsztratív alapját biztosító, döntéstámogató rendszer. Segíti kialakítani az ügyviteli folyamatokat a helyi sajátosságok figyelembevételével, rendszer szinten építi fel az információs utakat és megszűnnek a duplikált adminisztratív folyamatok. Szükséges naprakész költséginformációt szolgáltat használható és könnyen kezelhető formában ami segítségével megalapozott döntések születnek.

Finanszírozás
A Contivo™ program keretében megvalósuló technológiaváltást stratégiai partnerünk, a Budapest Bank Business kiemelt finanszírozási megoldásai segítik:

 • A Budapest Bank növénytermesztési hitele az integrátortól megvásárlásra kerülő inputanyag fi nanszírozására nyújt megoldást. A termelők részére biztosított hitelkeretből az inputanyag ellenértéke kerül kifi zetésre az integrátor felé, amelynek visszafi zetése a termelési ciklushoz igazodva egy összegben történik. A termelők egyszerű, gyors eljárás során juthatnak kedvező kamatozású és egyedi számlavezetéssel egybekötött kölcsönhöz, az integrátor pedig gyorsan hozzájut az értékesített anyagok és szolgáltatások ellenértékéhez.
 • EMVA támogatás elnyerése esetén gépbeszerzésekhez egyszerűen és gyorsan biztosít forrást az eszközvásárlási hitel.
 • Mezőgazdasági technológiák és eszközök fi nanszírozására - a bank leányvállalata, a Budapest Lízing Zrt. révén - már nettó 1 millió forint eszközértéktől lízingkonstrukciót is kínál a pénzintézet.

A beruházások, valamint rövid forgófinanszírozási igények megvalósításához a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramja keretében a Budapest Banknál is igényelhető kedvezményes hitellehetőség is forrást biztosíthat.

A programban résztvevők, kiemelt, teljeskörű vagyon és termény biztosítása

A biztosító ajánlata, az országban egyedüliként a Syngenta közreműködésével, kiemelt kedvezmény a növénybiztosítások terén több növényi kultúrában is. A Contivo™ gazdaságok számára teljeskörű, mindenre kiterjedő (vagyon, épület, gép, stb.) biztosítási formák, a Contivo™ „tagsággal” járó, kiemelt kedvezménnyel. Személyreszabott, szaktanácsadással egybekötött biztosítási javaslatok és formulációk az adott cég számára legkedvezőbb párosításokban. Káresemény esetén gyorsított eljárású ügyintézés a Contivo™ gazdaságok számára.