Calaris Professional - Professzionális megoldás a kukorica gyomirtásában

Hír

A kukorica gyomirtásra hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mint a legkönnyebben kivitelezhető növényvédelmi műveletre, holott ez a szemlélet napjainkban korántsem állja meg a helyét. A területünk adottságai (talajtípus, gyomfaj összetétel, időjárás stb.), az üzemméret és gépkapacitás, valamint az agrotechnikai tényezők olyan komplex tervezési, szervezési és kivitelezési munkát rónak ránk, amely az alkalmazni kívánt gyomirtási eljárást is lényegesen befolyásolja.

A posztemergens, tehát állományban történő gyomirtó szeres kezelések valamennyi kukorica termesztő üzemben szerves részét képezik a kukorica gyomszabályozásának. Nem csoda, hiszen számos, a kijuttatás idejéhez kapcsolódó előnnyel bír:

  • A már kikelt gyomnövények ellen védekezünk, célirányosan tudjuk a hatóanyagot vagy a hatóanyag kombinációt kiválasztani
  • Évelő gyomnövények ellen csak posztemergensen tudunk védekezni (pl.: fenyércirok)
  • Alkalmas a kevésbé hatékony alapgyomirtások korrekciójára, illetve olyan gyomfajok ellen, amelyekre az alap gyomirtó szerek nem, vagy kevésbé hatnak (mélyről és/vagy elhúzódóan csírázó fajok: pl: szerbtövis félék, árvakelésű napraforgó, köles-félék stb.)
  • Az időjárástől függetlenül kifejtik hatásukat

A Calaris Professional kukorica (takarmány) gyomirtó szer csomag a dózistól függően 8-10 hektár gyomirtására elegendő.

A csomagban lévő Calaris Pro két hatóanyagának (mezotrion és terbutilazin) köszönhetően biztos védelmet nyújt minden magról kelő kétszikű gyomnövény ellen. A kombináció a gyors és látványos levélen keresztüli perzselő hatása mellett jelentős tartamhatással is bír a magról kelő kétszikű gyomokkal szemben. Jelentős mellékhatása van a mezei acatra is, a már kinnt lévő növényeket leperzseli. A hatóanyagok csak a mezei acat föld feletti, zöld növényi részeit pusztítja el, így azok a későbbiekben újra hajthatnak, azonban addigra a kukorica már megfelelő gyomelnyomó képességgel rendelkezik, nem okoz számmottevő problémát. A magról kelő kétszikű gyomok a 2-4 leveles fejlettségi állapotban a legérzékenyebbek az adott hatóanyagokra, de a Calaris Pro a fejlettebb gyomnövényeket (pl.: parlagfű) is gond nélkül elpusztítja az újrahajtás veszélye nélkül. Javasolt dózisa 1,8-2,3 l/ha. Megoldást jelenthet olyan nehezen írtható gyomnövények, mint például a selyemmályva, de az egyoldalú szerhasználat miatt kiszelektálódott fajok (pl: ugari szulákpohánka, varjúmák) ellen is.

Abban az esetben ha a területünk magról kelő- és/vagy évelő egyszikű gyomokkal is fertőzött, úgy a csomagban taláható Milagro 240, nikoszulfuron tartalmú készítmény áll a rendelkezésünkre. Magról kelő egyszikűek ellen 0,2 l/ha, míg fenyércirok ellen a magasabb 0,25 l/ha dózisban. A magasabb dózis alkalmazásakor lehetőségünk nyílik a nikoszulfuron jelenleg engedélyezett legmagasabb hektáronkénti mennyiségének kijuttatására, és ezzel a dózissal a rezisztencia kialakulásának megakadályozására. Amennyiben a területünkön fermerült a fenyércirok csökkent érzékenysége a szulfonil-karbamid típusú gyomirtó szerekkel szemben, úgy célszerű más hatékony gyomszabályozási módszer választása. A Milagro 240 OD, azaz modern, olaj alapú szuszpenzió koncentrátum formulációjú készítmény. A magról kelő egyszikű gyomok 1-3 leveles, a gyökérváltást megelőző fenológiai állapotban, míg a fenyércirok 5-7 leveles (10-20cm) állapotában a legérzékenyebb a készítményre.

A Calaris Professional csomag jellegéből adódóan flexibilis kijuttatást tesz lehetővé.

  • A kombináció együttes kijuttatása esetén az Eucarol Plus nedvesítő szer hozzáadása javasolt.
  • A Calaris Pro hatása 3-4 kg/ha nitrogén műtrágya további permetléhez adagolásával fokozható.
  • Abban az esetben ha a csomagban található készítményeket külön menetben juttatjuk ki, úgy a Calaris Pro mellé a Fix Pro, a Milagro 240 mellé pedig az Eucarol Plus adjuváns alkalmazása célravezető.

Az egy menetben történő kijuttatást egyöntetű gyomkelés esetén javasoljuk a kukorica maximum 6 leveles fejlettségéig. Külön menetben történő alkalmazásának időzítéseit a magról kelő kétszikű gyomok és a fenyércirok fejlettsége határozza meg. A Milagro 240-et a kukorica 6 leveles fejlettségéig kell kijuttatni a kultúrnövény károsodása elkerülése végett, míg a Calaris Pro akár fejlettebb (8 leveles) kukoricában is alkalmazható a fitotoxicitás veszélye nélkül.

A Calaris Professional csomag alkalmazásával eredményesen tudunk védekezni a takarmány kukorica gyomproblémái ellen, akár betakarításig gyommentes állapot érhető el.

1. ábra Kezeletlen terület

1. ábra: kezeletlen

2. ábra Kezelt terület - Calaris Professional csomag

2. ábra: kezelt

Dr. Nagy Viktor
Fejlesztőmérnök
Syngenta Kft.