Bővülő Syngenta napraforgó hibridajánlat a rugalmasság és alkalmazkodó képesség jegyében

Hír
Napraforgó

Az idei év sajnos olyan helyzet elé állította a termelőket, amelyet csak tudomásul venni, de kivédeni nem lehetett. A szárazság és a magas hőség egymás sarkában járt, amelyet csak öntözéssel lehetett volna enyhíteni. A művelésmódok között (szántás, lazítás, mulcshagyó művelés) is mutatkozott némi különbség, többnyire a kevesebb műveléssel kevesebb vizet veszítők javára. A víz az úr még mindig.

A hibrid választás is egy jó lehetőség, hogy a változó viszonyokhoz alkalmazkodóbb hibrideket vetve javítsuk az esélyeinket. A nagyobb napraforgó termelő országok, mint Franciaország vagy Ukrajna, legalább 3 zónát különítenek el észak-dél irányban és azokba eltérő hibridcsomagot javasolnak, általában tenyészidő alapján. Magyarország méretben kevésbé tagozódik, de itt is jelentős környezeti különbségekkel találkoztunk, de inkább Kelet-Nyugat irányba, amelyet mindannyian láthattunk, ha átutaztunk az országon. Markáns eltérést találunk esőben, hőmérsékletben és a hőségnapokban is. A hibrid választásnál hasznos ezeket a szempontokat is figyelembe venni.

A Syngenta nemesítői, amikor ígéretes hibrideket nemesítenek, a tesztelés során, szinte mindig van a hasonló hibridek között olyan, amely egyedibb jellemzőkkel bír. Ezek az eltérések legtöbbször vegetatív/generatív tengely mentén helyezkednek el. A generatívak nagy terméspotenciállal bírnak, de talajra, termőhelyre igényesebbek, kevésbé agresszív gyökérzettel rendelkeznek, a lombozatuk gyorsabban szárad és érik be. A magas termőképesség érvényre jut, ha elegendő tápanyaghoz, vízhez jutnak és nem éri őket sérülés, jelentős környezeti stressz. Ezek az intenzív hibridek. A vegetatívabb típusok rugalmasabban reagálnak a negatív hatásokra, azokat jobban tűrik, kevésbé szenvedik meg, az erőteljesebb gyökérzetüknek köszönhetően jobb a víz és tápanyag önellátó képességük.

Az univerzális jó alkalmazkodó képességű hibridek általában a középvonalon helyezkednek el és változatos viszonyok között is megbízhatóan tudnak teljesíteni. Ilyen hibridünk a SY Bacardi, amely nem véletlenül lett a 2021-ben legnagyobb zsákszámban eladott hibrid (Kynetec 2021 napraforgó vetőmag panel). Azonban az olyan évek, mint a 2022, a klímaváltozásnak köszönhetően ismétlődhetnek, így egyes területeken el kell térni a középvonaltól a területek elhelyezkedése, talaj és egyéb sajátosságok szerint.

Generatív Középvonal Vegetatív
SY Fergus SY Bacardi SY Michigan
alacsonyabb, pár nappal rövidebb tenyészidő kiegyensúlyozott kicsit magasabb, néhány nappal hosszabb érésidő

Az új SY Fergus és SY Michigan linolsavas, Clearfield® Plus hibridek 2023-as szezonban már kereskedelmi forgalomban elérhetőek a közkedvelt SY Bacardi hibridünk mellett.

Az új hibridek peronoszpóra ellenállósága is erősebb, M9-es besorolású, amelyekre egyre nagyobb szükség van. A napraforgó jó piaci pozíciója miatt egyre nő a napraforgó területe hazánkban, így egyre nagyobb eséllyel kerül olyan táblára, ahol a peronoszpóra fertőzés kockázata magasabb. Ilyenkor a teljes körű ellenállósággal rendelkező hibridek választását ajánljuk, kiegészítve a kémiai védekezés adta lehetőségekkel (több hatóanyaggal csávázott vetőmag).

A magas olajsavas (HO) szegmensben fordított a helyzet, mivel eddig a két szélső kategóriában biztosítottunk hibrideket és hiányzott az univerzális. 2023-ban azonban már elérhető a SY Barilio, amelyet már mi is vártunk. Az alábbi hibridek a magasolajsavas Clearfield® szegmensbe tartoznak és teljeskörű peronoszpóra ellenállósággal (M9) rendelkeznek.

Generatív Középvonal Vegetatív
SY Excellio SY Barilio SY Experto
alacsonyabb, pár nappal rövidebb tenyészidő flexibilis termőhelyre kicsit magasabb, néhány nappal hosszabb érésidő

A SY Barilio (NX92246) kiválóan szerepelt mind a NÉBIH, mind Syngenta 2021. évi kísérletekben (1. és 2. ábra)

 

NEBIH eredmények, korai kezelt IMI hibridek, 2021, Magyarország


1. ábra. NEBIH eredmények, korai kezelt IMI hibridek, 2021, Magyarország

 

Syngenta mezoparcellás fejlesztői kísérlet, HO hibridek, Magyarország 2021, (5 helyszín)


2.ábra  Syngenta mezoparcellás fejlesztői kísérlet, HO hibridek, Magyarország 2021, (5 helyszín) 

A magas olajasavas Express®-toleráns vegetatív szegmensét is erősítjük a szintén piacra kerülő NX12298 kódú hibridünkkel, amely a linolsavas Surelihez hasonló terméspotenciállal rendelkezik (3.ábra). A hibrid végleges nevet kap tavaszra.

Generatív Vegetatív közeli Vegetatív
Sumerio NX12298 Suvango
alacsonyabb, rövidebb tenyészidő flexibilis, magas, erőteljes gyökérzet magas, közép-korai, erős gyökerek

Az NX12298 egyesíti magában a két szomszédos hibrid előnyös tulajdonságait. A hibrid változatos talajviszonyok között is magas termésre képes. A kiemelkedő olajtartalma okán érdemes olajprémiumra szerződni.

 

Syngenta mezoparcellás fejlesztői kísérlet, HO hibridek, Csátalja, 2022 (26 hibrid)


3. ábra Syngenta mezoparcellás fejlesztői kísérlet, HO hibridek, Csátalja, 2022 (26 hibrid)

A szélesedő Syngenta hibrid ajánlattal lehetőséget biztosítunk a termelőknek, hogy a stabilitás jegyében az adottságaikhoz legjobban illeszkedő hibridet választhassanak.

A képek önmagukért beszélnek. (fotók: Dávod, 2022)

 

Syngenta napraforgó hibrid újdonságok

A Syngenta örömmel mutatja be partnereinek a 2023-as napraforgó hibrid portfólióját:
(A táblázat kattintásra nagyobb méretben is megnyílik.)

 

Syngenta 2023-as napraforgó hibrid portfólió

Szeleczki Attila
fejlesztőmérnök

Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye.
Clearfield® Plus a BASF bejegyzett védjegye.
Express® a FMC bejegyzett védjegye.